Else Pederdatter
1735 - 1808

Peder Jensen
???? -1748
Karen Andersdatter
1718 - 1783
Jens - Anders Christoffersen ???? - 1741 Anna Gregoriusdatter ca 1692 - 1780

Povel Andersen
ca 1722 - 1799
Else Pederdatter
1735 - 1808
gift 19. december 1754 i Ganløse, Frederiksborg Amt
4 børn døbt i Stenløse, Frederiksborg Amt
Kirsten Poulsdatter Døbt 7. februar 1756
Død 21. maj 1824 Stenløse
Peder Poulsen Døbt 3. maj 1765
Død 25. juni 1816 Veksø
Anders Poulsen Døbt 4. juli 1773
Død: er ikke eftervist  
Maren Poulsdatter Døbt 20. november 1774
Død 15. januar 1832 Stenløse

Da Helgas tipoldefar Peder Poulsens far Povel Andersen blev gift i Ganløse i december 1754 stod i kirkebogen:

Den 19. Decembr: blev Pouel Andersen fra Steenløse og Else Pedersdatter copulerede

Hermed fik vi navnet på Peders mor oplyst

Else Pedersdatter var født i august 1735, og i kirkebogen i Ganløse står der ved hendes dåb den 21. august:

Dom 11. Trinit, Peder Jensens Barn Else af Knardrup. ?vig Niels Lars: b. barnet. Faddere: Peder Olsen, ? Anders:, Esben Niels:, Ellen Peder Ibsens, Kirsten Niels Pedersens

Else og Povel fik fire børn sammen i årene 1756 til 1774. Disse børn har vi skrevet lidt om på Povel Andersens side

Povel Andersen døde i september 1799, 76 år gammel 

Else Pedersdatter døde kanp 9 år senere i april 1808, og ved hendes begravelse i Stenløse står der i kirkebogen:

Navn: Else, alder: 73 Aar, sted: Wexøe, begravet: d 19de April, Afg Gmd Povel Andersens Enke Else Pedersdatter 

Else Pedersdatter og Povel Andersen boede på gården Korshøj, både da den lå i landsbyen Veksø og da den blev udflyttet i 1784

Om gården Korshøj står der blandt andet i bogen Vigsø Sogns Historie fra 1884:
Nr.5 (8) Korshøjgaard ligger østligt i Bymarken, øst for Damstedgaard; den Navn viser hen til en Korshøj, et ophøjet Sted eller en hedensk Gravhøj ved den alfare Vej, oftest ved en Korsvej, hvorpaa i de katholske Tider stod et Trækors, for hvilket de troende Katholiker gjorde Korsets Tegn, ja vel endog Knæfald, naar de drog forbi det. Navnet oplyser os om, at vejen her ad Sørup til har været, omtrent hvor den nu er, i de sidste fire hundrede Aar, og maaske meget længere


Else Pedersdatter var Helgas tip-tipoldemor og boede på udflyttergården Korshøj

I bogen Vigsø Sogns Historie står der lidt om gården, blandt andet:

"Før Udskiftningen laa Gaarden vest for, og var sammenbygget med Vigsølundgaard, saaledes at begge Gaarde havde tilsammen 7 Længer. Den midterste - 7de - Længe fandtes længere tilbage i Tiden, før Udskiftningen, i Almindelighed ikke, men i dens Sted var kun et Risgjærde til Skillerum imellem Gaardenes Gaardsrum"

Af Elses børn har vi ikke kunnet følge sønnen Anders, men 

sønnen Peder forblev i Veksø

Døtrene Kirsten og Maren kom til Søsum ca 2 km mod nordvest

gården Korshøj beliggende øst for Veksø

- Sidens top - Forsiden