Povel Andersen
ca 1722 - 1799

Anders Madsen
ca 1696 - 1744
Zidse
 ca 1700 - 1781
Mads - - -

Povel Andersen
ca 1722 - 1799
Else Pederdatter
1735 - 1808
gift 19. december 1754 i Ganløse, Frederiksborg Amt
4 børn døbt i Stenløse, Frederiksborg Amt
Kirsten Poulsdatter Døbt 7. februar 1756
Død 21. maj 1824 Stenløse
Peder Poulsen Døbt 3. maj 1765
Død 25. juni 1816 Veksø
Anders Poulsen Døbt 4. juli 1773
Død: er ikke eftervist  
Maren Poulsdatter Døbt 20. november 1774
Død 15. januar 1832 Stenløse

Da Helgas tipoldefar Peder Poulsen blev døbt, har præsten/degnen fået byttet rundt på hvem, der var far til barnet og hvem der var fadder til barnet, i hvert tilfælde på papiret. Nå, men det korte og det lange er, at Peders far hed Povel Andersen og var bomand i Veksø

Povel Andersen var søn af "gamle" Anders Madsen. Det ved vi fra hans konfirmation i 1741, hvor der i kirkebogen i Stenløse står:

Pofvel Andersen, Gl: Anders Madsens Boemands Søn i Steenløse æt:18 an:

Povel blev født før der foreligger kirkebog i Stenløse, men da han var 18 år ved konfirmationen i 1741, må han være født først i 1720'erne 

I august 1754 blev Povel trolovet med Else Pedersdatter, der var datter af Peder Jensen i Knardrup. I kirkebogen i Ganløse står der:

D. 13. Aug: blev Pouel Andersen fra Steenløse og Else Pedersdatter Trolovet. Paa ? side Ole Michelsen og Peder Madsen paa hendes side Jep Knuds, Gregorius Anders:

De blev gift i kort før jul samme år og i kirkebogen i Ganløse står der: 

Den 19. Decembr: blev Pouel Andersen fra Steenløse og Else Pedersdatter copulerede

Povel og Else fik 4 børn i årene 1756 til 1774. Vi har undret os over, at der er så lang tid mellem de tre første børn, det er ikke det mønster vi plejer at se.

Povel døde i september 1799. Ved hans begravelse står der i kirkebogen i Stenløse:

Navn: Povel, alder: 76, sted: Wexøe, begravet: 6te Septbr, Gaardmd Povel Andersen med Prædiken 

Else levede knapt 9 år længere og døde i april 1808, 73 år gammel

Lidt om børnene:

Kirsten fra 1756 blev i oktober 1792 gift med den 22 år ældre enke- og gårdmand Michel Andreasen på Vejgård i Søsum. Kirsten var hans fjerde og sidste kone. Michel var søn af Helgas tip-tip-tipoldefar Andreas Olsen fra 1681. Michel døde i marts 1813, 80 år gammel og Kirsten i maj 1824, 68 1/4 år gammel  

Peder fra 1765 var Helgas tipoldefar og har sin egen side

Anders fra 1773 har vi ikke kunnet følge 

Maren fra 1774 blev i januar 1798 gift med den 8 år ældre Ole Hansen, der var en nevø til Marens svoger Michel Andreasen og et barnebarn af Helgas tip-tip-tipoldefar Andreas Olsen fra 1681. Ole var bomand på gården Møllehøj i Søsum.Ole døde i februar 1831, 65 år gammel og Maren knapt et år senere i januar 1832, 57 år gammel Povel Andersen var bomand på gården Korshøjgård i Veksø og Helgas tip-tipoldefar

Korshøjgård var udflyttet fra landsbyen Veksø i 1784 og fik sit navn i forbindelse med udflytningen

Ud over Povel Andersen i Veksø som hørte til Stenløse pastorat viste det sig, at der næsten samtidig med ham var 2 bomænd ved navn Povel Andersen og 1 bomand ved navn Povel Andreasen i Søsum. Det viste sig at de 3 x Povel Andersen var Helgas 'rødder', så det var et større udredningsarbejde med både kirkebøger og fæstebreve for at få dem på 'de rette hylder'

Der var:

Povel Andersen i Veksø (1722-1799) på gården Korshøj. Povel fæstede gård nr. 5 den 5. august 1754 og havde den til sin død i 1799. Gården fik ved udflytningen i 1784 
navnet Korshøj. Denne Povel var Helgas 2 x tip på hendes mors side.

unge Povel Andersen i Søsum (1726-1794) på gården Bjellekjær. Povel fæstede gård nr 13 den 2. februar 1763 og havde den til sin død i 1794. Gården fik ved 
udflytningen i 1780 navnet Bjellekjær. Denne Povel var Helgas 2 x tip på hendes fars side.

gamle Povel Andersen i Søsum (1719-1807) på gården Stokholm. Povel fæstede den gård, der ved udflytningen i 1780 fik navnet Stokholm, den 7. april 1754. Han havde den indtil 1799 hvor sønnen Anders overtog den indtil 1809 hvor den næste søn Peder tog over. Denne Povel var Helgas 2 x tip på hendes fars side.

Povel Andreasen i Søsum (1736-1808) på gården Fluebjerg. Povel fæstede den 27. november 1761 gård nr. 1 i forbindelse med sit giftermål med den forrige bomands enke. Ved udflytningen i 1780 fik gården navnet Fluebjerg. Povel havde gården indtil sin død i 1808. Denne Povel var en søn af Karen Povelsdatter, der var Helgas 4 x tipoldemor

- Sidens top - Forsiden