Peder Andreasen
1740 - 1820

Andreas Jensen
1694 - 1773
Sidtze Pederdatter 
1705 - 1780
Jens Jensen
ca 1656 - 1725
Kirsten Andreasdatter ca 1664 - 1736 Peder Andersen
ca 1669 - 1738
Mallene Jensdatter 1667 - ????

Peder Andreasen
1740 - 1820
Ane Andersdatter
1749 - 1809
gift 12. december 1783 i Stenløse, Frederiksborg Amt
4 børn døbt i Ølstykke, Frederiksborg Amt
Inger Pedersdatter Døbt 31. oktober 1784
Begravet 12. januar 1806 Ølstykke
Sidse Pedersdatter Døbt 18. juni 1786
Død 17. december 1870 Ølstykke
Kirsten Pedersdatter Døbt 13. juli 1788
Død 24. juni 1836 Slangerup
Dødfødt Begravet 21. juli 1793

Helgas tipoldemor Sidse Pedersdatter fra 1786 var datter af Peder Andreasen fra Egebjerggård i Ølstykke. Peder var født i november 1740, og ved hans dåb den 27. november står der i kirkebogen i Ølstykke:

Dmca 1 Adventus: blef Andreas Jensens barn i Ølstyche døbt og kaldet Peder. Jens Søfrensens hustru i Øfreste Værebromølle bar det. Faddere: Skoleholderen Jacob Espersen, Peder Madsen, Ole Andresen, Præstens Datter Sophie Beck, Degnes hustru

Ud over møllerens hustru, skoleholderen, præstens datter og degnens hustru, var Ole Andreasen, der var barnets farbror, fadder ved Peders dåb

Den 25. september 1768 blev Peder gift med Inger Jørgensdatter, datter af Bomand Jørgen Jensen på Stenspilgård i Søsum. Ved deres vielse i Ølstykke står der i kirkebogen:

Dom: 17. p. Trinit bleve Peder Andræasen og Inger Jørgensdatter copulerede

Peder og Inger var gift i 15 år og fik i årene 1769 til 1778 fem børn, hvoraf den næstyngste døde som spæd.

Inger Jørgensdatter døde kun 38 år gammel i oktober 1783. I december samme år giftede Peder sig med Ane Andersdatter. Om deres vielse i Stenløse den 12. december står der i kirkebogen:

Enkemand Peder Andreæsen fra Ølstykke og Pigen Anne Andersdatter i Steenlille Gaarmand Anders Mortensens Datter. Viede efter Kongebrev Dato 27. Novemb. 1783 Søndagen efter Dom: 3. Advent

I løbet af årene 1784 til 1793 fik Peder og Anne 4 børn, hvoraf den sidste var dødfødt

Ane døde i sommeren 1809, 59 år gammel og Peder som 80-årig i februar 1820. Ved hans begravelse står der i kirkebogen i Ølstykke:

Død: den 9. Februar, begravet: den 16. Februar, Peder Andreasen, Gaardmand og Udf af Ølstykke, alder: 80

Lidt om de af Peder Andreasen og Inger Jørgesdatters børn vi har kunnet følge:

Ane fra 1769 var gift to gange. Første gang som 22-årig med enkemanden og udflytteren den 46-årige Ole Madsen på nabogården Søgård. Ole døde knapt 15 år senere i april 1806, 59 år gammel, og Ane havde små børn og en gård,  der skulle passes, så hun giftede sig igen i juni samme år med den 16 år yngre Jens Olsen der tip-tip-tipoldebarn efter mølleren Jens Jensen fra Øverste Værebro mølle. Ane selv var tip-tipoldebarn efter mølleren og Helga var både tip-tip-tip-tip-tip og tip-tip-tip-tip-tip-tipoldebarn efter ham. Ane døde den 28. december 1814, 46 år gammel og Jens blev i april 1815 gift med Ane Nielsdatter, hvis tip-tip-tip-tipoldefar Lars Madsen fra 1577 var både Helgas  tip-tip-tip-tip-tip-tipoldefar og tip-tip-tip-tip-tip-tip-tipoldefar. Ane Nielsdatter døde 48 år gammel i oktober 1840 og Jens i februar 1849 og som der står i kirkebogen i Ølstykke ved hans begravelse: "død i fuldskab paa Marken bag Huset 63 år gl

Margrethe fra 1771 blev i december 1792 gift med Frantz Tømmermands søn ved navn Anders fra Neder Dråby i Horns Herred. Ved vielsen var Anders Frantzen smed i Ølstykke. Margrethe og Anders fik 17 år sammen inden de begge døde i maj 1809 og blev begravet med 8 dages mellemrum

Karen fra 1775 var gift to gange. Første gang i oktober 1797 med den 26 år ældre gårdmand og enkemand Christen Pedersen på Damstedgård i Veksø. Christen døde i april 1809, 60 år gammel, og anden gang, Karen blev gift, var i september 1809. Denne gang blev hun gift med den 10 år ældre Christopher Friderichsen en dattersøn efter Andreas Jensen fra 1694 (en sønnesøn efter mølleren Jens Jensen i Øverste Værebro Mølle) der var Helgas tip-tip-tipoldefar. Christopher døde i maj 1836, 71 år gammel og Karen en måned senere 62 år gammel

Else fra 1778 blev i september 1796 gift med sin søster Margrethes svoger Johan Christopher Frantzen. Vi har kunnet følge Else og Christopher til 1801, hvor han var husmand og hugger (tømrer) i Ølstykke, og de havde en søn Peder på 2 år. Herefter har vi ikke kunnet følge Else og Christopher

Lidt om Peders Andreasen og Ane Andersdatters børn:

Inger fra 1784 må være 'kommet galt afsted' . Hun blev trolovet den 8. september 1805 med ungkarlen Søren Olsen, der var 3 x tipoldebarn efter Jens Jensen, mølleren fra Øverste Værebro Mølle, Helgas 5 og 6 x tipoldefar. Vi har ikke kunnet finde vielsen i kirkebogen i Ølstykke, men den 26. december godt 3 måneder efter trolovelsen blev deres eneste barn Anders døbt og i kirkebogen står der "søn af Søren Olsen gift med Peder Andreasens datter Inger", så de må jo være blevet gift inden barnedåben. Inger levede ikke lang tid efter barnets fødsel men døde ca. 3 uger efter barnedåben kun 21 år gammel, og Anders overlevede kun sin mor i ca. 1½ måned. Ingers mand Søren giftede sig først igen i 1817. Denne gang med Anne Larsdatter et barnebarn efter Helgas tip-tipoldefar Svend Larsen fra 1734

Sidse fra 1786 var Helgas tipoldemor og har sin egen side

Kirsten fra 1788 blev gift med sin søsters svoger, der også var deres fætter, Jens Olsen i oktober 1809. Kirsten og Jens bosatte sig på gården Ørnholm i Manderup. Kirsten døde i juni 1836, 47 år 11 måneder gammel. Jens døde i marts 1839. Ved folketællingen i 1840 var Jens's og Kirstens yngste datter, der var født i 1830, kommet i pleje Hos Jens's bror Lars og Kirstens søster Sidse på gården Egebjerg i Ølstykke

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Peder Andreasen var Helgas tip-tipoldefar

Peder Andreasen var først fæstebonde og siden gårdmand på gården Egebjerg i Ølstykke

Gården blev udflyttet fra landsbyen Ølstykke til den lod, der lå op til landsbyen Sperrestrups jorde

i 1783 var der foruden præstegården 16 gårde, heraf blev de 9 udflyttet

Ved folketællingen i 1787 var der 289 personer i landsbyen Ølstykke fordelt på 71 familier, 
af de 289 var 102 under 18 år

På gården Egebjerg var der ved folketællingen i 1787:
Peder og hans kone, 5 hjemmeboende børn i alderen 2 til 18 år samt en tjenestekarl

Ved folketællingen i 1801 var der i landsbyen Ølstykke 293 personer fordelt på 61 familier, af de 293 var 113 under 18 år

På gården Egebjerg var:
Peder og hans kone, 3 hjemmeboende døtre i alderen 13 til 16 år, 1 tjenestekarl og 1 tjenestedreng 

De fire af Peders døtre forblev i Ølstykke sogn

Datteren Kirsten flyttede ca. 9 km mod nordvest til Manderup i Slangerup sogn

Datteren Karen flyttede til Veksø ca. 5 km mod sydøst

Datteren Else var i Ølstykke ved folketællingen i 1801, men herefter har vi ikke kunnet følge hende

Den eneste søn, Peder fik, døde som spæd 

- Sidens top - Forsiden