Karen Jensdatter
  ca 1630 - 1710

Jens -

1. ægteskab

Hans Nielsen
ca 1614 - 1662
Karen Jensdatter
ca 1630 - 1710
gift 25. februar 1655 i Jørlunde, Frederiksborg Amt
3 børn døbt i Jørlunde, Frederiksborg Amt
Jens Hansen Døbt 29. november 1657
Begravet 26. januar 1718 Jørlunde
Lars Hansen Døbt 18. november 1660
Begravet 20. marts 1740 Ølstykke
Anna Hansdatter Døbt 28. december 1662
Død: er ikke eftervist

2. ægteskab

Lars Larsen
ca 1621 - 1698
Karen Jensdatter
ca 1630 - 1710
gift 3. maj 1663 i Jørlunde, Frederiksborg Amt
5 børn døbt i Jørlunde, Frederiksborg Amt
Lars Larsen Døbt 26. december 1664
Begravet 26. juni 1739 Jørlunde
Kirsten Larsdatter Døbt 23. september 1666
Begravet 21. oktober 1742 Ølstykke
Hans Larsen Døbt 7. februar 1669
Begravet 22. marts 1742 Jørlunde
Mads Larsen Døbt 9. april 1671
Begravet 12. marts 1727 Jørlunde
Margrethe Larsdatter Døbt 20. maj 1674
Begravet 29. december 1699 Jørlunde

Det første vi kender til Karen Jensdatter var som tjenestepige i Sundbylille hos Jens Pedersen

Hun blev som 25-årig gift med Hans Nielsen på Nittebjerggård den 25. februar 1655. Om vielsen står der i kirkebogen i Jørlunde: 

Dom Esto Mihi, bleff Hans Nielsen i Sundbylille og Karen Jensdatter, som tiente Jens Pedersen ibid: vied

Karen og Hans fik 3 børn sammen. Dem kan du læse lidt om på Hans Nielsens side. 

Efter Hans Nielsens død i august 1662 blev Karen gift med en ungkarl fra Snostrup ved navn Lars Larsen og sammen med ham blev hun stamforældre til en talrig slægt i Nordsjælland ofte kaldet 'Nittebjergerne'. Helga var en 'Nitte'.

Ved Karen og Lars Larsens vielse den 3. maj 1663 står der i kirkebogen i Jørlunde:

Dom. Misericord bleff Laurids Lauridsen som kom fra Snostrup Sogn och Karen Sl. Hans Nielsens af Syndbylides viede

Karen Jensdatter og Lars Larsen fik 5 børn sammen over en 10-årig periode fra 1664 til 1674. Disse børn kan du læse lidt om på Lars Larsens side

Foruden at passe sine børn og den daglige gerning på Nittebjerggård var Karen også jordemoder på egnen omkring Sundbylille. 

Efter Lars Larsens død i november 1698 opholdt Karen sig hos sin søn Hans, der var på Nittebjerg efter faderen, indtil hun døde 80 år gammel og blev begravet på Jørlunde Kirkegård den 11. maj 1710. I kirkebogen står der:

Eodem Dom (3. søndag efter påske), blef en Enke som var Hans Larsens Moder af Sundbylille begraven. Gl: 80 aar.

Kunne det være Karen og Lars på Nittebjerg?

1 Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund

2 Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Karen Jensdatter forekommer som en af Helgas rødder i 5 kombinationer  som tip-tip-tip-tip-tip-tipoldemor og 1 gang som tip-tip-tip-tip-tipoldemor

Er det Karen i snak med nabokonen?

Karen opnåede at se 7 af 8 af sine børn blive gift, og 3 af dem blev endog gift 2 gange inden hun døde

Høst

To af Karens børn flyttede til nabosognet Ølstykke:
Lars flyttede til landsbyen Udlejre og Kirsten til landsbyen Ølstykke

Er det Karen på vej til Udlejre eller Ølstykke eller skal hun ud til en fødsel?

Ølstykke lå 9 km og Udlejre 5 km fra Sundbylille

Om Anne ved vi kun, at hun ved sit giftermål flyttede til Skænkelsø 4 km hjemmefra, men efter hendes mands død har vi ikke kunnet følge hende

Resten af Karens børn forblev i Jørlunde sogn:

Jens i Hagerup på Hagerupgård, 2 km væk

Lars på Damgården og Margrethe på Bygården i Sperrestrup, 5 km væk

Hans og Mads drev en overgang Nittebjerg sammen  og forblev begge i Sundbylille

Gammel bondekalender
Karen døde i maj måned 

- Sidens top - Forsiden