Hans Nielsen
ca 1614 - 1662

Niels -

Hans Nielsen
ca 1614 - 1662
Karen Jensdatter
ca 1630 - 1710
gift 25. februar 1655 i Jørlunde, Frederiksborg Amt
3 børn døbt i Jørlunde, Frederiksborg Amt
Jens Hansen Døbt 29. november 1657
Begravet 26. januar 1718 Jørlunde
Lars Hansen Døbt 18. november 1660
Begravet 20. marts 1740 Ølstykke
Anna Hansdatter Døbt 28. december 1662
Død: er ikke eftervist

Hans Nielsen fandt vi frem til da vi arbejdede os tilbage i tid på sporet af Helgas rødder. Den første rod på sporet var hendes mor Bodil Kirstine Pedersdatter fra 1873, den næste var hendes mormor Maren Olsdatter fra 1846, så kom Elsebeth Olsdatter fra 1803 der var Helgas oldemor og hendes mor Helgas tipoldemor Sidse Hansdatter fra 1769 var den næste, herefter skiftede det til 'sværdsiden' med Hans Nielsen fra 1738 og hans far Niels Larsen fra 1698. Niels Larsens far var Lars Hansen fra 1660 som var søn af Hans Nielsen født  ca 1614.

Så lang så godt, men så begyndte vi på samme måde med Helgas morfar Anders Pedersen fra 1848, og hvad skete der så?

Det viste sig, at han også stammede i lige linie fra Hans Nielsen født ca 1614, men der var en ekstra generation, så Hans Nielsen var både 5 og 6 gange tip til Helga.

Hans Nielsen har vi ikke kunnet finde døbt, for det skete før der var kirkebog, men han har været gift 2 gange. Første gang før der var kirkebøger og hans første kone Magdalene Povelsdatter blev begravet 2. december 1654, 49 år gammel. Efter Hans og Magdalen har vi fundet 3 børn

Anden gang blev han, 41 år gammel, gift med Jens Pedersens 25-årige tjenestepige Karen Jensdatter i Sundbylille den 25. februar 1655. Om det står der i kirkebogen i Jørlunde:

Dom Esto Mihi, blefv Hans Nielsen i Sundbylille og Karen Jensdatter, som tiente Jens Pedersen ibid: vied

Hans og Karen Jensdatter fik 3 børn sammen i perioden 1657 til 1662. Det sidste barn nåede Hans dog ikke at se, for han døde 4 måneder før end hun blev født.

Ved Hans Nielsens begravelse i august 1662 står i kirkebogen i Jørlunde:

27. Augusti bleff Hans Nielsen i Sundbylille begraffend. 48 Aar

Efter hans død blev Karen gift med ungkarl Lars Larsen fra Snostrup i maj 1663. I vores søgen efter Helgas rødder viste det sig, at også Lars Larsen var en af disse, men mere om det på Karen Jensdatters og Lars Larsens sider

Lidt om Hans Nielsens børn fra 1. ægteskab:

Lauridtz fra 1646 døde 5½ år gammel i 1651

Peder fra 1647 har vi ikke kunnet følge

Anne fra 1651 blev i januar 1679, 28 år gammel, gift med Rasmus Larsen, der var 25 år gammel. De bosatte sig på Hjorthøjgård i Sundbylille. Anne døde i januar 1720, 68 år og 5 måneder gammel og hendes mand kirkeværgen Rasmus Larsen døde 68 år gammel i 1722  

og så lidt om børnene fra 2. ægteskab:

Jens fra 1657 blev bomand i Hagerup på Hagerupgård og blev kaldt 'Lille Jens Hansen'. 29 år gammel blev han i januar 1686 gift med Anne Larsdatter. Anne døde i september 1687 og i kirkebogen står der en beskrivelse, som også er omtalt i bogen 'Hjørlunde Sogns Historie': "han og hans kone vare til Skrifte Lørdagen d. 10. Septbr., hun barslede Natten efter, fik Sakramentet d. 11te om Morgenen kl. 5 og døde kl. 9, 27 Aar gl. efter sin førstefødte Søn" . Efter Annes død blev Jens gift med Margrethe Ibsdatter i juli 1788. Jens døde i januar 1718

Lars fra 1660 var både Helgas tip-tip-tip-tipoldefar og tip-tip-tip-tip-tipoldefar og har sin egen side

Anna fra 1662 blev gift i september 1689, 27 år gammel,  med den 60-årige husmand og tingmand Rasmus Nielsen i Skænkelsø. Rasmus døde i april året efter, og herefter har vi ikke kunnet følge Anna

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Hans Nielsen var både  tip-tip-tip-tip-tipoldefar og tip-tip-tip-tip-tip-tipoldefar til Helga

Hans Nielsen var på Nittebjerggård i Sundbylille 

Sådan nogle mønter havde Hans Nielsen nok ikke for mange af for i året 1660 blev gården vurderet til at være brøstfældig for 6 rigsdaler, for at afhjælpe denne brøst måtte Hans Nielsen afgive en rødhjælmet ko af sin besætning som betaling

Brøstfældig dækker over forfalden eller skade

Brøst dækker over fejl og mangel

men han havde mere end en ko, måske også en hvidhjelmet

Hans Nielsen har været vorned

"Vorneden er pligtig til at antage Huus, eller Gaard, som hans Husbond hannem paa sit eget forrelegger"

"Husbonden kunde efter eget Godtbefindende sætte Vorneden fra en Gaard til en anden"

men Hans satte også træskoene

- Sidens top - Forsiden