Peder Bendtsen
1743-1815

Bent Pedersen
1717-1768
Kirsten Hansdatter
ca 1705-1743
Peder Jensen
???? - 1741
Bodil Larsdatter
1676 - 1741
Hans Nielsen
???? - ????
-

Peder Bendtsen
1743 - 1815
Karen Sørensdatter
1757 - 1824
gift 7. oktober 1781 i Ølstykke, Frederiksborg Amt
9 børn døbt i Ølstykke, Frederiksborg Amt
Bendt Pedersen Døbt 9. juni 1782
Død 24. maj 1861 Ølstykke
Bodil Pedersdatter Døbt 5. september 1784
Død 8. august 1857 Jørlunde
Søren Pedersen Døbt 29. oktober 1786
Begravet 19. november 1786
Søren Pedersen Døbt 13. januar 1788
Død 29. november 1841 Jørlunde
Niels Pedersen Døbt 29. november 1789
Begravet 17. januar 1790
Johanne Pedersdatter Døbt 16. januar 1791
Begravet 2. januar 1808
Inger Pedersdatter Født 9. juni 1794
Død 14. maj 1872 Sigerslevvester
Niels Pedersen Født 9. juni 1794
Begravet 24. januar 1796
Niels Pedersen Født 5. april 1798
Død 21. maj 1879 Dåstrup

Peder Bendtsen blev født i landsbyen Hørup i 1743, som det står kirkebogen fra Slangerup


Mandagen d ? Juny blev Bendt Pedersens drengebarn fra Hørup føt og blev christnet d. 16 dito som var 1 Søndag efter Trinitatis og kaldet Peder blev baaren over daaben af Madame  ? Zvergius. Faddere: Søren Olsen af Hørup, Peder Sørensen ibidem, Anna Maria Niels ? af Slangerup, Karen Niels Laursens af Hørup og Christen Skoleholders daatter fra Hørup 

Peder nåede at blive gift 2 gange 

1. gang blev han, 23 år gammel, gift med Bodil Olsdatter, 29 år gammel, der var enke efter Peder Andersen på gården Vester Påstrup. Bodil medbragte en datter Elsebeth på 7 år i ægteskabet. De blev gift i Jørlunde i 1766


Søndagen d. 2. Februarii, bleve Trolovede Ungkarl Peder Bentsen af Hørup og Enke-Qvinden Bodil Olsdatter af Paastrup, og at intet er som dette deres Ægteskab i nogen Maade kand vare til hinder, ? vii underskrive som forløsnings Mænd.
Bendt Pedersen, Gaardmand i Hørup, Christopher Andersen Gaardmand i Udleire
Copulerede den 16 p Trinit (14/9)

I de 15 år Peder og Bodils ægteskab varede, inden hun døde i juni 1781, fik de 7 børn sammen

Som skrevet døde Bodil Olsdatter i juni 1781 og blev begravet i Ølstykke. I kirkebogen står der:
"Den 20 Juny blev Grdmd Peder Bentsens hustru Bodil Olsdatter begraven. 44 Aar

Ved hendes død sad Peder tilbage med mindst 3 små børn, måske 5, så allerede i oktober samme år blev han, 38 år gammel, gift med Karen Sørensdatter, 24 år gammel, der også boede i Udlejre. I kirkebogen fra Ølstykke kirke står der


17. Søndag efter Trefold (7/10): bleve Gaardmd Peder Bentsen og Pige Karen Sørensdatter af Udleire ægteviede

I perioden 1782-1798 fik Peder og Karen 9 børn, hvoraf de 4 døde enten som små eller i en ung alder

Peder Bendtsen døde i Udlejre i september 1815 og blev begravet i Ølstykke. I kirkebogen står der:

Død: 8. September, begravet: 13. September, Peder Bentsen, Underfoged i Udlejre, alder: 72 Aar

Karen Sørensdatter overlevede ham i 9 år og døde december 1824

Lidt om børnene fra Peders første ægteskab:

Kirsten fra 1767 blev i 1789, 22 år gammel,  gift med sin stedmoders broder enkemanden Ole Sørensen, 40 år gammel, på gården Svanholm i Udlejre. De fik 5 børn, hvoraf de 2 døde som små. Kirsten døde i april 1828, 61 år gammel. Hendes mand døde i april 1837, 87½ år gammel

Peder fra 1768 har vi ikke kunnet følge med sikkerhed

Sidse fra 1770 blev i 1799, 29 år gammel, gift med enkemanden Peder Olesen, 32 år gammel, fra Oppe Sundby. Sidse fik 1 barn men døde i 1805. I Kirkebogen står der:
" Den 15 April begr. jeg en Peder Olsens Kone som i SindsSvaghed og forvirring havde qvalt og ombragt sig selv gl 35 aar. Hans Kone navnlig Cise Pedersdatter blev efter Ønske fra Enkemanden begraven med Jord Paakastelse i Stilhed uden ceremonie"

Ane fra 1773 har vi ikke kunnet følge

i 1775 fik dødfødte tvillinger

Ole fra 1776  blev i 1806, 30 år gammel, gift med enken Maren Hansdatter, 46 år gammel, på gården Frodebjerg i Svestrup.Ole døde 56 år gammel i 1832, hans kone døde 80 år gammel i 1840

Lidt om de 5 børn, fra Peders 2. ægteskab, der blev voksne:

Bendt fra 1782 der var Helgas tipoldefar har sin egen side

Bodil fra 1784 blev i oktober 1810 gift 1. gang, 26 år gammel, med Anders Hansen, 32 år gammel, fra nabogården Skælbækgård i Skænkelsø. De fik 4 børn sammen inden Anders døde i april 1820. I december 1822 fik Bodil en søn født uden for ægteskab, som fader var udlagt Jens Jacob Pedersen. I oktober 1824 blev Bodil gift med Ole Pedersen, der var født i Store Havelse. Med ham fik hun en søn i 1826. Ole Pedersen døde 72 år gammel i 1855 og Bodil døde som gårdkone på Skælbækgården, 75 år gammel i 1857

Søren fra 1788 blev i maj 1822, 33 år gammel, gift med Inger Andersdatter af Udlejre, 22 år gammel. De fik 7 børn sammen, alle født i Skænkelsø. Søren døde i november 1841, 53 år gammel og hans enke døde i april 1870, 70 år gammel

Inger fra 1794, der var tvilling, blev i 1817, 23 år gammel, gift i Sigerslevvester med enkemanden Morten Pedersen, 51 år gammel, der var født i Strø. Inger og Morten fik 7 børn inden han døde 75 år gammel i juli 1842. Inger døde som aftægtskone i Sigerslevvester i maj 1872, 78 år gammel

Niels fra 1798 blev i september 1822, 24 år gammel, gift med Trine Nielsdatter (døbt Petrine Elisabeth) af Svestrup, 19 år gammel. I 1833 flyttede Niels og Trine til Assenløse syd for Roskilde. De fik 6 børn. Trine døde i august 1871 68 år gammel og Niels som aftægtsmand i Assenløse i maj 1878, 81 år gammelPeder Bendtsen stiftede vi bekendtskab med ved sønnen Bendts dåb i 1782

Peder Bendtsen var gift 2 gange

1. gang i 1766 med Bodil Olsdatter og 2. gang i 1781 med Karen Sørensdatter

Peder var Helgas tip-tipoldefar

Peder Bendtsen fra 1743 er den første af Helgas aner, som vi kender, på hendes fødegård Ørnebjerg i Udlejre 

Nedenstående kort viser Udlejre før udflytningen af gårdene i 1797


Ørnebjerg er gård nr 5 

Da udflytningen af gårdene i Udlejre skete i 1797, formoder vi, at Peder og hans familie har boet på gård nr 5 i Udlejre by fra ca 1772 til 1797, hvor Ørnebjerg blev udflyttet til, hvor den ligger nu

Peders 3 første børn blev født på gården Vester Påstrup i Jørlunde sogn, det sidste barn, Sidse, i august 1770, og resten af børnene blev født på Ørnebjerg i Udlejre. Her var Ane den første i juli 1773

Han flyttede fra Jørlunde sogn hvor der, i folketællingen 1769, var en befolkning på 518 personer til Ølstykke sogn, hvor der blev optalt 443 personer på samme tid


Folketælling 1769

I folketællingen i 1787 var der  i alt 443 personer i Ølstykke sogn. Heraf var de 88 bosiddende i Udlejre, og af de 88 personer var de 37 under 18 år

I folketællingen i 1801 var der  i alt 504 personer i Ølstykke sogn. Heraf var de 104 bosiddende i Udlejre, og af de 104 personer var de 45 under 18 år

  Så blev der tilsået


Bytyren synes

Ved sin død i september 1815 var Peder underfoged, det vil sige at han var sognefogedens medhjælp


Bystævne

Da Peder og familien flyttede fra Påstrup til Udlejre rykkede de ca 4 km mod sydøst 

Sådan så der ud omkring Ørnebjerg i 1800-tallet

og sådanne så der ud omkring år 2000

 

- Sidens top - Forsiden