Mette Jørgensdatter
1765 - 1856

Jørgen Hansen
1734 - 1812
Birthe Larsdatter
1739 - 1784
Hans Jensen
1703 - 1779
Giertrud Jørgensdatter Ca 1701 - 1781 Lars Moensen
ca 1700 - 1763
Karen Knudsdatter
ca 1706 - 1767

Peder Mogensen
1762 - 1822
Mette Jørgensdatter
1765 - 1856
gift 23. januar 1785 i Stenløse, Frederiksborg Amt
1 barn døbt i Stenløse, Frederiksborg Amt
Birthe Pedersdatter  Døbt 29. januar 1786
Død 21. august 1872 Stenløse

Da Helgas tip-tipoldefar Peder Mogensen blev trolovet med Helgas tip-tipoldemor Mette Jørgensdatter 18. december 1784, havde han fæstet gården Kabbelholm 3 dage tidligere, den 15. december

Mette Jørgensdatter var født omkring månedskiftet marts-april 1765. Ved hendes dåb den 4. april står der i kirkebogen i Stenløse:

D. 4. Apr: Mette, Jørgen Hansens, Boemands i Søesum. Susc: Kirsten Povel Andersens. Faddere: Povel Anders:, Michel Andreas:, Jens Ols:, Kirsten Jørgen Madsens

Lidt om fadderne:
Kirsten Povel Andersens: var Kirsten Andreasdatter gift med unge Povels Andersen på gården Bjellekjær i Søsum. Kirsten var Helgas tip-tipoldemor
Povel Anders: var gårdmand unge Povel Andersen på Bjellekjær i Søsum og Helgas tip-tipoldefar
Michel Andreas: var gårdmand på Vejgård i Søsum og Helgas tip-tipoldemor Kirsten Andreasdatters bror
Jens Ols: var nok gårdmand Jens Olsen på Frøeshøj i Søsum
Kirsten Jørgen Madsens: var Kirsten Andersdatter gift med gårdmand Jørgen Madsen på Egholm i Søsum

Mette Jørgensdatter og Peder Mogensen, der var blevet trolovede i december 1784 blev gift den 23. januar 1785. Ved deres vielse i Stenløse står der i kirkebogen:

Trolovede: den 15. Dec 1784, viede: Dom Septuag 1785, Peder Monsen og Mette Jørgensdatter begge af Søesum

Vi har kun fundet et barn efter Mette og Peder, og det var Birthe Pedersdatter, der var Helgas tipoldemor og har sin egen side

Peder døde i oktober 1822, 60 år gammel

Mette levede godt 34 år længere og døde i julen 1856. Ved hendes begravelse i Stenløse står der i kirkebogen:

Død: 25. December 1856, begravet: 3. Januar 1857, Mette Jørgensdatter, Enke efter Gaardmand Peder Mogensen i Søesum, født i Søesum, alder: 91 3/4

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Mette Jørgendatter var gårdkone på Kabbelholm i Søsum og Helgas tip-tipoldemor

Mette overlevede sin mand i godt 34 år

Disse 34 år tilbragte hun på aftægt på gården Pudebjerg i Søsum

Fra 1822 til 1834 hos sin datter og svigersøn. Så døde svigersønnen

Fra 1834 til 1844 hos sin datter der videreførte Pudebjerg indtil Mettes barnebarn overtog gården

Fra 1844 til sin død i 1856 sad hun sammen med sin datter på aftægt hos sit barnebarn og dennes kone

- Sidens top - Forsiden