Peder Mogensen
1762 - 1822

Mogens Sørensen
1729 - 1777
Kirsten Andreasdatter
1745 - 1786
Søren Isaacsen
1696 - 1768
Kirsten
ca 1706 - 1777
Andreas Pedersen
ca 1697 - 1782
Karen Poulsdatter ???? - 1761

Peder Mogensen
1762 - 1822
Mette Jørgensdatter
1765 - 1856
gift 23. januar 1785 i Stenløse, Frederiksborg Amt
1 barn døbt i Stenløse, Frederiksborg Amt
Birthe Pedersdatter Døbt 29. januar 1786
Død 21. august 1872 Stenløse

Da Helgas tipoldemor Birthe Pedersdatter blev døbt i januar 1786, stod der i kirkebogen i Stenløse, at hun var datter af gårdmand Peder Mogensen i Søsum

Peder var født i oktober 1762. Ved hans dåb i Stenløse den 17. oktober står der i kirkebogen:

Dom 19 Peder, Moens Sørensen Boemands i Søesum. Susc: Bendte Ole Andreasens. Faddere: Isach Søfrens:, Povel Andreas:, Moens Lars:, Hans Andreas:, Jens Andreas:

Lidt om fadderne:
Bendte Ole Andreasens: var Bendte Pedersdatter gift med sognefoged og gårdmand Ole Andreasen på gården Konehøj i Søsum. Ole Andreasen var bror til Helgas 2 x tipoldemor Kirsten Andreasdatter fra 1731
Isach Søfrens: var barnets farbror
Povel Andreas: var gårdmand på Fluebjerggård i Søsum og gift med barnets faster Anna Sørensdatter
Moens Lars: var gårdmand på Vejgård i Søsum og bror til Helgas 3 x tipoldemor Birthe Larsdatter
Hans Andreas: var gårdmand på Møllehøjgård i Søsum og bror til Kirsten Andreasdatter fra 1731, Helgas 2 x tipoldemor
Jens Andreas: var gårdmand på gården Stiesdal i Søsum og bror til Helgas 2 x tipoldemor Kirsten Andreasdatter fra 1731

Den 23. januar 1783 blev Peder Mogensen gift med Mette Jørgensdatter. Ved deres giftermål i Stenløse står der i kirkebogen:

Trolovede: den 15. Dec 1784, viede: Dom Septuag 1785, Peder Monsen og Mette Jørgensdatter begge af Søesum

Vi har kun kunnet finde et barn efter Peder Mogensen og Mette Jørgensdatter

Barnet var Birthe Pedersdatter der var Helgas tipoldemor og har sin egen side

Peder Mogensen døde i oktober 1822. Ved hans begravelse i Stenløse står der i kirkebogen:

Død: d. 29 Octob, begravet: d. 5 Nov, Peder Mogensen, Gaardmand i Søesum. 60 Aar

Mette levede godt 34 år længere og døde som Peder Mogensens enke i julen 1856, 91 3/4 år gammel

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund

Peder Mogensen var Helgas tip-tipoldefar og gårdmand på Kabbelholm i Søsum

Frederik V regerede i årene 1746-1766.

I de år prøvede regeringen at få Jyllands heder opdyrket af tyske nybyggere, også kaldet kartoffeltyskere. Det mislykkedes, men kartoffelavlen blev herved indført i Danmark.
Opmærksomheden vågnede for landbrugets kummerlige tilstand og bøndernes usle kår.
Private godsejere, hvoriblandt enkedronning Sofie Magdalene og J.H.E. Bernstorff, indførte forbedringer på deres godser, ophævede hoveriet, tilbød bønderne selveje.
Herved forberedtes den følgende menneskealders store reformer

Kabbelholm markeret med grønt

Udskiftningen af Søsum skete omkring år 1780. På denne tid blev 11 af Søsums 24 gårde udflyttet fra landsbyen

Kabbelholm, der lå i byens yderkant, blev ikke flyttet ud, men forblev hvor den hele tiden havde ligget

- Sidens top - Forsiden