Johanne Christensdatter
1664 - 1747
Christen Andersen
ca 1611 - 1668
Karen Jensdatter
ca 1638 - 1697
Anders
-
Jens
-

Niels Christensen
???? - ????
Johanne Christensdatter
1664 - 1747
gift 24. maj 1685 i Jørlunde, Frederiksborg Amt
2 børn døbt i Jørlunde, Frederiksborg Amt
Christen Nielsen Døbt 29. september 1686
Død: er ikke eftervist
Kirsten Nielsdatter  Født: omk. 1688
Begravet 3. januar 1755 Ude Sundby

Johanne Christensdatter fandt vi beskrevet i bogen 'Hjørlunde Sogns Historie' i afsnitten om Bakkegården i Sperrestrup og Ellisgården i Hagerup.

Johanne blev gift med Niels Christensen den 24. maj 1685. Om vielsen står der i kirkebogen i Jørlunde:

Dend 11. Martÿ Onsdag før Dmca Reminicere er kaldet i Jesu Naffen at skal holdes en Christelig Trolovelse imellem Niels Christensen Boemand udi Sperrestrup och Johanne Christensd: Jens Hansens Stiffdatter udi Hagerup
Præstegaarden det 8. Martÿ 1685
Forlovere: Rasmus Jensen og Jens Hansen
Copulerede d.24. Maÿ

Johanne, der var datter af Christen Andersen på Ellisgården i Hagerup, blev døbt den 30. oktober 1664. I kirkebogen i Jørlunde står der:
Domca 21 à Trinit: hafde Christen Andersen i Hagerop én Datter til Daaben bleff kaldet Johanne. M:faddere: Hans Pedersen i Manderup, Anders Pedersen i Udesundbye, Peder Lauridsen i Jørlunde, Hans Lauridsen i Hagerop, Lauridz Frandsen ibid, Jens Pedersen och Søfren Oluffsen i Paastrup. Q:faddere: Citzell Jens Anders i Oppesundby, Karen Peder Møllers i Haugemølle, Bente Thomisses i Gørløse, Bodel Mortens i Bonderop, Elisabeth Peder Knudsens och Maren Hendrichsis i Hagerop

Hvor mange børn Johanne og Niels fik i deres ægteskab ved vi ikke, for omkring 1690 flyttede de til Ude Sundby, hvor der først foreligger kirkebog fra 1703, men to børn har vi fundet, den ene er Christen fra 1686 og den anden Kirsten fra ca 1688. Christen blev født og døbt i Jørlunde, så hans dåb fandt vi beskrevet i kirkebogen der. Kirsten, der var Helgas 4 x tipoldemor er nok født i Ude Sundby

Hvornår Niels Christensen døde og blev begravet ved vi ikke, men Johanne blev nok gift med Niels Hansen, der fik gården og blev sognefoged efter Niels Christensen. Vi kan ikke finde vielsen beskrevet for vielserne forekommer først  i Ude Sundby fra 1719 og fremefter

Johanne blev begravet i marts 1747. Vi kunne ikke umiddelbart finde begravelsen beskrevet i kirkebogen i Ude Sundby, men ved hjælp af lidt 'detektivarbejde' så fandt vi den. Her er hvad der står: 

d. 5. Marty blev Herman Pedersens gl=Beste=Moder begraven. 84 Aar gl  

Johanne Christensdatter blev begravet som Herman Pedersens Bedste Moder.
Herman Pedersen var gift med Sidse Nielsdatter (født ca 1708), der nok er en datter af Johanne og hendes 2. mand Niels Hansen. Dette kan dog ikke eftervises, da der først er registrerede dåbshandlinger i Ude Sundby fra og med 1718.

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund

Johanne Christensdatter var født på Ellisgården i Hagerup og boede ved sit giftermål med Niels Christensen først på Bakkegården i Sperrestrup og siden i Ude Sundby

Hun var Helgas tip-tip-tip-tip-tipoldemor

Madmoder administrerede hjem¬mets økonomi et ret langt stykke ad vejen, men nok i mandens navn og til hans ære. Konen regerede over børn og tyende og disponerede på egen hånd over småkreaturet, fjerkræet og de produkter, man kunne få heraf

Brygning, slagtning, rygning, saltning osv. var hustruens traditionelle opgaver, og i det mindste skulle hun lede disse ar­bejder og samtidig styre og oplære tjene­stefolkene. Gårdenes slagtninger blev f.eks. normalt tilrettelagt, så man fra Mikkels­dag begyndte at udvælge dyr fra høns og gæs til kreaturer, og så fulgte en serie af slagtninger, der kulminerede med svine-slagtningen ind under jul.

- Sidens top - Forsiden