Niels Christensen
???? - ????
Christen
-

Niels Christensen
???? - ????
Johanne Christensdatter
1664 - 1747
gift 24. maj 1685 i Jørlunde, Frederiksborg Amt
2 børn døbt i Jørlunde, Frederiksborg Amt
Christen Nielsen Døbt 29. september 1686
Død: er ikke eftervist
Kirsten Nielsdatter Født: omk. 1688
Begravet 3. januar 1755 Ude Sundby

Niels Christensen kan vi ikke fortælle ret meget om. Hans eksistens kender vi fra bogen 'Hjørlunde Sogn Historie', hvor han forekommer i afsnittet om Bakkegaarden i Sperrestrup. 

I dette afsnit læste vi, at han var blevet gift med Hans Jensens enke Maren Madsdatter og havde fået Bakkegaarden med hende. I kirkebogen i Jørlunde var deres vielse den 30. november 1679 beskrevet således:

30. Nov: Bleff Niels Christensen i Sperrestrup och Margaret viet

I de 5 år de nåede at få sammen fik de tre børn, hvoraf de to døde som spæde og sønnen Hans fra 1682 har vi ikke kunnet følge.

Margrethe døde den 21. januar 1685, 2 måneder efter deres sidste barns fødsel og blev begravet i Jørlunde, 42 år 7 måneder gammel

Niels blev igen gift  allerede den 24. maj. Denne gang med Jens Hansens steddatter Johanne Christensdatter fra Ellisgaard i Hagerup. Om denne vielse står der i kirkebogen i Jørlunde:

Dend 11. Martÿ Onsdag før Dmca Reminicere er kaldet i Jesu Naffen at skal holdes en Christelig Trolovelse imellem Niels Christensen Boemand udi Sperrestrup och Johanne Christensd: Jens Hansens Stiffdatter udi Hagerup
Præstegaarden det 8. Martÿ 1685
Forlovere: Rasmus RIS Jensen og Jens Hansen
Copulerede d.24. Maÿ

Vi har fundet et barn født i Jørlunde efter Niels Christensen og Johanne Christensdatter, nemlig sønnen Christen fra 1688. Vi har ikke kunnet følge Christen med sikkerhed, men han kom muligvis til Borup i Gørløse sogn, for i 1728 forekommer der en Christen Nielsen fra Borup som fadder til hans formodede søster Kirstens søn Lars 

Ifølge bogen 'Hjørlunde Sogns Historie' var Niels Christensen på Bakkegaarden i Sperrestrup i 1790, men kort efter er der kommet en ny bomand på gården

Herefter formoder vi, at Niels Christensen og familie er flyttet til Ude Sundby (nu Frederikssund) hvor det  sidst kendte barn efter Niels og Johanne nok er født . Det var Kirsten fra ca 1688. Hun var Helgas  tip-tip-tip-tipoldemor og har sin egen side

Niels og Johanne kan have fået flere børn, men da der først foreligger kirkebog i Ude Sundby fra 1703 har vi ikke kunnet finde flere

I Ude Sundby mister vi sporet af Niels Christensen, for der foreligger først kirkebog vedrørende begravelser i Ude Sundby fra 1703, Niels må være død inden 1703, for det har ikke været muligt at finde hans begravelse beskrevet

Johanne døde i marts 1747, 84 år gammel

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Niels Christensen var fæstebonde på Bakkegården i Sperrestrup fra 1679 til ca 1690

Herefter flyttede familien til Ude Sundby, hvor Niels ifølge en anden kilde vi har blev sognefoged og gårdmand på gården Askelund

Niels Christensen var Helgas tip-tip-tip-tip-tipoldefar 

Niels har været fæstebonde, så hvad der har været årsag til, at han og familien flyttede til Ude Sundby ved vi ikke, men han har muligvis fået besked på at tage gården der i fæste af sin godsejer

Bremerholm

I en forordning af 28. januar 1682 § 17 står der: "Ingen Bonde eller Enke maa opsige eller flytte fra sin Gaard, saalænge Hosbonden agter dem god for samme Gaard at forestaae, med mindre Hosbonden handler med dem imod Loven. Hvilken Bonde, som forsidder eller forløber sin Hosbonds gaard og ikke retter for sig efter Loven, maa Hosbonden levere paa Bremerholm, der et aar i Jern at arbeide"

- Sidens top - Forsiden