Hans Larsen
ca 1643 - 1714

Lars -

Hans Larsen
ca 1643 - 1714
Karen Mikkelsdatter
ca 1646 - 1722
Vielse: er ikke eftervist
5 børn døbt i Jørlunde, Frederiksborg Amt
Michel Hansen Døbt 12. juni 1687
Begravet 23. oktober 1733 Jørlunde
Niels Hansen Født: 1689
Død: er ikke eftervist
Lars Hansen  Døbt 2. februar 1690
Begravet 24. august 1722 Ude Sundby
Dødfødt Begravet 8. november 1693
Johanne Hansdatter Født: er ikke eftervist
Død: er ikke eftervist

Ved Helgas tip-tip-tip-tipoldefar Lars Hansens dåb står der i kirkebogen i Jørlunde, at han var søn af "Hans Lauridtzen udi Paastrup

Det er begrænset, hvad vi har kunnet finde om Hans Larsen i kirkebøgerne, men der står noget om ham i bogen 'Hjørlunde Sogns Historie' skrevet af  C. Carstense, Lærer i Skjelkelsø, og udgivet i 1878.

I denne bog står der, at Hans Larsen var på gården Øster Påstrup. Ligeledes beskriver Carstensen fire børn, men af disse fire har vi kun kunnet finde de de to samt et dødfødt barn i kirkebogen i Jørlunde, så Hans og hans kone Karen har mulivis været bosat i et andet sogn, inden de kom til Jørlunde. Det er ikke lykkedes for os, at finde ud af hvor de så er kommet fra.

Vi har heller ikke kunnet finde Hans's og Karens vielse.

De to børn vi har kunnet føle er 

Michel fra 1687 blev i 1716 gift med Elen Willumsdatter, en datter af Willum Andersen på Tungegård i Skænkelsø. Willum var død ved datterens bryllup, så hun boede hos sin bror der havde videreført gården. De fik ifølge 'Hjørlunde Sogns Historie' syv børn sammen. Michel døde i oktober 1733, 46 år 4 måneder gammel og Elen blev igen gift i juni 1734 med den 23 år yngre Niels Jensen, som videreførte gården med hende

Lars fra 1690 var Helgas tip-tip-tip-tipoldefar og har sin egen side

Hans Larsen døde i juli 1714, 71 år gammel og Karen døde 8 år senere i maj 1722 over 75 år gammel

Ved Hans Larsens begravelse står der i kirkebogen i Jørlunde:

Onsdag d 25. July blef Hans Larsen af Paastrup begrafend, gl: 71 aar

Hans Larsen var på gården Øster Påstrup 

Kort over Påstrup 1785
på Hans Larsens og sønnen Michels tid var der to gårde i Påstrup, Øster- og Vester Påstrup

Han var Helgas tip-tip-tip-tip-tipoldefar

Citat fra 'Hjørlunde Sogns Historie' side 341:
"1686 bleve Gaardene satte til nyt Hartkorn 16 Tdr. 2 Skpr, men 'efter Kongelig Tilladelse' blev Hartkornet Aar 1700 forhøjet til 20 Td.
Dette Aar var Mandkjønnet paa Gaarden: Hans Larsen, hans to Sønner Niels og Lars, hans Tjenestekarl Niels Olsen, 24 Aar og Tjenestedreng Niels Rasmussen, 16 Aar

- Sidens top - Forsiden