Jens Rasmussen
ca 1634 - 1705

Rasmus Mortensen
???? - 1662
-
Morten - - -

Jens Rasmussen
ca 1634 - 1705
Margrethe Pedersdatter
ca 1626 - 1699
gift 1. juni 1658 i Kirkerup, Roskilde Amt
4 børn døbt i Kirkerup, Roskilde Amt
Margrette Jensdatter Døbt 31. marts 1661
Begravet 24. januar 1662
Rasmus Jensen Døbt 5. oktober 1662
Begravet 1. november 1662
Margrette Jensdatter Døbt 31. maj 1664
Død: mellem 1710 - 1728 Kirkerup
Malene Jensdatter  Døbt 26. december 1667
Død: er ikke eftervist

Ved Helgas tip-tip-tip-tipoldemor Malene Jensdatters dåb i december 1667 stod der, at hun var datter af: "Jens Rasmussen og Margrete Pedersd Bofolch i Taagerup"

Jens der var søn af Rasmus Mortensen i Tågerup blev gift med Salige Jens Michelsens enke Margrethe Pedersdatter den 1. juni 1658 i Kirkerup, om vielsen står der i kirkebogen:

Fes 3 Pentecost Jens Rasmussen Rasmus Mortensens udi Taagerup och Margrethe Pedersdatter Enke til Sl: Jens Michelsen ibid 

Jens og Margrethe fik 4 børn i perioden 1661 til 1667. Af disse 4 døde de 2 som små, den tredie Margrette har vi kun kunnet følge til hun blev gift den 25. marts 1686 med en ungkarl fra Mabierg, Jep Pedersen. 

Det fjerde barn Malene fra 1667 var Helgas tip-tip-tip-tipoldemor og har sin egen side

Jens Rasmussens kone Margrethe døde i november 1699, 73 år gammel og Jens døde godt 5 år senere i februar 1705. Ved hans begravelse står der i kirkebogen i Kirkerup:

D 26 febr: Jens Rasmussen Bomand i Taagerup, 71 AarJens Rasmussen var bomand i Tågerup nord for Roskilde og Helgas tip-tip-tip-tip-tipoldefar

Kort over Tågerup år 1800

I Tågerup var der i år 1800 seks gårde, men noget tyder på, at der i hvert tilfælde har været tre gårde mere, for gårdene er nummererede fra nr 3 til nr 7 og desuden en nr  9a

Hvor mange har der så levet i Tågerup på Jens Rasmussens tid?

Ja, det er svært at sige men i 1769 var der i hele Kirkerup sogn, som Tågerup er en del af, 382 personer

I 1787 var der i Kirkerup sogn 430 personer, heraf 
var kun de 57 i Tågerup fordelt på 10 beboelser

- Sidens top - Forsiden