Niels Mortensen
ca 1673 - 1748

Morten -

Niels Mortensen
ca 1673 - 1748
-
Vielse: er ikke eftervist
1 barn døbt i Græse, Frederiksborg Amt
Inger Nielsdatter Født: omk. 1703
Begravet 13. december 1780 Jørlunde
Johanne NielsdatterFødt: er ikke eftervist
Begravet: er ikke eftervist

Ved datteren Ingers trolovelse i Jørlunde i 1728 stod der bland andet i kirkebogen: "Dom 2 à Pasch blev holdt en Christlig trolovelse imellem Lars Larsen Jun: af Sperrestrup oc Inger Nielsdatter Niels Mortensens Datter af Græse der tiende til gamle Lars Larsen i Sperrestrup"

Da der først er kirkebog i Græse fra 1729, er det meget lidt vi har kunnet følge Niels Mortensen, men vi har fundet ham begravet i Græse i april 1748, om det står der i kirkebogen:

Tiirsdag d 30. April: blef Niels Mortensen begraf 75 Aar.

I bogen Hjørlunde Sogns Historie 

side 66 står der, at Niels Mortensen *)  var gårdmand i Græse og en bror til Maren Mortensdatter *), Lars Larsens kone på Damgården i Sperrestrup og stedmoder til unge Lars Larsen gift med Niels's datter Inger

side 183 "Kort efter er Lars Larsen igen bleven gift med Sognefoged og Grmd i Græse, Morten Nielsens Datter Maren Mortensdatter *)"

side 232 står der at Niels Mortensen *) havde en datter Johanne **), der blev gift første gang i september 1733 med Hans Jørgensen, anden gang i juni 1754 med Jeppe Hansen og tredie gang i november 1769 med Peder Andersen, alle tre på Eilekjærgård i Skænkelsø


Niels Mortensen var gårdmand i Græse og  Helgas tip-tip-tip-tip-tipoldefar

Niels har muligvis haft flere børn end Inger og Johanne, men der er ikke kirkebog i Græse før fra 1729, så vi har ikke kunnet finde flere søskende

Der kommer ikke faddere fra Græse til Ingers børn og ingen der umiddelbart kan være deres søskende

Græse kirke

*) Ifølge Hjørlunde Sogns Historie var søskendeparret Maren Mortensdatter og Niels Mortensen børn af sognefoged og gårdmand i Græse Morten Nielsen

**) Vi har kunnet eftervise alle Johannes tre vielser i kirkebogen i Jørlunde, men vi har ikke kunnet finde hende begravet

- Sidens top - Forsiden