Niels Ibsen
???? - ca 1723

Jeppe
???? - ????
-

Niels Ibsen
???? - ca 1723
Bente Olsdatter
ca 1673 - 1750
gift: er ikke eftervist
2 børn født i Stenløse, Frederiksborg Amt
Michel Nielsen Født: ca 1713
Begravet 24. april 1774 Stenløse
Karen Nielsdatter Født: ca 1715
Begravet 30. april 1784 Stenløse

Alle kirkelige handlinger vedrørende Niels Ibsen er foregået før der foreligger kirkebog fra Stenløse.

Hvor kender vi så navnet Niels Ibsen fra?

Stenløse Lokalarkiv under Egedal Kommune har en hjemmeside med matrikel- og jordebøger med mere, og på denne hjemmeside fandt vi Niels Ibsen på gården Stiesdal i Søsum i perioden 1714-1723. Denne gård delte han med Lars Olsen. 

Vi må formode, at Niels Ibsen døde omkring 1723, fordi der overtog Lars Povelsen Niels Ibsens del af gården. Og hvem blev Lars Povelsen så gift med?

Lars blev formodentlig gift med Niels Ibsens enke Bente Olsdatter, Helgas tip-tip-tip-tip-tipoldemor, fordi de to børn vi har fundet efter Niels Ibsen blev konfirmeret som Lars Povelsens stedbørn, og Bente blev begravet i 1750 som "Bente Olsdatter, Lars Povels: sl: Hustru"  

Lidt om Niels Ibsens 2 børn:

Michel fra 1713 var gift 2 gange. Første gang med søsteren Karens svigerinde Kirsten Povelsdatter, der havde været gift 2 gange tidligere. Michel og Kirsten blev gift i juni 1739. Michel var da 26 år gammel og Kirsten 37 år. De fik 4 børn sammen i perioden 1740 til 1748, heraf døde de to første som små. Da Kirsten døde i oktober 1755 giftede Michel sig igen kort efter med Birthe Larsdatter, der var 20 år yngre end ham. De fik 4 børn sammen i perioden 1757 til 1765. Michel døde i april 1774, 61 år gammel og Birthe giftede sig med Ole Bendtsen i oktober samme år

Karen fra 1715 var Helgas tip-tip-tip-tipoldemor og har sin egen side
Niels Ibsen var gårdmand på Stiesdal i Søsum og Helgas tip-tip-tip-tip-tipoldefar 

Hans søn Michel kom til Tranemosegård i Søsum ved sit giftermål med Kirsten Povelsdatter

Datteren Karen forblev også i Søsum, men på gården Vendekilde

Så ud af disse 24 gårde på dette kort over Søsum har Niels og hans to børn siddet på de 3, men hvilke 3 vides ikke

- Sidens top - Forsiden