Povel Frandsen
???? - ca 1734

Frands -

Povel Frandsen
???? - ca 1734
Sophie Andersdatter
ca 1674 - 1736
Vielse: er ikke eftervist
1 barn 
Peder Povelsen Født: er ikke eftervist
Død: før 26.april 1772 - er dog ikke eftervist
Karen PovelsdatterFødt: er ikke eftervist
Begravet: 30. oktober 1761 Stenløse
Lars PovelsenFødt: ca 1699
Begravet: 17. januar 1760 Stenløse
Kirsten PovelsdatterFødt: ca 1702
Begravet: 26. oktober 1755 Stenløse
Maren PovelsdatterFødt: ca 1717
Begravet: 15. april 1785 Slagslunde

Det er meget sparsomt hvad vi har kunnet finde om Povel Frandsen, fordi der først er kirkebøger i Stenløse fra 1736, men vi stødte på hans navn, da sønnen Peder blev gift i marts 1737, hvor der i kirkebogen i Stenløse står:

"Trolovede Mandagen d. 4. Febr. Viet d 31. Marts Dom. Lætare. Peder Pofvelsen, afg. Pofvel Frandsens Søn i Søsum og Karen Nielsdatter Lars Pofvelsen Boemands Steddatter samme steds" 

Da vi ikke har kunnet finde Povel begravet i perioden fra kirkebogens start i 1736 indtil sønnens trolovelse 4. februar 1737, må han være død før der foreligger kirkebog

Povel  Frandsen var gift med Sophie Andersdatter, der døde, 63 år gammel, i januar 1737

Sammen med Jørgen Andersen, der var født ca 1667, må Povel Frandsen være de ældste af de 45 af Helgas aner, vi har registreret i Søsum

Lidt om Povel Frandsens børn:

Peder fra ???? var Helgas tip-tip-tip-tipoldefar og har sin egen side

Karen fra ???? var Helgas tip-tip-tip-tipoldemor og har sin egen side

Lars fra ca 1699 har vi fundet på gården Stiesdal i Søsum i 1723 hvor han delte den med Lars Olsen, som tidligere havde delt den med Niels Ibsen. Ved Niels Ibsens død formoder vi, at Lars Povelsen blev gift med Niels Ibsens enke Bente Olsdatter, der var Helgas tip-tip-tip-tip-tipoldemor og overtog Niels's part af gården. Bentes datter Karen fra ca 1715 var således Lars Povelsens steddatter og blev gift med hans broder Peder og blev dermed Helgas tip-tip-tip-tipoldemor. Bente var væsentlig ældre end Lars ved deres giftermål og døde 77 år gammel i 1750. Lars blev gift igen i februar 1751 med Maren Larsdatter der var 32 år yngre end ham og en datter af Helgas tip-tip-tipoldefar Lars Pedersen fra gården Lindebjerg i Søsum. De fik 3 børn sammen. Lars døde 61 år gammel i 1760 og Maren blev gift igen i oktober samme år med Jens Andreasen der var en søn af Helgas tip-tip-tipoldefar Andreas Olsen fra gården Møllehøj i Søsum

Kirsten fra ca 1702 var gift i alt 3 gange. Første gang med Christopher Joensen med hvem hun fik sønnen Ole ca 1729, anden gang med Lars Jensen med hvem hun fik 3 børn i perioden 1733 til 1737. Det har ikke været muligt at eftervise disse to ægteskaber, fordi de blev indgået før der kom kirkebog i Stenløse i 1736. Lars Jensen døde i februar 1739 og Kirsten blev gift med Michel Nielsen i juni 1739. Michel Nielsen var en broder til Karen Nielsdatter fra 1715, der var Helgas tip-tip-tip-tipoldemor. Kirsten døde i oktober 1755, 53 år gammel, og Michel giftede sig derefter med Birthe Laursdatter. Michel døde i april 1774, 61 år gammel

Maren fra ca 1717 blev i oktober 1737 gift med den 17 år ældre enkemand Edvert Jensen fra Slagslunde, en søn efter Jens Kromand sammesteds. Edvert var en broder til Søren Jensen, der var far til Morten Larsens kone Dorthea. Morten Larsen var en søn efter Helgas tip-tip-tip-tipoldefar Lars Larsen fra Damgården i Sperrestrup. Edvert døde i marts 1763, 63 år gammel, og Maren blev gift igen i september samme år med gårdmand Jens Nielsen. Den ene forlover ved denne vielse var Peder Povelsen fra Søsum - hendes bror. Maren blev begravet 68 år og 4 uger gammel i april 1785. Maren bar mange børn til dåben i Slagslunde, både som Edvert Jensens og Jens Nielsens kone, men hun fik tilsyneladende ikke selv børn. I 1748 bar Maren også sin søster Kirstens søn Povel til dåben i Stenløse.Ifølge Matrikel- og Jordebøger fra Stenløse kommune var Povel Frandsen på gården Vendekilde i Søsum fra 1698 til 1734, hvor hans søn Peder overtog den

Povel var Helgas tip-tip-tip-tip-tipoldefar i to linier. Den ene linie på Helgas fars side og den anden linie på Helgas mors side

Kort over landsbyen Søsum før udflytningen af gårde i 1787
På en af disse gårde boede Povel og Sophie. Efter 1787 blev gården flyttet ud på den yderste østre mark i Søsum

Vi har fundet 5 børn efter Povel Frandsen, men der kan være flere

Fire af de fem børn, vi har fundet efter Povel Frandsen, blev boende i Søsum og den femte flyttede helt til Slagslunde ca 3 km mod nord

Alle fem børn blev født før der var kirkebog i Stenløse.

Det har ikke været muligt at regne ud, hvilke år Peder og Karen blev født, fordi Peder har vi ikke kunnet finde begravet, og Karen blev begravet uden angivelse af alder

Peder blev gift i 1737 et halvt år før Maren, så han har formodentlig været ældre end Maren, ellers ville han have været ca 20 år ved sit giftermål, og det var ikke normalt  

- Sidens top - Forsiden