Anders Jørgensen
ca 1716 - 1793

Jørgen Andersen
ca 1667 - 1738
Johanne Mortensdatter
ca 1685 - 1741
Anders  - Morten -

Anders Jørgensen
ca 1716 - 1793
Inger Nielsdatter
ca 1720 - 1799
gift 4. november 1742 i Stenløse, Frederiksborg Amt
11 børn døbt i Stenløse, Frederiksborg Amt
Johanne Andersdatter Døbt 22. september 1743
Død: 2. halvår 1820 Slagslunde
Cidse Andersdatter Døbt 25. juli 1745
Død 17. marts 1822 Stenløse
Jørgen Andersen Døbt 16. april 1747
Begravet 1. juni 1747
Kirsten Andersdatter Døbt 17. marts 1748
Begravet 8. april 1749
Karen Andersdatter Døbt 2. februar 1750
Begravet 13. juli 1753
Anne Andersdatter Døbt 13. august 1752
Begravet 27. august 1752
Karen Andersdatter Døbt 26. august 1753
Død: i perioden 1813 - 1830 Slagslunde
Jørgen Andersen Døbt 20. februar 1756
Død 1. november 1826 Stenløse
Lars Andersen Døbt 2. juli 1758
Død 8. maj 1836 Stenløse
Margrete Andersdatter Døbt 5. april 1761
Død: i perioden 1801 - 1834
Morten Andersen Døbt 10. september 1763
Begravet 6. november 1763

Da Helgas tipoldefar Jørgen Andersen blev døbt så vi, at hans far var bomand Anders Jørgensen i Søsum

Anders Jørgensen blev gift i november 1742. Ved vielsen står der i kirkebogen i Stenløse:

Trolovede: d. 22 April, viede: d. 4 Nov, Anders Jørgensen, afg. Jørgen Andersens Søn i Søsum, som har sin fædrene Gaard der i fæste og Inger Nielsdatter, Niels Larsens Boemands Datter sammesteds

Anders og Inger fik 11 børn i perioden 1743 til 1763. Af disse 11 døde de 5 som små

Anders Jørgensen døde i maj 1793. Ved hans begravelse i Stenløse står der i kirkebogen:

Navn: Anders, alder: 77 Aar, sted: Søsum, begravet: 3. Junÿ, Forhen Grdmd Anders Jørgensen med Prædiken. 77 Aar

Inger døde knapt 6 år senere, 79 år gammel

Lidt om de 6 børn der voksede op:

Johanne fra 1743 blev i oktober 1767 gift med ungkarl og bomand Jens Andersen fra Slagslunde, hvor de bosatte sig efter vielsen. Ved folketællingen i 1787 var Jens Andersen registreret som "Bonde og Gaardbruger, samt Maltgiører". Jens Andersen døde i november 1812, 79 år gammel. Johanne døde i efteråret 1820, 77 år gammel  

Cidse fra 1745 blev i januar 1773 gift med Andreas Olsen, der stammede fra Uvelse, men ved giftermålet var han bomand i Søsum. Andreas havde fæstet gården Pudebjerg. Den mand der overtog Pudebjerg efter Andreas Olsen i 1791 var sognefoged Hans Larsen, Helgas 2 x tipoldefar i 3 linier. Andreas Olsen døde i juni 1811, 66 år gammel, og Cidse døde knapt 11 år senere i marts 1822, 78 år gammel

Karen fra 1753 blev i oktober 1781 gift med ungkarl Jens Hansen fra Søsum. Karen og Jens var husmandsfolk i Søsum ved folketællingen i 1787. Ved folketællingen i 1801 var de gårdfolk i Slagslunde. Karen døde i 1826, 79 år gammel, og Jens døde i 1828, 76 år gammel

Jørgen fra 1756 var Helgas tipoldefar og har sin egen side

Lars fra 1758 var fæstebonde i Jordhøj ved Slangerup, da han i juli 1785 blev gift med Maren Andersdatter fra Slagslunde. Hvad der var sket vides ikke, men ved folketællinge i 1801 var Lars 'jordløs husmand' i Søsum. Maren døde i marts 1818, 54 år gammel. Lars levede godt 18 år længere. Han sad på aftægt hos sin datter, da han døde i maj 1836, 79 år gammel  

Margrete fra 1761 blev i februar 1786 gift med ungkarl og skrædder Niels Mortensen. Ved folketællingen i 1787 ver de på et husmandssted i Søsum. Ved folketællingen i 1801 var de på et husmandssted i Slagslunde. Margrete døde  i barselsseng i september 1801, og Niels Mortensen døde 3 måneder senere i december 1801.


Anders Jørgensen var Helgas tip-tipoldefar og gårdmand på Stiesholm i Søsum

3 af hans børn kom til at bo på gårde 

3 af hans børn kom til at bo på husmandssteder

Sønnen Lars begyndte dog som gårdmand i Jordhøj, men endte som jordløs husmand i Søsum

Set på Egedal Kommunes hjemmeside:
"Landsbyen Søsum nævnes 1329 som Syosum. Navnet er opstået ved en sammentrækning af Sio-husum, dvs. Sø efterfulgt af dativ flertal af hus, hvilket kan tolkes som "husene ved søen". Navnet hentyder til den nu udtørrede Søsum Østersø. Den lå øst for byen og blev udgravet og tørlagt lige før 1800"
(2010)

- Sidens top - Forsiden