Peder Joensen
ca 1658 - 1719

Joen -

Peder Joensen
ca 1658 - 1719
Bodil
ca 1654 - 1726
Vielse: er ikke eftervist
1 barn døbt i Ølstykke, Frederiksborg Amt
Oluf Pedersen  Døbt 19. september 1686
Begravet 21. juni 1758 Ølstykke

Det første sted vi blev bekendt med Peder Joensen, var da vi fandt sønnen Olufs dåb i kirkebogen for Ølstykke den 19. september 1686, hvori der står:
"Dmca XVI Oluff, Peder Joensens Søn udi Ølstøche. Karen Peder Jensens bar barnet.
Faddere: Oluff Poulsen, Hans Poulsen, Karen Oluff Joensens i Udleyre, Margrete Anders Joensens i Suedstrup"  

Det kan tænkes, at Oluff Joensen i Udlejre og Anders Joensen i Svestrup er brødre til Peder i Ølstykke, og at Oluff og Hans Poulsen kan være brødre til Bodil, da det ikke var unormalt , at det var den nærmeste familie, forældre eller søskende, der stod fadder. Men dette er det rene gætteværk, for vi kan ikke eftervise familieskabet, da der først er kirkebog i Ølstrykke fra 1685

Ægteskabet med Bodil er indgået før kirkebog foreligger, og vi har ikke kunnet finde andre børn døbt i Ølstykke end Oluf fra 1686, selv om Bodil ved hans fødsel kun var 32 år gammel

Peder Joensen døde i januar 1719,  og i Ølstykke kirkebog står der:

D 11 Jan: blef Peder Joensen begrafvet, ætatis 61

Bodil døde i maj 1726, 72 år gammelPeder Joensen var Helgas tip-tip-tip-tip-tipoldefar og var bosat i Ølstykke by


Sjællandske bønder ca 1700

Vejen til Helga fra Peder Joensen var:

Peder (1658-1719) 

Oluf (1686-1758)

Søren (1716-1777)

Karen (1757-1824)

Bendt (1782-1861)

Peder (1819-1867)

Anders (1848-1829)

Bodil Kirstine (1873-1949)

Helga Elisabeth (1915-2002)

- Sidens top - Forsiden