Povel Andersen
ca 1719 - 1807

Anders -

Povel Andersen
ca 1719 - 1807
Karen Andersdatter
ca 1738 - 1825
gift 22. november 1761 i Ølstykke, Frederiksborg Amt
8 børn døbt i Stenløse, Frederiksborg Amt
Pernille Povelsdatter Døbt 19. september 1762
Begravet 2. november 1764
Maren Povelsdatter  Døbt 4. oktober 1764
Død 5. februar 1849 Stenløse
Bodel Povelsdatter Døbt 15. marts 1767
Begravet 19. november 1769
Bodel Povelsdatter Døbt 25. februar 1770
Begravet 25. april 1779
Anders Povelsen Døbt 8. november 1772
Død 5. oktober 1839 Stenløse
Pernille Povelsdatter Døbt 12. november 1775
Begravet 12. april 1778
Peder Povelsen Døbt 23. august 1778
Begravet 25. april 1779
Peder Povelsen Døbt 16. april 1780
Død: efter 1860

Da Helgas tipoldemor Maren Povelsdatter blev døbt, stod der i kirkebogen i Stenløse, at hun var "gl. Povel Andersens Boemands i Søesum". Det var rart, at der stod, at hun var datter af 'gamle' Povel Andersen, for det viste sig, at der på samme tid i Stenløse sogn var 3 mænd der hed Povel Andersen, og alle 3 viste sig at være tip-tipoldefædre til Helga. Der var

i Søsum 'unge' Povel Andersen, ca. 1726 - 1794
i Søsum 'gamle' Povel Andersen, ca. 1719 - 1807
i Veksø Povel Andersen, ca. 1722 - 1799

og alle tre fik børn næsten samtidig, men det lykkedes os da (tror vi) at få placeret børnene rigtigt

Den 20. oktober 1754 blev 'gamle' Povel Andersen gift med bomand Anders Madsens datter Pernille fra Stenløse. Ved deres vielse står der i kirkebogen i Stenløse:

Trolovede14-6-1754
Pernille, Boemand Anders Madsens Datter i Steenløse og Povel Andersen der kom til Jørgen Albretsens Gaard i Søesum 

Povel og Pernille fik 5 børn i årene 1755 til 1761. Af disse 5 var de 2 dødfødte og 2 døde som spæde. Det var så kun Anne fra 1755, der voksede op.

Pernille overlevede ikke den sidste fødsel, der var fødslen af en dødfødt dreng i  juli 1761, og hun og den dødfødte blev begravet samme dag. Pernille blev kun 30 år gammel.

Fire måneder efter Pernilles død blev Povel gift med Karen Andersdatter fra Ølstykke. I kirkebogen i Ølstykke står der ved deres vielse den 22. november 1761:

Dom 27 p Trin: bleve Povel Andersen af Søesum og Karen Andersdatter af Ølstøcke copulerede

'Gamle' Povel Andersen og Karen Andersdatter fik 8 børn i årene 1762 til 1780. Af disse 8 børn, var det kun de 3, der voksede op

'Gamle' Povel Andersen døde i januar 1807. Ved hans begravelse står der i kirkebogen i Stenløse:

Navn: Povel, alder 88 Aar, sted: Søesum, begravet: d 23. Jan, Aftægtsmand gl. Poul Andersen

Povel Andersens kone Karen Andersdatter levede godt 18 år længere og døde i februar 1825, 87 år gammel

Lidt om om de 4 børn der voksede op:

Anne (fra 1. ægteskab) fra 1755 blev i november 1783 gift med ungkarl Ole Joensen fra Søsum. Forloverne ved deres vielse var: Joen Nielsen og gl. Povel Andersen, brudeparrets fædre. Anne og Ole bosatte sig på et husmandssted i Søsum. Anne døde i april 1829, 74 år gammel og Ole 11 år senere i april 1840, 80 år gammel

Maren fra 1764 var Helgas tipoldemor og har sin egen side

Anders fra 1772 blev i november 1809 gift med enken Ane Pedersdatter fra gården Hesselholm i Stenlille og overtog gården ved giftermålet. Ane døde i maj 1815, 36 år gammel og blev begravet sammen med en 6 dage gammel datter. En måned senere i juli 1815 blev Anders gift med den 22 år yngre pige fra Ølstykke Ane Pedersdatter (det er ikke en fejlskrivning, hun hed det samme som hans første kone). Anders, der også blev kaldt 'unge' Anders Povelsen, døde i oktober 1839, 67 år gammel og hans anden kone Ane forblev enke og førte gården videre indtil sønnen Peder overtog den mellem 1855 og 1860. Ane døde i april 1865, 71 år gammel  

Peder fra 1780 blev i november 1816 gift med Jens Clemensens enke Kirsten Larsdatter fra gården Gaasebo i Søsum. Peder overtog gården ved giftermålet. Kirsten døde i april 1846, 63 år gammel. Peder har vi kunnet følge indtil folketællingen i 1860, men herefter har vi ingen spor efter ham

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Povel Andersen var Helgas tip-tipoldefar og  gårdmand på Stokholmgård i Søsum

Povel Andersen på Stokholmgård blev kaldt 'gamle' Povel Andersen

Gården Stokholm var 1 af de 11 gårde der blev flyttet ud fra landsbyen Søsum i 1780 og blev en af de nordligste gårde på Søsums jorde 

Gården eksisterer endnu i dag (2010) og ligger tæt på Ganløse by

Povel Andersen blev kaldt 'gamle' Povel Andersen, for at kunne adskille ham fra 'unge' Povel Andersen og Povel Andersen Veksø, der var samtidige med ham i Stenløse sogn

Alle 3 x Povel Andersen i Stenløse sogn viste sig at være Helgas tip-tipoldefædre

Set på Stenløse Lokalarkivs hjemmeside i 2010:

Øst for Søsum lå der engang en sø. 
I middelalderen hørte søen ligesom Søsum by under Knardrup Kloster. Senere var den under kronen som kongens ejendom. I slutningen af 1700-tallet var fiskeretten forpagtet ud til en fiskemester.
Men Søsums bønder foreslog, at søen skulle tørlægges og området anvendes til græsning og høslæt. De ansøgte om at overtage og tørlægge søen og i 1793 fik de en overenskomst med kongen om afvanding af søen og beskatning af det nyindvundne areal.
Søbunden blev delt i 24 lodder, en til hver gård. Fordelingen blev foretaget ved lodtrækning.
Desværre viste det sig hurtigt, at resultatet ikke levede op til forventningerne. I dag ligger store dele af arealet ubenyttet hen
.

- Sidens top - Forsiden