Ole Mogensen
1735 - 1823

Mogens Andersen
????-????
Elizabeth Olsdatter
????-????
Anders  - Ole  -

Ole Mogensen
1735 - 1823
Ane Jørgensdatter
1724 - 1799
gift 15. februar 1761 i Ølstykke, Frederiksborg Amt
4 børn døbt i Ølstykke, Frederiksborg Amt
Peder Olsen  Døbt 28. januar 1762
Død 12. april 1828 Stenløse
Anders Olsen Døbt 15. juli 1764
Død 16. december 1846 Ølstykke
Dødfødt Begravet 21. december 1766
Niels Olsen Døbt 20. oktober 1771
Begravet 24. november 1790

Da vi fandt Helgas tip-tipoldefar Ole Mogensen døbt, stod der skrevet i kirkebogen i Ølstykke, at han var et uægte barn, det vil sige at han var født uden for ægteskab. Desuden står der ved dåben:

D 11 May som var en Maanes Bededag blef 
et uægte Barn døbt og kaldet Ole.

Moderen var Elisabeth Olsdatter, Faderen til barnet blev udlagt Mogens Andersen. Kirsten Christophers bar Barnet. Faddere: Ole Andersen, Morten Skomager, Peder Skræder, Margrethe Mads Jensens, Anna Mortens 

I 1753 fandt vi Ole konfirmeret i Stenløse, hvor han tjente hos Povel Hansen. I kirkebogen står der:

Ole Moensen, føed i Ølstøcke, hos Povel Hansen, 18 Aar

Den 15. februar 1761 blev Ole gift med enken Ane Jørgensdatter. Ved deres vielse står der i kirkebogen i Ølstykke:

Dom: Reminise: bleve Ole Mogensen og Ane Jørgensdatter copulerede 

Ole og Ane fik 4 børn i årene 1762 til 1771. Af disse 4 børn var det ene dødfødt.

Ane døde i juli 1799

Ole Mogensen døde som almisselem i marts 1823. Ved hans begravelse står der i kirkebogen i Ølstykke:

Død: Den 13. Marts, begravet: Den 16. Marts, Ole Mogensen, Almisselem i Ølstykke. 89 Aar

Lidt om de 3 børn der voksede op:

Peder fra 1762 var Helgas tipoldefar og har sin egen side

Anders fra 1764 blev i maj 1800 gift med Inger Hansdatter, datter af husmand gamle Hans Olsen i Ølstykke. Anders og Inger bosatte sig nok på 'gamle' Ole Mogensens husmandssted i Ølstykke. Ved folketællingen i 1801 var Anders i hvert tilfælde 'husmand med lod' og hans far 'har undertag' hos ægteparret. Anders døde i december 1846, 84 år gammel og Inger døde 2 år senere, i december 1848, 76 år gammel

Niels fra 1771 døde i november 1790 kun 19 år gammel


Ole Mogensen, der blev kaldt 'gamle' Ole Mogensen var husmand i Ølstykke og Helgas tip-tipoldefar

Ole Mogensen var født uden for ægteskab og blev derfor betragtet som et uægte barn

Oles mor Elizabeth blev dog gift, men ikke med hans far og først da Ole var 8 år gammel

Ved folketællingen i 1801
havde Ole 'undertag' hos sønnen Anders 

Ifølge 'Ordbog over det danske sprog' betyder det at have undertag, at det barn man havde undertag hos skulle arve ejendommen efter undertagspersonen, og at denne undertagsperson kunne stille nogle betingelser i denne forbindelse

Nu ved vi ikke, hvor stor betydning ovenstående kan have haft i forbindelse med Ole og sønnen Anders, for de var husmænd, og Ole døde som almisselem, så der har nok ikke været mange værdier at stille betingelser vedrørende

- Sidens top - Forsiden