Anna Rasmusdatter
1663 - 1703

Rasmus Svendsen 
ca 1618 - 1702
Bodil 
ca 1628 - 1682
Svend - - -

Lars Larsen
1664 - 1739
Anna Rasmusdatter
1663 - 1703
gift 30 nov 1690 i Jørlunde, Frederiksborg Amt
7 børn døbt i Jørlunde, Frederiksborg Amt
Bodil Larsdatter Døbt 6. september 1691
Begravet 4. august 1745 Stenløse
Ellen Larsdatter Døbt 1. januar 1693
Begravet 22. januar 1768 Jørlunde
Morten Larsen Døbt 5. august 1694
Begravet 12. januar 1725 Jørlunde
Jens Larsen Døbt 25. oktober 1696
Begravet 10. maj 1775 Tjæreby
Sidse Larsdatter Døbt 13. juni 1698
Begravet 27. juni 1768 Ølstykke
Hans Larsen Døbt 13. juni 1698
Begravet 20. juni 1698
Lars Larsen Døbt 29. maj 1701
Begravet 10. september 1782 Jørlunde

Lige som sin mand Lars Larsen fra 1664 var Anna Rasmusdatter svær at komme uden om i vores søgning efter Helgas rødder, fordi hun ligesom sin mand trak 4 linier til Helga, 2 på Helgas fars side og 2 på hendes mors side.

Anna Rasmusdatter var det femte barn af seks efter Rasmus Svendsen på Bygården i Sperrestrup

Om Annas dåb 24. juni 1663 i Jørlunde kirke står der i kirkebogen:

Festo Johs Baptist: haffde Rasmus Svendsen i Sperristrup et piigebarn till daaben bleft kalldet Anna. Anna fra ...?? bar det. M: faddere: Peder Ibsen, Frandtz Pedersen, Rasmus Larsen ibid, Joen Mortensen ...??, Laurids Ibsen i Oppesundbye. Qvindefaddere: Maren Peder Ibsens, Karen Jens Hemmings i Sperridstrup, Kirsten Hans Jensens i ...?? och Anna Mads Hansens i Oppesundbye

Anna og Lars blev gift sidst i november 1690. I kirkebogen i Jørlunde står der:

D 26. October, 19 à Trinit bleff holt en Sømmelig troloffelse imellem Laurids Lauridsen Ungkarl, nu Boemand udi Spærridstrup og Anne Rasmusdatter, Rasmus Svendsens Datter ibid och at intet imod Loven findes udi dette Christelige ?(Værk) vidner vi Underskrevne, Datum. Hiørlunde Præstegaard ut Supra **)
Forlovere: Laurids Lauridsen, Ægtemandens fader og Rasmus Svendsen ? ?
Copulerede d 30 Nov

**) ut Supra betyder i al sin enkelthed 'samme dato som ovenfor'

Anna og Lars fik 7 børn sammen i perioden 1691 til 1701. Af disse 7 døde  en tvilling som spæd i 1698. Vi har skrevet om børnene på Lars Larsens side. To af de børn der levede blev en del af Helgas rodnet

Halvandet år efter sit sidste barns fødsel og efter 1 års svaghed døde Anna i januar 1703. I kirkebogen i Jørlunde står der ved hendes begravelse:

Mandagen d 5. Febr. Blef Laurits Lauritsens hustru Anna af Sperrestrup jordet som Søndagen d 28 Jan: tilforn døde efter 1 aars svaghed. Gl: 39 aar 7 maand. 8 dag

Efter hendes død sad Lars tilbage med 6 børn i alderen 1½ til 12 år og kort efter blev han gift med Maren Mortensdatter

Lars Larsen døde i juni 1739, 74 år 5 mdr og 3 uger gammel


Anna Rasmusdatter var Helgas tip-tip-tip-tip-tipoldemor i 4 linier

Hun var født på Bygården i Sperrestrup og kom sammen med Lars til at bo på nabogården Damgården, som Lars havde fæstet nogle måneder før brylluppet

Anna døde før hendes børn blev voksne

Tre af hendes børn kom udensogns:
Bodil til landsbyen Veksø 8 km mod sydøst, Jens til landsbyen Harløse 13 km mod nord og Sidse til landsbyen Ølstykke 4 km mod syd

De tre børn der forblev i Jørlunde sogn, fordelte sig på følgende gårde:
Ellen på Tungegården i Skenkelsø
Morten på Bygården i Sperrestrup
Lars på Vængegården i Sperrestrup

Jørlunde kirke
Her blev Anna døbt og herfra  blev hun begravet

Hun fik også døbt sine børn ved kirkens døbefond

Sådan ser døbefonden ud 300 år efter Annas død

- Sidens top - Forsiden