Svend Larsen
1734 - 1820

Lars Larsen
1703 - 1771
Anne Nielsdatter
ca 1706 - 1783
Laurits Svendsen
1661 - 1703
Sitzell Madsdatter
ca 1663 - 1743
Niels -

Svend Larsen
1734 - 1820
Johanne Jørgensdatter
1745 - 1809
gift 11. september 1763 i Ølstykke, Frederiksborg Amt
10 børn døbt i Snostrup, Frederiksborg Amt
Anna Cathrine Svendsdatter  Døbt 22. december 1765
Død 12. oktober 1837 Stenløse
Birthe Svendsdatter Døbt 12. november 1769
Begravet 9. september 1770
Jørgen Svendsen Døbt 5. april 1772
Begravet 21. november 1779
Lauridtz Svendsen Døbt 23. januar 1774
Begravet 12. juni 1774
Dødfødt Begravet 29. oktober 1775
Birthe Svendsdatter Døbt 29. oktober 1775
Død 25. april 1828 Snostrup
Lars Svendsen Døbt 5. juli 1778
Død 13. oktober 1852 Snostrup
Jørgen Svendsen Døbt 16. september 1781
Død 27. september 1845 Snostrup
Jens Svendsen Døbt 16. maj 1784
Død 5. juli 1829 Ølstykke
Ingeborg Svendsdatter Døbt 19. oktober 1788
Begravet 24. august 1794

Da Helgas tipoldemor Anna Cathrine blev døbt, stod der at hun var datter af Svend Larsen Store Rørbæk

Svend Larsen var søn af smeden Lars Larsen i Store Rørbæk og ved hans dåb den 19. september 1734, står der i kirkebogen i Snostrup:

Dom: 13. post Trinit hafde Lars Larsen Smed i Store Rørbeck en Søn til Daaben blev kaldet Svend. Skoleholderens Hustru bar Barnet. Faddere: Skoleholderen Caspelhoff i St: Rørbeck, Peder Monsen, Mons Svendsen ibid, Jens Olsens hustru i Store Rørbeck, Niels Hansens hustru i Lille Rørbeck 

Svend Larsen blev gift med Cathrine Jensdatter, datter af Jens Olsen i Store Rørbæk. Svend og Cathrine har nok kendt hinanden fra de var børn, for flere af fadderne ved Cathrines dåb var faddere ved Svends dåb, og blandt Cathrines faddere var også Svends far smeden Lars Larsen.

Hvornår Svend og Cathrine blev gift har vi ikke kunnet eftervise, men deres første barn blev døbt den 7. november 1759, så det har da senest været et års tid før denne dåb

De fik børnene Peder i 1759 og Birte i 1761. Begge disse børn døde før de var fyldt 1 år.

Svends hustru Cathrine Jensdatter døde i maj 1763 kun 29 år gammel

Den 11. september 1763 blev Svend, 29 år gammel,  gift med den 18-årige Johanne Jørgensdatter. Ved deres giftermål står der kort og godt i kirkebogen i Ølstykke:

Dom 15 p Trinit bleve Svend Larsen af Store Rørbeck og Johanne Jørgensdatter af Svedstrup copulerede 

Svend og Johanne fik 10 børn i perioden 1765 til 1788. Der var kun 5 af disse børn der voksede op

Johanne døde i august 1809, 64 år 7 måneder gammel

Svend døde i januar 1820. Ved hans begravelse i Snostrup står der i kirkebogen:

Død: 20. Jan, begravet: d 26. Jan, Svend Larsen, Sognefoged og Undertagsmand i Store Rørbeck, 85 ½ Aar

Lidt om de 5 børn der voksede op:

Anna Cathrine fra 1765 var Helgas tipoldemor og har sin egen side

Birthe fra 1775 var tvilling for som der står i kirkebogen ved hendes dåb: "Desuden blev i samme barselseng Svend Larsen fød et dødfødt Pigebarn". Birthe blev i april 1793 gift med sin mors svoger den 14 år ældre enkemand Michel Larsen, der var gårdmand i Lille Rørbæk. Birthe døde i april 1828, 52½ år gammel og Michel døde i november 1839 

Lars fra 1778 blev i marts 1796 gift med Bodil Willumsdatter, en datter af Willum Pedersen i Lille Rørbæk. Lars og Bodil bosatte sig i Lille Rørbæk, hvor Lars blev gårdmand. Bodil døde i april 1843, 72 år gammel og Lars døde "af alderdom" i oktober 1852, 74 1/4 år gammel

Jørgen fra 1781 blev i juli 1803 gift med Karen Jørgensdatter (en søster til Helgas tip-tipoldemor Mette Jørgensdatter), der var enke efter Andreas Poulsen på gården Bjellekjær i Søsum (Andreas var bror til Helgas tipoldefar Ole Poulsen). De bosatte sig på Bjellekjær i Søsum indtil de i 1811 flyttede til Store Rørbæk, hvor de nok har overtaget Svend Larsens  Svendstedgård (Bakkegård). Jørgen døde "af Miltsyge" som sognefoged og gårdmand i september 1845, 64 år gammel og Kirsten døde "af Brystvattersot" i maj 1852, 77½ år gammel

Jens fra 1784 blev i august 1810 gift med sin mors svigerinde, enken Karen Sørensdatter i Udlejre. De bosatte sig på en gård i Udlejre, hvor Karen døde i marts 1823, 40 år gammel og Jens i juli 1829, 45 år gammel

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Svend Larsen var sognefoged og  gårdmand på gården Svendstedgård (senere Bakkegården) i Store Rørbæk

Svend giftede sig nok til gården, for hans første ægteskab var med Chatrine Jensdatter. Datter af Jens Olsen i Store Rørbæk.

Jens Olsen afstod gården i 1757 på grund af alder

Svend Larsen var Helgas tip-tipoldefar

Svend blev sognefoged imellem 1775 og 1778

I 1787 blev 4 af Store Rørbæks 9 gårde udflyttede

Om Svends gård er 1 af de 4 gårde, der blev udflyttet i 1787, ved vi ikke.

Ved folketællingen i 1787 var der i alt 247 personer i Snostrup sogn

I Store Rørbæk var der 116 personer

På gården var der:
Svend Larsen, husbonde, sognefoged og gårdbeboer
Johanne Jørgensdatter, madmor
5 hjemmeboende børn i alderen 4 til 22 år
2 tjenestekarle på 19 og 22 år

Ved folketællingen i 1801 var der i alt 313 personer i Snostrup sogn

I Store Rørbæk var der 150 personer

På gården var der:
Svend Larsen, husbonde, bonde, gårdbeboer og sognefoged
Johanne Jørgensdatter, hans kone
2 hjemmeboende børn på 18 og 20 år
1 tjenestekarl på 22 år
1 tjenestepige på 19 år


- Sidens top - Forsiden