Kirsten Andreasdatter
ca 1731 - 1803

Andreas Olsen
ca 1681 - 1752
Maren Jensdatter
1690 - 1755
Ole

-

Jens Jensen
ca 1656 - 1725

Kirsten Andreasdatter ca 1664 - 1736


Povel Andersen
ca 1726-1794
Kirsten Andreasdatter
ca 1731 - 1803
gift 8. oktober 1758 i Stenløse, Frederiksborg Amt
10 børn døbt i Stenløse, Frederiksborg Amt
Bodil Povelsdatter Døbt 17. januar 1759
Begravet 17. januar 1759
dødfødt Begravet 20. april 1760
Jørgen Povelsen Døbt 8. marts 1761
Begravet 4. februar 1795 Stenløse
Anders Povelsen Døbt 24. april 1763
Begravet 19. januar 1766
Johanne Povelsdatter Døbt 27. oktober 1765
Begravet 26. november 1769
Maren Povelsdatter Døbt 5. august 1768
Begravet 6. januar 1770
Anders Povelsen Døbt 25. februar 1770
Død 19. december 1842 Stenløse
Andreas Povelsen Døbt 9. juni 1771
Begravet 21. juni 1772
Andreas Povelsen Døbt 25. marts 1773
Begravet 18. maj 1803 Stenløse
Ole Povelsen Døbt 3. december 1775
Begravet 3. juni 1809 Stenløse

Kirsten Andreasdatters navn fik vi oplyst, da Helgas tip-tipoldefar 'unge' Povel Andersen i Søsum blev gift i oktober 1758. Ved deres bryllup stod der i kirkebogen i Stenløse:

Trolovede: 1758 d: 5. Mart Dom: 4. Efur - Viede: 1758 Dom: 26 d: 8. Oct.
Povel Anders: gl. Anders Pers:., Boemand i Søesum, hands Søn og
Kirsten Andreasdatter, afg. Andreas Olsens Datter i Søesum

Kirsten fandt vi konfirmeret, 16 år gamme, i 1747, det vil sige, at hun var født omkring år 1731, altså før der foreligger kirkebog i Stenløse, men ved hendes konfirmation står der:

Kirsten Andreas Olsens Boemands i Søesum -16

Kirsten og Povel fik 10 børn i årene 1759 til 1775. Af disse 10 døde de 6 som små. De 4 børn der voksede op, har vi skrevet lidt om på Povel Andersens side

Povel døde i april 1794, 68 år gammel

Kirsten sad herefter på aftægt hos sønnen Andreas og svigerdatteren Karen Jørgensdatter i godt 9 år og døde i oktober 1803. Ved hendes begravelse står der i kirkebogen i Stenløse:

Navn: Kirsten, alder: 72 Aar, sted: Søsum, begravet: d 19 Octbr, afg. Grmd U. Povel Andersens Enke Kirsten Andreasdatter

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Kirsten Andreasdatter boede på udflyttergården Bjellekjær og var Helgas tip-tipoldemor

Kirsten fik et dødfødt barn og mistede yderligere 5 af sine 10 børn som små


I alt er bedemanden  kommet 6 gange til Kirsten og Povel med en kiste til et dødt barn 

Stenløse kirke

I det hele taget var der kun et af Kirstens børn der blev godt til års. Det var Anders, der døde som 72-årig

Sønnerne Jørgen og Ole var bare 34 år gamle, da de døde 

Sønnen Andreas var kun 30 år gammel , da han døde i maj 1803

Andreas's kone blev gift igen den 1. juli samme år, så Kirsten har siddet på aftægt hos svigerdatteren og hendes ny mand indtil sin død godt 3½ måned efter deres bryllup


- Sidens top - Forsiden