Povel Andersen
ca 1726-1794
Anders Pedersen
ca 1693-1763
Karen
ca 1691-1776
Peder

-

-

-


Povel Andersen
ca 1726-1794
Kirsten Andreasdatter
ca 1731 - 1803
gift 8. oktober 1758 i Stenløse, Frederiksborg Amt
10 børn døbt i Stenløse, Frederiksborg Amt
Bodil Povelsdatter Døbt 17. januar 1759
Begravet 17. januar 1759
dødfødt Begravet 20. april 1760
Jørgen Povelsen Døbt 8. marts 1761
Begravet 4. februar 1795 Stenløse
Anders Povelsen Døbt 24. april 1763
Begravet 19. januar 1766
Johanne Povelsdatter Døbt 27. oktober 1765
Begravet 26. november 1769
Maren Povelsdatter Døbt 5. august 1768
Begravet 6. januar 1770
Anders Povelsen Døbt 25. februar 1770
Død 19. december 1842 Stenløse
Andreas Povelsen Døbt 9. juni 1771
Begravet 21. juni 1772
Andreas Povelsen Døbt 25. marts 1773
Begravet 18. maj 1803 Stenløse
Ole Povelsen Døbt 3. december 1775
Begravet 3. juni 1809 Stenløse

Da Helgas tipoldefar Ole Povelsen blev døbt i i december 1775 stod der, at hans far var 'unge' Povel Andersen, gårdmand i Søsum

Da 'unge' Povel Andersen var født, før der foreligger kirkebog i Stenløse, har vi ikke kunnet finde noget om hans dåb, men vi har fundet hans konfirmation i 1744. I kirkebogen står der:

Povel, Gl: Anders Pedersens Boemands Søn i Søesum æt: an: 17 

Da Povel var 17 år gammel ved sin konfirmation i 1744, må han være født omkring 1726-1727

Den 8. oktober 1758 blev Povel gift med afdøde Andreas Olsens datter Kirsten, der også var fra Søsum. Ved deres giftermål står der i kirkebogen i Stenløse:

Trolovede: 1758 d: 5. Mart Dom: 4. Efur - Viede: 1758 Dom: 26 d: 8. Oct.
Povel Anders: gl. Anders Pers:., Boemand i Søesum, hands Søn og
Kirsten Andreasdatter, afg. Andreas Olsens Datter i Søesum

Så skulle vi finde børn efter Povel og Kirsten, og her kom vi på en større opgave. Det viste sig, at der på samme tid i Stenløse sogn var 3 mænd, der hed Povel Andersen, og alle 3 viste sig at være tip-tipoldefædre til Helga. Der var 

i Søsum 'unge' Povel Andersen, ca. 1726 - 1794 

i Søsum 'gamle' Povel Andersen, ca. 1719 - 1807

i Veksø Povel Andersen, ca. 1722 - 1799

og alle tre fik børn næsten samtidig, men det lykkedes os da (tror vi) at få placeret børnene rigtigt

Endvidere var der også i Søsum Povel Andreasen, 1736-1808, men han fik heldigvis først børn, da de tre andre var ved at 'takke af' og han var ikke den direkte linie til Helga, men forfader til Jørgen Mogensen, der senere overlod Ørnebjerg til Helgas far 

Vi er kommet frem til, at 'unge' Povel Andersen og Kirsten Andreasdatter blev forældre til 10 børn i årene 1759 til 1775. Af disse 10 børn døde de 6 som helt små og kun 4 voksede op, nemlig

Jørgen fra 1761, der den 31. december 1782 havde fæstet Søbjerggård i Søsum, blev i maj 1783 gift med Mette Andreasdatter en datter af Andreas Hansen på gården Steenlen i Veksø. Jørgen og Mette fik knapt 5 år sammen før hun døde kun 25½ år gammel i marts 1788. Jørgen giftede sig igen i juni samme år denne gang med Anna Cathrine Svendsdatter, der var datter af sognefoged Svend Larsen på Bakkegården i Store Rørbæk. Jørgen og Anna Cathrine fik 3 børn i årene 1789 til 1794. Jørgen døde i februar 1795, 34 år gammel, og Anna Cathrine giftede sig i juni samme år med hans lillebror Ole, og de blev Helgas tipoldeforældre og har deres egne sider 

Anders fra 1770 blev i oktober 1794 gift med Peder Jensens enke, Bodil Pedersdatter, på gården Nørrekjær i Stenlille, hvor de bosatte sig. Bodil døde i juni 1832, 65 år gammel. I 1833 overtog svigersønnen Peder Madsen gården, og Anders kom på aftægt hos Peder og  datteren Maren Andersdatter indtil  december 1842, hvor han døde 72 3/4 år gammel

Andreas fra 1773 blev i november 1795 gift med Karen Jørgensdatter, der var søster til Helgas 2 x tipoldemor Mette Jørgensdatter. Andreas og Karen bosatte sig på gården Bjellekjær, som han havde overtaget ved sin fars død. Andreas døde i maj 1803, kun 32 år gammel. I juli samme år giftede Karen Jørgensdatter sig med  Jørgen Svendsen, der var bror til Andreas's svigerinde Anna Cathrine, der var Helgas tipoldemor. Jørgen Svendsen døde "af miltsyge" i september 1845, 64 år gammel og Karen døde "af brystvattersot" i maj 1852, 77½ år gammel 

Ole fra 1775 var Helgas tipoldefar og har sin egen side

Folketællingen 1787 vedrørende gården Bjellekjær:

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Povel Andersen var bomand på den gård, der ved udskiftningen kom til at hedde Bjellekjær

Gården "Biælekier" som der står på matrikelkortet fra 1810 har været en af de 11 gårde der blev udflyttede fra Søsum i 1780

Povel Andersen blev kaldt unge Povel Andersen, for at kunne adskille ham fra gamle Povel Andersen og Povel Andersen Stenløse, der var samtidige med ham i Stenløse sogn

Alle 3 x Povel Andersen i Stenløse sogn viste sig at være Helgas tip-tipoldefædre 

Ved folketællingen i 1787 var der 745 personer i Stenløse sogn 

heraf var der i Søsum 323 personer

På gården Bjellekjær var i 1787:
unge Paul Andersen, husbond
Kirsten Andreasdatter, hans kone
Anders Paulsen, søn
Andres Paulsen, søn
Ole Paulsen, søn
Birte Larsd, plejedatter
Anders Jensen, tjenestekarl
Kirsten Knuds, tjenestepige

- Sidens top - Forsiden