Ole Hansen
1766-1841

Hans Larsen
1746 - 1801
Karen Nielsdatter
1743 - 1816
Lars Pedersen
ca 1697 - 1775
Inger Jensdatter
ca 1702 - 1763
Niels Olsen
ca 1700 - 1769
Ane Mikkelsdatter
ca 1718 - 1787

Ole Hansen
1766-1841
Sidse Hansdatter
1769-1841
gift 20. januar 1793 i Ølstykke, Frederiksborg Amt
6 børn døbt i Ølstykke, Frederiksborg Amt
Ane Olsdatter Døbt 9. juni 1793
Død 24. juni 1851 Ølstykke
Niels Olsen Født 8. november 1794
Død 24. april 1840 Oppe Sundby
Ole Olsen Født 2. september 1796
Død 8. marts 1867 Ølstykke
Lars Olsen Født 16. april 1799
Død 3. december 1845 Veksø
Bodil Olsdatter Født 29. januar 1801
Død 5. november 1883 Oppe Sundby
Elsebeth Olsdatter Døbt  13. november 1803
Død 28. oktober 1880 Ølstykke

Ved Helgas oldemor Elsebeth Olsdatters dåb stod der i kirkebogen i Ølstykke, at hendes far hed Ole Hansen

Ole Hansen var født i november 1766. Ved hans dåb den 23. november stod der i kirkebogen i Stenløse:

Dom 26: Ole, Hans Larsen Boemands i Søesum. Susc: fogedens hustru Faddere: Ole Nielsen, Morten Lars:, Jørgen Mads:, Maren Larsdatter, Bodel Nielsdatter

Lidt om fadderne:
Fogedens hustru hed Bendte Pedersdatter og var gift med barnets farbror Morten Larsen
Morten Larsen var barnets farbror, gårdmand på gården Konehøj og foged i Søsum
Ole Nielsen var barnets morbror, der senere blev indsidder i Veksø
Jørgen Madsen var nok gårdmand på gården Egholm i Søsum
Maren Larsdatter var barnets faster gift med Jens Andreasen på gården Stiesdal i Søsum
Bodel Nielsdatter var barnets moster, der senere blev gårdkone på
Gadagergård i Jørlunde

Den 20. januar 1793 blev Ole Hansen gift med Sidse Hansdatter, gårdmand på Langekærgård Hans Nielsens eneste barn. Ved deres bryllup står der i kirkebogen i Ølstykke:

Den 2. Sønd: efter Helligtrek: blev Ungkarl af Søsum Ole Hansen og Pigen af Ølstykke Sidse Hansdatter copulerede 

Ole og Sidse fik 6 børn i perioden 1793 til 1803

Ole Hansen døde i juli 1841 og ved hans begravelse står der i kirkebogen i Ølstykke:

Død: d.14 Juli, begravet: d.20 Juli, Ole Hansen, Aftægtsmand i Ølstykke, 75 Aar

Sidse levede kun 5 måneder længere og døde i december samme år, 72 3/4 år gammel

Lidt om børnene:

Ane fra 1793 blev i marts 1826 gift med Peder Nielsen, søn af Niels Olsen på Lynggården i Ølstykke og nevø til Ane Olsdatter Helgas tip-tipoldemor på Græstedgård samme sted. Ane og Peder videreførte Lynggården efter Peders forældre.  Ane og Peder fik tilsyneladende kun 1 barn, nemlig sønnen Hans, men så havde de desuden Anes søsterdatter, der også hed Ane i pleje. Plejedatteren var Helgas bedstemor Maren Olsdatters søster. Peder døde i september 1844 og Ane døde som der står i kirkebogen af "Leverbetændelse og Maveinflamation", 58 år gammel. Ane døde i juni 1851   

Niels fra 1794  blev i januar 1823 gift med Margrethe Andersdatter, der var datter af Anders Pedersen på Holmegård i Skænkelsø. Niels og Margrethe bosatte sig i Oppe Sundby. Margrethe døde allerede i november 1824, kun 25 år gammel, og Niels giftede sig igen i maj 1825 med den 14 år yngre Birthe Pedersdatter, der var datter af Peder Poulsen på gården Varmedal i Svestrup og niece til Anders Poulsen på Græstedgård i Ølstykke, Helgas tip-tipoldefar. Niels døde i april 1840, 45½ år gammel. Birthe giftede sig ikke igen men videreførte gården i Oppe Sundby indtil datteren Ane Margrethe Nielsdatter og svigersønnen på et tidspunkt mellem 1855 og 1860 overtog gården, og Birthe kom på aftægt hos dem. Hun døde i juni 1877, 69 år gammel

Ole fra 1796 blev i maj 1822 gift med Kirsten Nielsdatter, der var datter af Maren Olsdatter en søster til Ane Olsdatter på Græstedgård, Helgas tip-tipoldemor. Ole og Kirsten kom til at bo på et afbyggersted i Ølstykke, hvor Kirsten døde i april 1841, 38 år gammel. Ole, der var afbygger og hjulmand, giftede sig ikke igen men beholdt trods alt børnene i hjemmet. Ole døde som aftægtsmand hos datteren Ane i marts 1867, 70½ år gammel. Som dødsårsag er i kirkebogen anført: "Lungebetændelse og Astma"  

Lars fra 1799 blev i februar 1826 gift med Karen Olsdatter, der var datter af Ole Nielsen på Steenlensgård i Veksø og oldebarn efter Jens Andersen, Helgas 4 x tipoldefar. Lars og Karen overtog gården Steenlen efter Karens far Ole Nielsens død. Karen døde i oktober 1832, 34½ år gammel, og Lars giftede sig igen i marts 1833 med den 13 år yngre Maren Pedersdatter, der var datter af Peder Poulsen på Skibstedgård i Veksø og søster til Ole Pedersen, der i marts 1831 blev gift med Lars's søster Elsebeth fra 1803, og Ole og Elsebeth blev Helgas oldeforældre. Maren døde i juli 1845 af "lungesyge" 32½ år gammel, og Lars døde af "brystsyge" knap 5 måneder senere i december, 48 år gammel. Ved folketællingen i 1850 var 3 af deres børn på 10, 13 og 15 år i pleje hos deres 21-årige halvsøster og hendes 31-årige mand, der havde overtaget gården Steenlen 

Bodil fra 1801 blev i oktober 1822 gift med den 12 år ældre gårdmand fra Oppe Sundby, Peder Pedersen. De bosatte sig på gården Stagetorn i Oppe Sundby, hvor de i marts 1835 fik en søn, der også kom til at hedde Peder Pedersen. Denne søn blev i oktober 1857 gift med gårdmand på Ørnebjerggård i Udlejre Bendt Pedersens datter Johanne, en søster til Helgas oldefar Peder Bendtsen. Bodils mand Peder Pedersen døde i august 1855, 67 år gammel. Herefter sad Bodil på aftægt hos sønnen Peder Pedersen indtil hun døde i november 1883, 82 år gammel

Elsebeth fra 1803 var Helgas oldemor og har sin egen side

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Ole Hansen var Helgas tipoldefar og boede på udflyttergården Langekær i Ølstykke

Ole og hans kone Sidse boede hos Sidses forældre Hans Nielsen og Anne Andersdatter og  overtog Langekærgård efter deres død.

på besøg hos bedstefar

Da Oles og Sidses datter Elsebeth blev gift med Ole Pedersen i 1831 bosatte de sig på Langekærgård, så der var i flere år 3 generationer boende på gården


På et tidspunkt, medens Ole og Sidse har haft gården, brændte Langekærgård 

Ved folketællingen i 1801 var der på Langekærgård
2 bedsteforældre
2 forældre
5 børn
3 tjenestefolk

Ved folketællingen i 1834 var der på Langekærgård
2 bedsteforældre
2 forældre 
2 børn 
1 plejebarn
5 tjenestefolk

Brydegilde, der brydes hør

Ved folketællingen i 1840 var der på Langekærgård
2 bedsteforældre
2 forældre 
3 børn 
4 tjenestefolk

I 1841 døde Ole Hansen og hans kone. Herefter var der kun 2 generationer på gården indtil deres barnebarn Ole Olsen blev gift i august 1867, så blev der igen 3 generationer på Langekær

- Sidens top - Forsiden