Svend Lauritsen Skræder
ca 1618 - 1702

Laurits -

Svend Lauritsen Skræder
ca 1618 - 1702
Ranild Olufsdatter
ca 1638 - 1683
gift mellem 1661 og 1664 i Gundsømagle, Roskilde Amt
5 børn døbt i Gundsømagle, Roskilde Amt
Laurits Svendsen Døbt 1. december 1661
Død 27. januar 1703 Jyllinge
Kirsten Svendsdatter Døbt 19. juni 1664
Død: er ikke eftervist
Bjørn Svendsen Døbt 31. maj 1669
Begravet 17. maj 1733 Gundsømagle
Anders Svendsen Døbt 23. november 1673
Død: er ikke eftervist
Karen Svendsdatter Døbt 25. februar 1680
Begravet: 22. marts 1680

Da Helgas tip-tip-tip-tipoldefar Laurits Svendsen blev døbt, så vi at hans far hed  Svend Skrædder. I kirkebogen den 1. december 1661 i Gundsømagle står der:

Dom 1 Adventus Ranil Ols Uecte Barn, Laurtiz, aulet med Swend Skreder ibidem

Svend og Ranild har øjensynlig været lidt 'tidligt ude' efter datidens normer for sønnen Laurits blev noteret som et uægte barn ved dåben

Svend og Ranild blev gift engang mellem Lars's dåb den 1. december 1661 og  datteren Kirstens dåb den 19. juni 1664, for Kirsten er døbt som et 'ægte' barn. Da der først er registreret vielser i Gundsømagle fra år 1771 og frem, har vi ikke kunnet finde deres vielse beskrevet

Vi har fundet  5 børn efter Laurits og Ranild døbt i årene 1661 til 1680. Af disse 5 har vi kun kunnet følge 2, nemlig

Laurits fra 1661der var Helgas tip-tip-tip-tipoldefar og har sin egen side

Bjørn fra 1669 blev i november 1691 gift i Værløse med Sidtze Olesdatter, der var tjenestepige hos Jens Møller i Jonstrup Mølle. De bosatte sig i Gundsømagle, hvor Bjørn døde i maj 1733.

Svend Lauritsens kone Ranild døde i januar 1683, 45 år gammel

I juni samme år blev Svend gift med Maren Christensdatter. 

Svend og Maren fik 3 børn i årene 1684 til 1689. Disse 3 børn var

Ranild fra maj 1684 hun døde i marts 1685

Rasmus fra 1687 han døde i 1691

Kirsten fra 1689 har vi ikke kunnet følge

Vi har ikke fulgt Svends anden kone Maren Christensdatter videre

Svend døde i maj 1702. I kirkebogen i Gundsømagle står der ved hans begravelse den 7. maj:

Dominica Jubilate blev jordit Svend Lauritsen Skræder, 84 Aar gammelSvend Lauritsen Skræder var nok Skrædder og boede i Gundsømagle

Gundsømagle kirke

Svend var Helgas tip-tip-tip-tip-tipoldefar

Her ligger Gundsømagle

Svend og Ranilds søn Laurits blev døbt som et uægte barn

Hvordan har Danmarks befolkning haft det på Svend Skrædders tid?

Befolkningen levede under et skattetryk, som den havde ondt ved at bære. Den væsentligste grund til fattigdommen var landbrugets usle kår. Tiden efter 1660 bragte ingen fremgang. En række år var der ligefrem misvækst, lyngen bredte sig, og ulvenes tal voksede

- Sidens top - Forsiden