Maren Hansdatter
ca 1620 - 1685

Hans -

Jens Jensen
ca 1613 -1701
Maren Hansdatter
ca 1620 - 1685
gift omk. 1650 i Gundsømagle, Roskilde Amt
6 børn døbt i Gundsømagle, Roskilde Amt
Anne Jensdatter Døbt 10. august 1651
Død: er ikke eftervist
Jens Jensen Døbt 15. maj 1653
Død: er ikke eftervist
Agathe Jensdatter Døbt 1. april 1655
Begravet 22. april 1655
Jens Jensen Døbt 27. juli 1656
Begravet 27. februar 1725 Ølstykke
Karen Jensdatter Døbt 6. februar 1659
Død: er ikke eftervist
Margrete Jensdatter Døbt 7. juli 1661
Død: er ikke eftervist

Lige som sin mand Jens Jensen var Maren Hansdatter svær at komme uden om i vores søgen efter Helgas rødder, Maren var nemlig Helgas tip-tip-tip-tip-tipoldemor i to af hendes mors linier og en af de to linier til hendes far. I den anden linie til Helgas far var hun tip-tip-tip-tip-tip-tipoldemor.

Maren var gift 2 gange, første gang med Hans Bendixen og anden gang med Jens Jensen. Det har ikke været muligt at eftervise giftermålene, for det skete før der findes kirkebøger 

Men vi har en kilde "Årbog over Værebros Historie", hvor der står:
"1638 Den 1. maj får Hans Bendixen vandmøllen i fæste. Jens Jensen den ældre bliver Møllersvend.
1650 Hans Bendixens enke Maren gifter sig igen, med Jens Jensen, som den 1. februar får møllen i fæste."

Om der har været børn i ægteskabet med Hans Bendixen, ved vi ikke, men i ægteskabet med Jens Jensen kom der 6, hvor af vi ikke har kunnet følge de 4, den 5. døde som lille og den 6. var Jens Jensen fra 1656 som var Helgas 4 x tip og 5 x  tipoldefar og har sin egen side

Det eneste vi har kunnet finde om Maren i en kirkebog, står ved hendes begravelse i Gundsømagle den 13. december 1685:

Dominica 3 Adventus [13/12] bleff i Jorden till Kirken nedsat Maren Hansdaatter, Jens Jensens i …?? …?? hustru som vaar 65 Aar gammel

Jens døde 16 år senere i Udlejre og blev også begravet i GundsømagleMaren Hansdatter var 5 x tipoldemor i to linier til Helga på hendes mors side

Hun var både 5 x tip og 6 x tipoldemor til Helga på hendes fars side

Hendes søn Jens blev gift kort før hun døde

Om hendes andre børn ved vi ikke meget, men datteren Margrethe bar broderen Jens's datter Else til dåben i 1703 

Datteren Karen formoder vi var gift med Rasmus Postrider udi Hillerød, for denne Karen bar 3 af Jens's børn til dåben

Det har ikke været muligt for os at følge Margrethe og Karen yderligere

- Sidens top - Forsiden