Jens Jensen
ca 1613 -1701

Jens Anne Mikkelsdatter
ca 1590 - 1653

Jens Jensen
ca 1613 -1701
Maren Hansdatter
ca 1620 - 1685
gift omk. 1650 i Gundsømagle, Roskilde Amt
6 børn døbt i Gundsømagle, Roskilde Amt
Anne Jensdatter Døbt 10. august 1651
Død: er ikke eftervist
Jens Jensen Døbt 15. maj 1653
Død: er ikke eftervist
Agathe Jensdatter Døbt 1. april 1655
Begravet 22. april 1655
Jens Jensen Døbt 27. juli 1656
Begravet 27. februar 1725 Ølstykke
Karen Jensdatter Døbt 6. februar 1659
Død: er ikke eftervist
Margrete Jensdatter Døbt 7. juli 1661
Død: er ikke eftervist

I vores søgning efter Helgas rødder var mølleren Jens Jensen fra Værebro Mølle svær at komme uden om, da det viste sig at han var Helgas tip-tip-tip-tip-tipoldefar i tre linier og tip-tip-tip-tip-tip-tipoldefar i en fjerde linie.

Vi har regnet ud, at Jens Jensen var født omkring 1613, men hvor han stammer fra har vi ikke fundet ud af, for han blev født før der foreligger kirkebøger

Vi har heller ikke kunnet finde Jens gift med Maren Hansdatter, men citerer her 'Årbog over Værebros Historie':
"1638 Den 1. maj får Hans Bendixen vandmøllen i fæste. Jens Jensen den ældre bliver Møllersvend.
1650 Hans Bendixens enke Maren gifter sig igen, med Jens Jensen, som den 1. februar får møllen i fæste.
1662 Jens Jensen afstår Værebro mølle til tidligere tolder i Slangerup Rasmus Hansen.
1674 Jens Jensen kommer tilbage til møllen som forpagter.
1701 Den 6. maj bliver Jens Jensen den ældre jordfæstet i Gundsømagle kirke, han blev 88 år gammel

Vi har fundet 6 børn efter Jens Jensen og Maren Hansdatter i tiden 1651 til 1661. Vi har ikke kunnet følge de 4, den 5. døde 1 år gammel og 
Helgas 'rod' Jens Jensen fra 1656 har sin egen side

Jens Jensen har i perioder været væk fra Værebro Mølle, hvor han har været fra 1662 til 1674 er ikke eftervist, men i maj 1701 døde han i Udlejre og blev ført til Gundsømagle for at blive begravet.

I kirkebogen i Ølstykke står der:

 

D 6 Maji bleff gl: Jens Jensen udi Udleire, begraffet udi Gundsømagle Kirche paa Roeskilde Lehn hvor gammel hand var, veed hr. Søren i Jyllinge, som blef uden all billighed beordret till at prædike ofver hannem, eftersom hans GODE Søn Unge Jens Jensen udi Udleire efter vranglig Angivende hafde derpaa forhvervet Amtmandens bevilling etc.

Præsten i Ølstykke har været noget misfornøjet over at gå glip af begravelsen med dertil hørende betaling

I kirkebogen i Gundsømagle står der:

Den 6 Maji blev efter Højeste ? Raads von Raben Amtmand ofer Fridrichsborg Amt skriftlig tilladelse sl: Jens Jensens Liig baaret fra Udleire till Gundsømagle og der udi Kirchen efter tilladelse Patronens ? permission begravet. Den sl Mand vaar 88 Aar gammel   

Maren var død 16 år tidligere og var begravet i Gundsømagle

Værebro Mølle

dette billede er fra ca 1850, men på Jens Jensens tid var det en vandmølleJens Jensen var på et eller flere tidspunkter møller på Øvre Værebro Mølle

I 'Årbog over Værebros Historie' står der bl.a:

"1675 Omkringboende bønder angriber møllen og nedriver mølledæmningen. Alt vandet løb ud af mølledammen og det blev bekosteligt at reparere skaden. Møllens ejer Andreas Søbøtker indstævnede bønderne for Ølstykke herreds ting, men amtmanden, Johan Christoffer Kørbitz fik parterne forligt. Således at Søbøtker frafaldt søgsmålet og bønderne forpligtigede sig til at de "herefter ikke ville røre eller opkaste noget ved Øvre Værebro Mølles Dæmning eller Stæmning", men henvende sig til mølleren eller ejeren eller amtmanden.

Der var to møller ved Værebro Å,
Nedre Værebro Mølle og Øvre Værebro Mølle

Kort over Øvre Værebro Mølle ca 1800

Jens og Maren var på Øvre Værebro Mølle

Kort over Øvre Værebro Mølle ca 1850

Øvre Værebro Mølle anføres i 1377 i Roskildebispens jordebog, men er sikkert adskelligt ældre

Møllerne lå syd for Værebro Å, men fik af mange grunde stor tilknytning til Ølstykke sogn.

Ved reformationen 1536, da kongen inddrog kirkens gods, gik begge møller til kronen

Værebro Mølle

Luftfoto af Øvre Værebro ca 2005

- Sidens top - Forsiden