Lars Olsen
1785-1858

Ole Andreasen
1732 - 1817
Karen Nielsdatter
1742 - 1823
Andreas Jensen
1694 - 1773
Sidtze Pederdatter 1705 - 1780 Niels Larsen
ca 1713-1751
Karen Larsdatter
ca 1721-1781

Lars Olsen
1785-1858
Sidse Pedersdatter
1786 - 1870
gift 24. oktober 1809 i Ølstykke, Frederiksborg Amt
9 børn døbt i Ølstykke, Frederiksborg Amt
Niels Larsen Døbt 21. oktober 1810 
Død 25. august 1890 Jørlunde
Lars Larsen Døbt 16. maj 1813
Død 22. januar 1868 Ølstykke
Ole Larsen Døbt 15. februar 1815
Død 19. april 1815
Ane Cathrine Larsdatter Født 29. januar 1817
Død: efter 1860, ej eftervist begravet 
Karen Larsdatter  Født 23. december 1819
Død 27. januar 1858 Ølstykke
Johanne Larsdatter Født 12. december 1822
Død 12. december 1822
Johanne Larsdatter Født 22. januar 1824
Død 4. januar 1892 Snostrup
Margrethe Larsdatter Født 26. marts 1826
Død 27. marts 1826
Margrethe Larsdatter Født 13. januar 1828
Død 19. august 1828

Helgas tipoldefar Lars Olsen, fandt vi da hans datter Karen, der var Helgas oldemor, blev døbt ved juletid 1819.   

Lars blev født i februar 1785. Ved hans dåb står der i kirkebogen i Slangerup:

An. 1785 d 25. Febr: fødte Ole Andresens hustru Karen Nielsdatter i Manderup en Søn, døbt 3die Søndag i Fasten, og blev i Daaben kaldet Lars. Holdt over Daaben af Hans Andresens hustru Margrete Nielsdatter i Hørup. Faddere: Søren Nielsen og Peder Sørensen i Hørup, Hans Jensen i Quinderup, Niels Jensen og Karen Rasmusdatter i Manderup. 
Holdt sin Kirke-Gang 1. Søndag efter Paaske

Om hende der bar barnet:
Margrete Nielsdatter i Hørup var søster til barnets mor Karen Nielsdatter

Lidt om de øvrige faddere:
Søren Nielsen var Karen Nielsens stedfader
Peder Sørensen var en halvbroder til Helgas 4 x tipoldemor og hendes 3 x tilopdefar Bendt Pedersen, men i øvrigt ikke i familie med barnet

Lars blev trolovet henholdsvis gift samme dag som sin broder Jens. De blev gift med deres kusiner Peder Andreasens døtre fra Ølstykke.

Om Lars's trolovelse står der i kirkebogen i Ølstykke:

Vi underskrevne forlovere forpligte er sammend at være Sognepræsten ansvarlige, at intet hverken ihenseende til Slægtskab eller intet er som kan hindreÆgteskabsforening mellem Ungkarl Lars Olesen af Mannerup og Pigen Sidse Pedersdatter af Ølstykke.
Ølstykke d: 6. Aug: 1809
Peder Pedersen og Jens Olsen

Om Lars's giftermål med Sidse Pedersdatter i oktober 1809 står der i kirkebogen i Ølstykke:

Den 24. Octob, blef Ungkarl fra Mannerup Lars Olsen og Pigen af Ølstyche Sidse Pedersdatter copulerede 

Bemærkning: vielse nr 7 er broderen Jens's giftermål med Sidses søster Kirsten

Lars og Sidse fik 9 børn i årene 1810 til 1828. Heraf døde de 4 som spæde

Lars og Sidse fik 49 år sammen før han døde af alderdom i oktober 1858. Om hans begravelse står der i kirkebogen i Ølstykke:

Død: 10 October, begravet: 16 October, Lars Olsen, Aftægtsmand af Ølstykke, 73½ Aar, Alderdom

Sidse døde 12 år senere i december 1870, 84½ år gammel

Lidt om de  fem børn der voksede op:

Niels fra 1810 blev i juni 1838 gift med Bente Andersdatter, en datter af Helgas tip-tipoldefar Anders Poulsen på Græstedgård i Udlejre. De bosatte sig i Manderup antagelig på Niels's farbror Jens Olsens gård Ørnholm (Jens døde i 1839). Bente Andersdatter døde i april 1885, godt 72 år gammel. Ved folketællingen i februar 1890 var Niels Larsen, som der står i folketællingen, 'logerende medhjælp' hos sønnen Poul i Skenkelsø. Han døde i Skenkelsø i august 1890 og blev begravet i Slangerup.

Lars fra 1813 blev i juni 1851 gift med Elsebeth Andersdatter, en datter af Anders Hansen på gården Stagsager i Svestrup. Elsebeth var 4 x tipoldebarn til Lars Madsen fra 1577 og Helga var 6 x og 7 x tipoldebarn til Lars Madsen. Lars og Elsebeth bosatte sig på gården Egebjerg i Ølstykke, som de videreførte efter hans far Lars. Lars Larsen døde af brystsyge i januar 1868, knap 55 år gammel, og Elsebeth døde godt 40 år senere, som enke efter gårdejer Lars Larsen, 79 år gammel   

Ane Cathrine fra 1817. Her kender vi ikke enden på 'historien', men Ane Cathrine var hjemme hos forældrene indtil hun i juli 1847 blev gift med ungkarl og afbygger Niels Jensen i Hørup. De fik 2 sønner født i Hørup og mellem 1855 og 1860 flyttede de til Neder Dråby i Horns Herred. I juli måned 1871 flyttede Niels til København ifølge en afgangsliste fra Dråby sogn. Her ender sporene for vi har ikke kunnet finde ud af, hvad der skete med Ane Cathrine og børnene 

Karen fra 1819 var Helgas oldemor og har sin egen side

Johannefra 1824 blev i juni 1851 gift med sin broder Lars's svoger Ole Andersen, en søn af Anders Hansen på gården Stagsager i Svestrup, og da Oles søster Elsebeth var 4 x tipoldebarn til Lars Madsen fra 1577, så var Ole det også. Johanne og Ole bosatte sig i Svestrup, men de flyttede til Store Rørbæk, hvor Johanne døde, 67 år gammel i januar 1892 og Ole i december 1896, 69 år gammel  

Foruden deres egne 5 børn havde de deres niece Margrethe Jensdatter, en datter af Jens og Kirsten, i pleje efter forældrenes død. Jens og Kirsten blev gift samme dag som Lars og Sidse.

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund

Lars Olsen var gårdmand på gården Egebjerg i Ølstykke

Han var døbt i Slangerup kirke, hvor hans mor holdt sin kirkegang 1. søndag efter påske i 1785
det var 5 uger og 2 dage efter sønnens fødsel, og dette var første gang hun var i kirke efter fødslen. Hun var således ikke med ved Lars's dåb

Ved sin død var Lars aftægtsmand på gården hos sin søn, der også hed Lars

Ved folketællingen i 1801 var der på gården:
Lars's svigerforældre og 3 halvvoksne døtre samt en karl og en dreng

Ved folketællingen i 1834 var der på gården:
Lars og Sidse, fem børn i alderen 10 til 24 år samt tre tjenestefolk

Ved folketællingen i 1845 var der i Ølstykke by 430 personer fordelt på 78 beboelser, inclusive de udflyttede gårde. I hele sognet var der 743 personer fordelt på 130 beboelser

Folketællingen i Ølstykke 1845

Ved folketællingen i 1850 var der på gården:
Lars og Sidse, en ugift søn Lars på 36 år, en ugift datter Johanne på 27 år samt fire tjenestefolk hvoraf en karl var fraværende til krigstjeneste. Tjenestepigen var Margrethe Jensdatter på 20 år, hans afdøde brors datter, som de havde haft i pleje siden broderens død

Ved folketællingen i 1855 var der på gården:
Lars og Sidse på aftægt hos sønnen Lars, der var blevet gift i 1851. Unge Lars og hans kone Elsebeth med deres 2-årige søn samt tre tjenestefolk, hvoraf de ene var unge Lars's kusine Margrethe Jensdatter 

Ved folketællingerne i 1860 sad Sidse på aftægt hos Lars og Elsebeth og i 1870 hos hendes svigerdatter Elsebeth der var blevet enke

Egebjerg set fra luften omkring 2010

Egebjerggård set af Googlemaps 2010

- Sidens top - Forsiden