Bendt Pedersen
1782-1861

Peder Bendtsen
1743-1815
Karen Sørensdatter
1757-1824
Bent Pedersen
1717-1768
Kirsten Hansdatter
ca 1705-1743
Søren Olsen 1716-1777 Anne Olsdatter
1719-1797

Bendt Pedersen
1782 - 1861
Bodil Andersdatter
1796 - 1874
gift 21. november 1817 i Ølstykke, Frederiksborg Amt
8 børn døbt i Ølstykke, Frederiksborg Amt
Peder Bendtsen Født 23. august 1818
Død 2. september 1818
Peder Bendtsen Født 31. juli 1819
Død 21. november 1867 Ølstykke
Ane Bendtsdatter Født 30. maj 1821
Død 6. februar 1827
Ole Bendtsen Født 13. august 1823
Død 22. februar 1825
Karen Bendtsdatter Født 3. oktober 1825
Død 20. maj 1875 Ølstykke
Ole Bendtsen Født 10. februar 1828
Død 25. januar 1904 Frederikssund
Ane Bendtsdatter Født 16. marts 1831
Død 21. juni 1908 Frederikssund
Johanne Bendtsdatter Født 3. marts 1834
Død 6. juni 1920 Oppe Sundby

Bendt Pedersen blev døbt i Ølstykke kirke den 9. juni 1782. I kirkebogen står der:

Søndag efter Trifold lod Gaardmand Peder Bendtsen af Udlejre døbe sin Søn som blev kaldet Bent. Faddere: Gaardmand Anders Pedersens Hustru af Oppesundbye, Hans Pedersen og Niels Pedersen Gaardmand, samt Gaardmand Ole Sørensen, Huusmand Ole Olsens Hustru alle af Udlejre

I  1817 blev han gift med Bodil, Anders Poulsens datter på Græstedgård i Udlejre. Her er, hvad derer skrevet om deres bryllup i kirkebogen i Ølstykke:

Brudgom: Bendt Pedersen 35 Aar Gaardmand af Udleire, brud: Bodil Andersdatter 22 Aar Gaardmands Datter af Udleire. Forlovere: Gm Ole Andersen af Svedstrup og  Gm Anders Poulsen af Udleire.
Viet: 21. November 1817. I Kirken.

Bendt og Bodil fik 8 børn sammen, af dem døde de tre inden de var fyldt 7 år 

Bendt Pedersen døde i 1861. I Ølstykkes kirkebog står der:

Død: 24 Mai, begravet 31 Mai, Bendt Pedersen, gl. Aftægtsmand af Udleire, alder: 79 Aar.

Lidt om de børn, der voksede op:

Peder fra 1819 var Helgas oldefar og er beskrevet på en anden side  

Karen fra 1825 blev i december 1846 gift med Niels Andersen, søn af Anders Hansen fra Svestrup. Karen og Niels bosatte sig på et afbyggersted (en mindre ejendom, der er udskildt fra en større). Karen døde af maveinfluenza og kopper i maj 1875, 49 år gammel. Hendes mand døde på Kommunehospitalet i København i oktober 1900, 84 år gammel.

Ole fra 1828 blev i juni 1851 gift med Ane Andersdatter, datter af Anders Hansen fra Svestrup og en søster til Karens mand Niels. Ole og Ane startede som gårdfolk på Stagsager i Svestrup, men flyttede til Frederikssund mellem 1860 og 1880, hvor Ole blev gæstgiver. Ane døde i april 1899, 77 år gammel og Ole i januar 1904, 75 år gammel

Ane fra 1831 var det tredje af Bendts børn der blev gift med det tredje af Anders Hansens børn fra Svestrup. Ane blev i oktober 1849 gift med Lars Andersen. De kom til Store Rørbæk, hvor Lars i folketællingen 1880 står angivet som mølleejer og jernstøber. De endte deres dage i Frederikssund, hvor Lars døde i maj 1900, 75 år gammel og Ane i juni 1908, 77 år gammel

Johanne fra 1834 blev i oktober 1857 gift med Peder Pedersen, gårdmand Peder Pedersens søn fra Oppe Sundby. Johanne og Peder bosatte sig på gården i Oppe Sundby, hvor Peder døde i maj 1904, 69 år gammel og Johanne i juni 1920, 86 år gammel. Johannes mand Peder Pedersen, Stagetorn  var folketingsmand for partiet Venstre



Bendt Pedersen var Helgas tipoldefar

Vi kender Bendt fra sønnen Peder Bendtsens dåb i 1819

Han har formodentlig levet hele sit liv på Ørnebjerg

Ørnebjerg

I folketællingen 1834 var der ansat 2 karle og 2 piger på gården

I folketællingen 1840 var der ansat 3 karle og 1 pige på gården

I folketællingen 1845 var det ansat 2 karle og 1 pige på gården

Fra folketællingen i 1850 ved vi, at Bendt og Bodil har siddet  som aftægtsfolk på Ørnebjerg hos sønnen Peder

3 af Bendts børn blev gift med 3 af Anders Hansens børn fra Svestrup. Anders Hansen havde ikke flere giftefærdige sønner, så Bendts sidste datter Johanne blev afsat til anden side

Bendt har formodentlig tilbragt det meste eller hele sit liv i Udlejre, og alle kirkelige handlinger er foregået i Ølstykke kirke

Børne blev døbt ved denne døbefond

- Sidens top - Forsiden