Mads Pedersen
ca 1689 - 1750

Peder -

Mads Pedersen
ca 1689 - 1750
Anne
ca 1687 - 1772
Vielse: er ikke eftervist
2 børn døbt i Stenløse, Frederiksborg Amt
Peder Madsen Født: omk. 1720
Begravet 27. juni 1755 Stenløse
Mette Madsdatter Født: omk. 1723
Begravet 5. april 1761 Stenløse

Mads Pedersens navn stødte vi på da Helgas tip-tip-tipoldemor Mette Madsdatter blev gift i november 1743. Der står nemlig i kirkebogen i Stenløse: "Viede d 17 Nov: Anders Olsen Ungkarl og Boemand i Steenlille og Mette Madsdatter Mas Pedersen Sognefoged i Søsum hans eeniste Datter"

Ret meget mere ved vi ikke om Mads, for der er ikke megen hjælp at hente i kirkebogen, da den først foreligger fra 1736 i Stenløse.

Vi ved dog at Mads døde i september 1751, for ved hans begravelse står der i kirkebogen i Stenløse:

D 20 Sept. Mas Pedersen Sognefoged i Søsum æt: an: 62 

Da Mads døde var han 62 år gammel, det betyder, at han må være født omkring 1689

Mads's kone Anne overlevede ham i 22 år og døde i november 1772, 85 år gammel


Mads Pedersen var Helgas tip-tip-tip-tipoldefar

Fra Stenløse Lokalarkivs hjemmeside ved vi 

at Mads var gårdfæster på gård nr. 25 i Søsum i 1719 og at gården var vurderet til 6 td. 3 skp. 3 fj. hartkort og havde 26 fag husrum

I 1736 var gård nr. 25 vurderet til samme hartkorn som i 1719, men nu havde den 42 fag husrum

I 1742 fæstede sønnen Peder gården med 7 td. 6 skp. 1 fj. 2 3/4 al. hartkorn og 42 fag husrum 

- Sidens top - Forsiden