Anders Christophersen
???? - 1741

Christopher -

Anders Christophersen
???? - 1741
Anna Gregoriusdatter
ca 1692 - 1780
Vielse: er ikke eftervist
6 børn døbt i Ganløse, Frederiksborg Amt
Oluf Andersen Døbt 25. november 1714
Begravet 23. december 1714
Olle Andersen Døbt 8. december 1715
Begravet 23. maj 1754 Ganløse
Karen Andersdatter Døbt 6. november 1718
Begravet 3. april 1783 Ganløse
Gregorius Andersen Døbt 13. oktober 1720
Begravet 25. november 1759 Hvedstrup
Maren Andersdatter Døbt 7. maj 1724
Begravet 10. november 1724
Maren Andersdatter Døbt 12. juni 1729
Begravet 30. oktober 1761 Ganløse

Anders Christophersens navn kom vi til at kende ved Helgas tip-tip-tipoldemors dåb i Ganløse i november 1718. I kirkebogen står der, at Anders Christophersen var hendes far.

I kirkebogen i Ganløse den 3. januar 1697 fandt vi Anders trolovet med Karen Vincentsdatter, der står: 

Dom. Post Circumcis Anders Christoffersen oc Karen Vicentsd:

I samme kirkebog fandt vi Anders og Karen viet  den 21. februar 1697, der står:

Dom Invocavit: Anders Christoffersen oc Karen Vincents Datter, Bofolk i Knardrup

Karen døde i februar 1713. Vi ved ikke hvor gammel hun var, for hendes alder var ikke angivet ved begravelsen.

Deres ægteskab var tilsyneladende barnløst, for vi har ikke kunnet finde børn efter Anders Christophersen i årene 1697 til 1713

Anders BLEV gift igen, for i november 1714 fandt vi hans første barn døbt.

Vi har ikke kunnet finde vielsen, så i lang tid kendte vi ikke navnet på moderen til de børn vi fandt efterfølgende. I alt fandt vi 6 børn efter ham i årene 1714 til 1729. Af disse 6 døde de 2 som spæde. 

Anders Christophersen døde i juni 1741 og blev begravet den 18. i samme måned. Vi ved ikke hvor gammel han var, for i kirkebogen i Ganløse står der kun ved hans begravelse:

Dom 3 p Trinit: blef Anders Christophersen begravet 

Nu manglede vi bare navnet på børnenes mor, så vi måtte i gang med at søge efter Anders Christophersens hustru begravet. Det lykkedes først at finde hende i kirkebogen i Ganløse i december 1780 godt 38½ år efter Anders's død. Ved hendes begravelse står der: "Die 27 Dec: blev Anders Christophersens Enke Anna Gregoriusdatter af Knardrup begraven med Liig Cermonie. 89 aar". 

Lidt om de 4 børn der voksede op:

Olle fra 1715 var 23 år gammel, da han i september 1738 blev gift med den 32 år ældre Anne Mortensdatter. Vi har ikke ledt efter børn efter dem, for Anne var 55 år gammel ved vielsen. Hun har muligvis været enke da de blev gift, men vi har ikke undersøgt det nærmere. Anne Mortensdatter døde i marts 1751, 68 år gammel og Olle levede godt 3 år længere før han døde i marts 1754, 39 år gammel

Karen fra 1718 var Helgas tip-tip-tipoldemor og har sin egen side

Gregorius fra 1720 blev som ungkarl i Hvedstrup den 7. juni 1745 trolovet med pigen Cidse Olsdatter fra Herringløse. I kirkebogen i Hvedstrup er der i 1759 skrevet at Gregorius Andersens søn Søren blev begravet 6 uger gammel, at Gregorii Hustru Cidse fra Hvedstrup blev begravet 39 år gammel og at Gregorius Andersen fra Hvedstrup blev begravet 38 år gammel  

Maren fra 1729 blev i oktober 1753, 24 år gammel, gift med Jens Andersen. Hun døde kun 32½ år gammel i oktober 1761.


Anders Christophersen boede i Knardrup i Ganløse sogn og var Helgas tip-tip-tip-tipoldefar

Vi ved ikke hvad Anders har beskæftiget sig med, men han har med stor sandsynlighed været fæstebonde

Christian d VI var konge i Danmark og Norge i årene 1730-1746

På den tid mente man, at fuld frihed for bønderne ville føre til, at kongen ville mangle soldater og godsejeren arbejdskraft.
Derfor indførtes i 1733 Stavnsbåndet, der pålagde bønderne at blive på deres fødested, fra deres 14. til det 35. år

Af hensyn til folkets oplæring i kristendom oprettede Christian VI Almueskoler over hele riget, hvor der først og fremmest skulle undervises i religion, men også i læsning, skrivning og regning, og indførte ved Reformationens tohundrede årsfest, konfirmationen

Men pietismens skyggesider viste sig også. Christian VI udstedte - (som allerede Frederik IV gjorde) en helligdagsforordning, der satte svære straffe for dem, der forsømte at gå i kirke.
De almindelige folkeforlystelser - i København, maskerader,- på landet, at ride sommer i by, blev forbudt

- Sidens top - Forsiden