Hans Hansen
1780 - 1834

Hans Larsen
1746 - 1801
Karen Nielsdatter
1743 - 1816
Lars Pedersen
ca 1697 - 1775
Inger Jensdatter
ca 1702 - 1763
Niels Olsen
ca 1700 - 1769
Ane Mikkelsdatter
ca 1718 - 1787

Hans Hansen
1780 - 1834
Birthe Pedersdatter
1786 - 1872
gift 15. oktober 1805 i Stenløse, Frederiksborg Amt
10 børn døbt i Stenløse, Frederiksborg Amt
Ane Hansdatter Født 11. august 1806
Død 13. januar 1867 Stenløse
Kirsten Hansdatter Født 15. februar 1808
Død 10. oktober 1875 Stenløse
Karen Hansdatter Født 25. april 1810
Død 26. april 1882 Stenløse
Mette Hansdatter Født 23. juli 1813
Død 12. marts 1893 Stenløse
Hans Hansen Født 5. januar 1816
Død 2. juli 1863 Stenløse
Birthe Hansdatter Født 28. december 1818
Død 9. februar 1838 Stenløse
Elsebeth Hansdatter Født 14. juni 1822
Død 27. april 1896 Ganløse
Johanne Kirstine Hansdatter Født 2. januar 1825
Død 22. maj 1826
Jørgen Hansen Født 11. oktober 1828
Død: er ikke eftersøgt 
Peder Hansen Født 11. oktober 1828
Død 31. juli 1890 Stenløse

Helgas tipoldefar Hans Hansen blev født i marts 1780. Ved hans dåb den 23. marts i Stenløse står der i kirkebogen:

Die Virid: Hans, gl: Hans Larsen Boemand i Søsum baaren af U. Povel Andersens hustru. Faddere: Lars Andersen, Jens Olsen, Jørgen Hansen, Ester Lauridsdatter, ? ? 

Lidt om fadderne:
U. Povel Andersens hustru hed Kirsten Andreasdatter og var Helgas tip-tipoldemor og boede på gården Bjellekjær i Søsum
Lars Andersen var nok afbygger i Søsum og søn af Helgas tip-tipoldefar Anders Jørgensen på gården Stiesholm i Søsum
Jens Olsen var nok gårdmand på Frøeshøj i Søsum og oldebarn efter Jens Jensen den tidligere møller på Øverste Værebro Mølle, Helgas 5 og 6 x tipoldefar
Jørgen Hansen var gårdmand på Vaarsøgård i Søsum og Helgas tip-tip-tipoldefar
Den ene kvindelige fadder kan vi ikke læse navnet på og den anden kan vi ikke eftervise

Den 15. oktober 1805 blev Hans gift med Birthe Pedersdatter. Ved ders vielse i Stenløse står der i kirkebogen:

Ungkarl Gaardmd og Sognefoged Hans Hansen og Pigen Birthe Pedersdatter. Begge af Søesum.
Forlovere: Gl. Jørgen Andersen og Peder Mogensen  

Forloverne var:
Gl. Jørgen Andersen gårdmand på gården Stieshol i Søsum og gift med brudgommens søster Inger
Peder Mogensen gårdmand på gården Kabbelholm i Søsum og brudens far
 

Hans Hansen og Birthe Pedersdatter fik 10 børn i årene 1806 til 1828. Af disse 10 børn døde det ene kun 1½ år gammel

Hans døde i marts 1834. Ved hans begravelse i Stenløse står der i kirkebogen:

Død: d. 27. Marts, begravet: d. 1. April, Hans Hansen, Gaardmd og Sognefoged i Søesum, alder: 54 Aar

Hans's enke Birthe videreførte Pudebjerggård indtil deres søn, der også hed Hans Hansen overtog den engang imellem 1840 og 1845. Formodentlig i forbindelse med hans giftermål i 1843

Birthe Pedersdatter døde i august 1872, 86 år gammel

Lidt om børnene der voksede op:

Ane fra 1806 var Helgas oldemor og har sin egen side

Kirsten fra 1808 var 19 år gammel, da hun i juni 1827 blev gift med den 26-årige ungkarl Svend Olsen. Hvor de har boet de første år af deres ægteskab vides ikke, men i 1830 overtog de gården Sigersdal i Søsum. Deres søn Ole, født i 1829, blev i juni 1866 gift med sin kusine Birthe Kirstine Nielsdatter, der var søster til Helgas farmor Mette Nielsdatter. Svend Olsen døde i april 1860, 60 år gammel, og Kirsten døde i oktober 1875, 67 år gammel 

Karen fra 1810 var 26 år gammel, da hun i marts 1836 blev gift med den 30-årige ungkarl Andreas Olsen, en bror til Helgas oldefar Povel Olsen. De bosatte sig på gården Søbjerg, som de overtog efter Andreas's stedfader Niels Jensen, der var død i januar 1845. Andreas døde i maj 1865, 59 år gammel. Karen videreførte Søbjerggård, indtil hendes søn Jens Andreasen overtog den i 1867. Karen døde i april 1882, 67 år gammel

Mette fra 1813 var 17½ år gammel, da hun i februar 1831 blev gift med den 33-årige ungkarl Peder Christensen en søn af Christen Pedersen på gården Egholm i Søsum. De bosatte sig på Egholm, som Peder havde overtaget i 1830. Peder døde i oktober 1867, 71 år gammel. Mette videreførte Egholm, indtil hendes søn Peder Pedersen overtog den i 1871. På et tidspunk herefter flyttede Mette til H. C. Ørstedsvej 57 på Frederiksberg, hvor hun døde i marts 1893, 79 år gammel. Mette blev begravet i Stenløse den 19. marts 1893

Hans fra 1816 var 24 år gammel, da han i januar 1843 blev gift med den 27-årige pige Karen Jørgensdatter fra Ølstykke. Karen var datter af gårdmand og kirkeværge Jørgen Andersen på Toftegård i Ølstykke. Karen var også oldebarn efter Helgas 3 x tipoldefar Jørgen Christensen. Hans og Karen overtog Pudebjerg i september 1844 efter Hans's mor Birthe Pedersdatter. Hans døde i juli 1863, 47 år gammel, og hans enke videreførte gården indtil datteren Inger Kirstines giftermål engang imellem 1870 og 1880. Herefter sad Karen på aftægt hos sin datter og svigersøn indtil sin død. Karen døde i februar 1883, 67 år gammel 

Birthe fra 1818 var 18 år gammel, da hun i juli 1837 blev gift med den 42-årige enke- og gårdmand Anders Jørgensen på gården Møllehøj i Søsum. Birthe blev ikke meget ældre, for hun døde kun 19 år gammel efter fødslen af sit barn i februar 1838. Barnet overlevede heller ikke. I juli 1838 giftede enkemanden sig med Ellen Pedersdatter. Ellen var 2 x tipoldebarn efter Jens Jensen den tidligere møller på Øverste Værebro Mølle, Helgas 5 og 6 x tipoldefar. Ellen Pedersdatter døde i februar 1874, 67 år gammel, og Anders Jørgensen døde godt 8 måneder senere i november, 80 år gammel 

Elsebeth fra 1822 var 20 år gammel, da hun i februar 1843 blev gift med den godt 30-årige Anders Jørgensen fra Ølstykke. Anders var bror til Elsebeths svigerinde Karen Jørgensdatter og søn af gårdmand og kirkeværge Jørgen Andersen på Toftegård i Ølstykke. Anders var også oldebarn efter Helgas 3 x tipoldefar Jørgen Christensen. Elsebeth og Anders bosatte sig på Toftegård, som de formodentlig overtog efter deres giftermål. Anders døde af "Chronisk Liungesyge" i januar 1874, 61 år gammel og  Elsebeth døde i april 1896, 75 år gammel

Jørgen fra 1828 der var tvillingebror til Peder blev i juli 1852 gift med Johanne Svendsdatter fra Veksø. Vi har kunnet følge Jørgen og Johanne til og med folketællingen i 1870, hvor de var gårdfolk på en "parcel fra Vaselund". Herefter har vi ikke kunnet spore dem

Peder fra 1828, der var tvillingebror til Jørgen, blev i maj 1851 gift med Ane Kirstine Andersdatter, der var sønnedatter efter Anna Cathrine Svendsdatter, Helgas tipoldemor og datter af 'gamle' Anders Jørgensen på gården Stiesdal i Søsum. Peder og Ane Kirstine bosatte sig på Stiesdal, som de overtog efter Anders Jørgensen, der døde i juni 1853. Peder døde i juli 1890, 61 år gammel og Ane Kirstine døde kort før jul 1795, 68 år gammel

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund


Hans Hansen var Helgas tipoldefar, sognefoged og gårdmand på gården Pudebjerg i Søsum

Pudebjerg er markeret med rødt

Der var 24 gårde i Søsum omkring år 1850 

Ud af de 24 gårde boede

På gården Stiesholm   familien efter Inger Hansdatter, Hans Hansens søster 

På Kabbelholm Hans Hansens datter Ane 

På Sigersdal datteren Kirsten 

På Søbjerg datteren Karen 

På Egholm datteren Mette 

På Pudebjerg sønnen Hans

På Møllehøj datteren Birthe
Birthe døde dog næsten samtidig som sit førstfødte barn, kun 19 år gammel 

så man kan vist sige, at sognefogeden og hans familie har sat sit præg på Søsum

Der var kun et af Hans Hansens børn der flyttede fra Søsum i forbindelse med sit giftermål. Det var datteren Elsebeth, der flyttede til Toftegård i Ølstykke ca 4 km mod vest

Hans Hansens søn Jørgen blev i Søsum til et tidspunkt imellem 1870 og 1880. Vi har fundet ham i folketællingen i Stenløse1870 men i folketællingen 1880 er han der ikke

Hvor Jørgen og hans familie er flyttet hen, har vi ikke kunnet finde ud af

Pudebjerg 2010

Pudebjerg 2010

- Sidens top - Forsiden