Margrethe Olsdatter
ca 1699 - 1748

Ole -

Lars Svendsen
1693 - 1759
Margrethe Olsdatter
ca 1699 - 1748
Vielse: omk. 1720
8 børn døbt i Slangerup, Frederiksborg Amt
Karen Larsdatter Født: omk. 1723
Begravet 13. oktober 1781 Slangerup
Svend Larsen Døbt 3. marts 1726
Død: mellem 1781 - 1787
Oluf Larsen Døbt 25. september 1729
Begravet 5. november 1729
Oluf Larsen Døbt 14. januar 1731
Død: er ikke eftervist
Peder Larsen Døbt 7. september 1732
Begravet 20. november 1791 Slangerup
Anna Larsdatter Døbt 3. april 1735
Død: er ikke eftervist
Oluf Larsen Døbt 28. oktober 1736
Begravet 29. januar 1777 Slangerup
Jens Larsen Født 16. april 1739
Død: er ikke eftervist

Ved Helgas tip-tip-tipoldemor Karen Larsdatters konfirmation i Slangerup 1740, stod der i kirkebogen hvem der var hendes far, men ikke hvem der var hendes mor.

Hvordan skulle vi så finde ud af hvad hendes mor hed, når nu der først foreligger kirkebog i Slangerup fra og med 1725, og Karens forældre blev gift omkring 1720?

Den mulighed vi havde, var at finde Lars Svendsen hustru begravet på et eller andet tidspunkt, og så startede eftersøgningen. Der var 'bid' i 1748 for i kirkebogen i Slangerup i juni 1748 står der:

Løverdagen d. 8. Juni døde Lars Svendsens Hustru fra Hørup nafnlig Margrete 49 Aar gammel og blev begraven d. 10. Dito her paa Kirkegaarden og blev ringet med alle Klokkerne og Ligprædiken 

Margrethe og Lars Svendsen har nok været gift i 28 år og i den periode har vi fundet  8 børn efter dem, hvoraf den ene døde som spæd. Vi har skrevet lidt om resten af børnene på Lars Svendsens side.

Efter Margrehes død i 1748 giftede Lars sig i november samme år med Kirsten Pedersdatter. 

Lars døde 67 år gammel i april 1759


Margrethe Olsdatter boede på Møllebjerggård i Hørup. Hun var Helgas tip-tip-tip-tipoldemor

Anno 1748 den 26 Juni, er efter foregående tillysning her til By og Birketing foretaget Skifte og deling efter afg: Margrethe Olsdatter som boede og døde i Hørup , imellem hendes efterladte Husbond Lauers Svendsen på den ene side og begge deres sammen aulede Børn navnlig:
1. Svend Larsen 22 år
2. Peder Larsen 16 år
3. Ole Larsen 12 år
4. Jens Larsen 9 år
5. Karen Laursdatter gift med Niels Laursen i Hørup. 
Og på den anden side. Over værende på Skiftet var nærværende Enkemanden på egne og sine Sønners vegne, Niels Laursen var nærværende på sin  Hustrues vegne. Skiftet administreredes Hr. Forvalter Lowsen med Birkedommer Jens Mickelsen og Skifteskriver Jørgen Christensen med andtagne Vuderings Mænd Eiler Jensen og Ole Madsen begge af Jordhøj


- Sidens top - Forsiden