Lars Svendsen
1693 - 1759

Svend Nielsen
???? - 1717
Anne Larsdatter
ca 1662 - 1724
Niels - Lars -

Lars Svendsen
1693 - 1759
Margrethe Olsdatter
ca 1699 - 1748
Vielse: omk. 1720
8 børn døbt i Slangerup, Frederiksborg Amt
Karen Larsdatter  Født: omk. 1723
Begravet 13. oktober 1781 Slangerup
Svend Larsen Døbt 3. marts 1726
Død: mellem 1781 - 1787
Oluf Larsen Døbt 25. september 1729
Begravet 5. november 1729
Oluf Larsen Døbt 14. januar 1731
Død: er ikke eftervist
Peder Larsen Døbt 7. september 1732
Begravet 20. november 1791 Slangerup
Anna Larsdatter Døbt 3. april 1735
Død: er ikke eftervist
Oluf Larsen Døbt 28. oktober 1736
Begravet 29. januar 1777 Slangerup
Jens Larsen Født 16. april 1739
Død: er ikke eftervist

Da Helgas tip-tip-tipoldemor Karen Larsdatter blev gift med Niels Larsen i oktober 1740 stod der i kirkebogen i Slangerup: "D 1. May 1740 blev Niels Larsen og Karen Larsdatter begge i Hørup med hinanden trolovede, at intet paa nogen af Siderne kand være dette Ægteskab til hinder, derfor gaar i forløstning af hendes fader Lars Svendsen og Lars Olesen af Udesundby.
Hørup, ut supra

I skiftet efter Svend Nielsen i 1724 står der, at hans søn Lars boede i Hørup og så kunne vi konstatere at Lars Svendsen stammede fra Vassingerød i Uggeløse sogn. Ved hans dåb den 29. januar 1693 står der i kirkebogen:

Dom. 4. post Epiphan blef døbt Sven Nielsens Søn af Vassingrød nafnlig Laurs.
Karen Torchils bar barnet. Faddere: Peder Olsen i Høvilt, Hans Larsen i Liunge, Rasmus Jensen, Maren Larsdatter, Kirsten Knuds af Vassingret

Vi har ikke kunnet finde Lars Svendsen og Margrethe Olsdatters vielse, men det må være indgået omkring år 1720, for det første fundne barn efter Lars Svendsen er Karen, der blev konfirmeret 19 år gammel i 1740  

Lars Svendsen har været gift en gang tidligere, for på internettet har vi fundet, at der er foretaget et skifte efter Anne Sørensdatter i 1720, Anne var hans første kone. Der står ikke noget om eventuelle børn, og vi har heller ikke kunnet eftervise noget om dette ægteskab, da der ikke foreligger kirkebog i Slangerup før 1725. 

Vi har fundet 8 børn efter Lars Svendsen og Margrethe Olsdatter i perioden 1721 til 1739, men der kan være født et enkelt mere imellem 1721 og 1725. Dette mulige  barn er så både født og dødt inden 1725, for vi har hverken kunnet finde det begravet eller konfirmeret.

Margrethe døde i juni 1748, 49 år gammel, og Lars giftede sig igen i november samme år med Kirsten Pedersdatter. Om vielsen står der i kirkebogen i Slangerup:

Løverdagen d. 3. Augusti blef Lars Svends og Kirsten Pedersdaatter med hinanden trolovede, at intet hverken i henseende til ægteskab, eller Ægteskabs løfter kand være deres forehavende til hinder, derfor gaar i løfte vi Underskrevne
Peder Olsen og Bent Pedersen
Mandagen d. 4. November blev Lars Svendsen og Kirsten Pedersdatter sammenviede

Den ene 'forløftningsmand' (forlover)  Bendt Pedersen var Helgas 3 x tipoldefar og brudgommen Lars Svendsen var Helgas 4 x tipoldefar

Lars og Kirsten fik  4 børn i årene 1749 til 1755

Lars Svendsen døde i april 1759. Ved begravelsen står der i kirkebogen i Slangerup:

D.13. Apr. døde Lars Svendsen i Hørup i sin Alders 67 Aar og blev den 18. April: begraven

Hans enke Kirsten Pedersdatter giftede sig i oktober samme år med Peder Sørensen. Kirsten døde i februar 1792, 75 år 3 måneder gammel og Peder Sørensen i august 1796.

Peder Sørensen var en søn af Boel Bendtsdatter og Søren Olsen. Boel var en datter af Helgas 4 og 5 x tipoldemor Bodil Larsdatter fra 1676 og dermed halvsøster til Karen og Bendt (Bendt var forlover ved Lars Svendsens og Kirsten Pedersdatters bryllup i 1748), der også var Helgas aner

Lidt om de 7 børn, der ikke døde som små, fra første ægteskab:

Karen fra 1723 var Helgas tip-tip-tipoldemor og har sin egen side

Svend fra 1726 blev i maj 1755 gift med den jævnaldrende Karen Larsdatter fra Sundbylille. De bosatte sig i Hørup, hvor Karen døde to år senere kun 33 år gammel i august 1757. Svend giftede sig først igen i  januar 1765 med Inger Andersdatter. Svend blev husmand i Manderup og de fik  næsten 19 år sammen før han døde i august 1783. Inger var herefter enke indtil hun i 1810 "August d: 19de blev begraven fattiglem Svend Larsens Enke Inger af Manderup 70 Aar gl:"

Oluf fra 1731 er nok død inden 1736, hvor den næste Oluf blev døbt. Vi har dog ikke kunnet finde ham begravet

Peder fra 1732  blev i oktober 1758 gift med den 12 år ældre Mette Nielsdatter, der var enke efter Peder Pedersen i Kvinderup, hvor han fik en gård med hende. De blev senere husmandsfolk i Hørup, hvor Mette døde i april 1787, 67 år gammel og Peder i november 1791 'over' 59 år gammel  

Anna fra 1735 er nok død som lille. Vi har eftersøgt hende begravet, konfirmeret og gift men uden resultat

Oluf fra 1736 blev i december 1772 gift med Johanne Larsdatter, en datter af Lars Bendtsen. Lars Bendtsen var en søn af Helgas 4 og 5 x tipoldemor Bodil Larsdatter fra 1676 og dermed halvbror til Karen og Bendt (Bendt var forlover ved Lars Svendsens og Kirsten Pedersdatters bryllup i 1748) der også var Helgas aner. "Den 8-9-1773 fæster han [Ole] et aftægtshus på Lars Bentsen´s Gårdgrund. Han svare årlig til Gårdens brug 2 mrk. og til Kassen 1 Rigsdaler. Indfæstning 2 Rigsdaler". Ole døde i januar 1777, og Johanne giftede sig i februar 1778 med Laurs Johansen. Johanne døde i juli 1802, 62 år gammel og Laurs som 60-årig i 1811

Jens fra 1739 blev konfirmeret i 1756 men derfra har vi ikke kunnet følge ham videre

Lidt om børnene fra hans andet ægteskab:

Margrete fra 1749 blev i januar 1771 gift med Mads Sørensen og flyttede ind på gård nr. 7 i Hørup. Mads var en nevø til Johanne Pedersdatter, der var gift med Helgas 3 x tipoldefar Bendt Pedersen i hans andet ægteskab. Gården blev udflyttet i den tid Margrethe og Mads havde den, men Mads var ikke helt tilfreds "Han fik en  Gård på 100 tdr. land ved udflytningen, men jorden var dårlig , så dette fik ham til at skrive til øvrigheden for at klage. Bl.a. skrev han den 24 September (1789) til den Allernådigste Kronprins at han aldrig i de 18 år han har været Bonde havde stået tilbage  med sine pligter mod Kongen og meget andet". Ved udflytningen kom gården til at hedde Urtebækgård. Mads døde i marts 1803, 57 år 5 måneder 2 uger 3 dage gammel og Margrethe i september 1811, 62 år gammel. Urtebækgård blev videreført af deres søn Søren Madsen og efter ham hans søn Niels Sørensen og senere hans datter Maren Kirstine Nielsdatter

Ane fra 1750 blev i november 1775 gift med den 24 år ældre enkemand Niels Olsen, der havde fæstet gård nr. 6 i Hørup i 1768. Niels Olsen havde været gift 4 gange tidligere og havde før han kom til Hørup fæstet gård i Jordhøj og Kvinderup. Niels fik skøde på gård nr 6 i 1794. Gårde havde ved udskiftningen fået navnet Vejlegård. Niels døde sidst i februar 1805, 79 år 2 måneder gammel og Anne i maj 1815, 65 år gammel 

Niels fra 1752 blev i 1781 gift med enken Maren Olsdatter i Jordhøj og fik en gård i fæste med hende. Gården blev nedlagt i 1790 og herefter blev Niels husmand i Jordhøj. Maren døde 56 år gammel i december 1802 og Niels giftede sig igen i februar 1803 med Niels Sørensens tjenestepige i Kvinderup ved navn Bodil Pedersdatter. Niels døde i maj 1807, 56 år gammel og Bodil blev i december samme år gift med ungkarl Jens Sørensen fra Jørlunde

Hans fra 1755 døde knapt 1 år gammel i marts 1756


Lars Svendsen var Helgas tip-tip-tip-tipoldefar

Lars fæstede som 23 årig Møllebjerggård i Hørup i 1715, men før den tid fæstede han i 1714 den gamle og udlevende man Søren Christensen´s Gård nr 3 i Hørup, med 5 tønder, 5 Skeppe, 1 fg. hartkorn, der var god besætning og bygningerne var i god stand, han giftede sig med en datter af Søren Christensen. Indfæstningen var 2 Rigsdaler

Møllebjerggård Matr. 4a var i 1718 på 
8 tdr. 3 skp. 1 fj og ½ al.

Ejendom: 30 fag hus. Brøstfældig for 24 Rd 

Besætning:
6 Bæster
2 Stude
2 Køer 
2 ungfår
8 Får

Udsæd:
7 Td Rug
8 Td. Byg
4 td. Havre

Høavl: 
8 læs godt. 4 læs slet

Græsning:
6 Heste
8 Stude og Køer

Rytterholdsbidrag:
33 Rigsdaler 62 skl.
3 læs 3 lpd. 11 1/4 pd halm

eksempel på et skifte

Ved skiftet efter Lars Svendsens død i 1759 indgik blandt andet:

Bord 1 Rd. 2 mrk.
Skab 5 mrk
Bord 3 mrk. 
4 Bænke 4 mrk.  Sengestæd 1 Rd. 
5 Dyner 7 rd. 2 mrk.
2 Puder 2 mrk.
1 par Lagner 3 mrk. Omhæng 2 Rd.
1 sort og 1 rød Dyne 4 Rd. 2 mrk.
2 Hoved Dyner 3 mrk. 
2 Puder med Vår 4 mrk.  1 Pude 1 mrk. 
et par Lagner 2 mrk.
1 Skab 4 mrk.
1 Håndklæde 8 skl. 
1 lidet Klæde 4 skl. 
4 Stole, 3 hynder 2 mrk. 8 skl. 
2 Lysestager 3 mrk. 
2 Tin Tallerkner 8 skl. 
5 Træ Tallerkner 10 mrk. 3 Hylder 12 skl. 
1 Kakkelovn 8 Rd. 
1 Spegl 4 skl.
1 Seng 1 mrk. 8 skl. 
1 Dyne 2 Rd. 
2 Stole 12 skl.
2 Skrin 1 mrk. 8 skl. 
12 Træ tallerkner 12 skl. 

2 par Høstletter 3 mrk. 8 skl. 
2 Høstreb 1 mrk. 
1 beslagen Vogn med behør 8 Rd.
3 Træ Vogne 10 Rd.
1 Vand Vogn med 2 Hjul 2 Rd.
2 Slæder 2 mrk.
1 Stie 1 mrk. 8 skl. 
1 Plov med behør 1 Rd. 
2 Kroge 4 mrk.
2 Haver 5 mrk.
1Tromle 1 Rd.

8 Kornsække 2 Rd. 4 mrk
2 Heste 19 Rd.
2 Heste 11 Rd.
2 Hopper 10 Rd. 4 mrk
1 Hest 3 Rd. 2 mrk.
1 Hoppe 2 Rd. 4 mrk.
2 Stude 15 Rd.
3 Kalve 1 Rd.
8 Får med grøde 8 Rd.
2 do uden grøde 2 Rd. 4 mrk.
8 Grise 1 Rd. 2 mrk.
3 Gæs og en Gase 4 mrk

1 Anker 8 skl
1 Brygger Kedel 6 Rd.
2 Gryder 1 Rd. 1 mrk. 
1 Pandejern 1 mrk. 
1 Kedelskrog og 1 Ildtang 1 Mrk. 2 skl. 
1 Kar 1 mrk. 8 skl. 
2 Ølflasker 1 mrk.
1 Kærne med behør 12 Skl.
1 Ølpot 2 skl.
2 Siebøtter og en Si 6 skl. 
2 Stripper og en Spand 1 mrk.
1  Håndqværn 1 mrk

- Sidens top - Forsiden