Kirsten Nielsdatter
ca 1688 - 1755
Niels Christensen
???? - ????
Johanne Christensdatter
1664 - 1747
Christen -
Christen Andersen
ca 1611 - 1668
Karen Jensdatter
ca 1638 - 1697

Lars Hansen
1690 - 1722
Kirsten Nielsdatter
ca 1688 - 1755
Vielse: før 1713
2 børn døbt i Ude Sundby, Frederiksborg Amt
Niels Larsen Født: omk. 1713
Død 28. april 1751 Slangerup
Lars Larsen Døbt 31. januar 1723
Død: er ikke eftervist

Da Helgas tip-tip-tipoldefar Niels Larsen i oktober 1740 blev gift med Karen Larsdatter i Hørup, var deres forlovere hendes far Lars Svendsen fra Hørup og Lars Olsen fra Ude Sundby.

Lars Olsen var gift med Niels Larsens mor Kirsten Nielsdatter. Det viste sig ved nærmere undersøgelse, at Lars Olsen ikke var Niels Larsens far men hans stedfar.

Kirsten var trolovet 4 gange men kun gift 3 gange

Hendes første ægteskab var med Lars Hansen, der var far til to sønner vi har fundet fra dette ægteskab. Der kan have været flere børn, men vi har ikke kunnet finde hverken ægteskab eller flere børn, fordi der først findes kirkebog i Ude Sundby fra 1719

Lars Hansen døde i august 1722 kun 33 år gammel og Kirsten blev igen gift med Peder Larsen en søn af Lars Pedersen i Sigerslevvester. Vi kender kun trolovelses dagen den 7. maj 1723. I kirkebogen i Ude Sundby står der:

Fredagen d 7 Maÿ blef Peder Lars: Lars Pedersens Søn i Sierslev Wester og Kirsten Nielsdatter Sl: Lars Hansens Enke i Udesundbÿe trolovede i hendes Huus, for hannem lovede hands fader Lars Peders: for hende lovede fogeden i Udesundbÿe Peder Andersen hvilket deris forløfte de med egne hænder bekræftet
Underskrevne: Lars LPS Pedersen og Peder Andersen

I ægteskabet med Peder Larsen fik sønnen Lars Pedersen født i april 1725. Vi har ikke kunnet følge ham med sikkerhed, men i 1747 forekommer der en fadder ved navn Lars Pedersen fra Ude Sundby til Johanne en datter efter Niels Larsen, en halvbror fra hans mors første ægteskab

Den 12. juli 1726 blev bomand Peder Larsen i Ude Sundby begravet kun 23 år gammel og Kirsten var dermed enke for anden gang

Hun blev så trolovet tredie gang i august 1726, om det står der i kirkebogen i Ude Sundby:

Fredagen d 30. Aug: Blef Ungkarl Anders Madsen barnefødt i Sierslev Vester og Kirsten Nielsdatter trolovede for dennem lovede undertegnede dannemænd? Jens Madsen af Sierslev og Christen Niels: af Borup, hvilket deris forløfte de med egne hænder underskrivelse bekræftter
Underskrifter: Jens IMS Madsen og Christen Nielsen

Kirsten og Anders Madsen nåede ikke at blive viet for Anders døde allerede i december samme år. I kirkebogen står der ved hans begravelse den 15 december: "Dom 3 Adv blef Anders Madsen Kirsten Peder Larsens trolovede kiereste begraven". Vi tror ikke trolovelsen har fået følger, for vi har ikke kunnet finde barn efter dem

Så var Kirsten alene igen, men hun havde jo små børn, så det blev der lavet om på for i juni 1727 blev hun igen trolovet, denne gang med en ungkarl fra Lynge, om det står der i kirkebogen i Ude Sundby:

Fredagen d 20 Junÿ blef ungkarl Lars Ols: fra Lÿnge og Kirsten Nielsdatter Sl: Peder Larsens trolovede i Udesundbÿ udi hendis iboende gaard for dennem lovede fogeden Peder Andresen i Wexøe og karlens stiffader i Lÿnge Jens Peders: hvilket deris forløffte de med egne hænder underskrivelse bekræftter
Underskrifter: Jens Pedersen og Peder Andresen

Da dette ægteskab blev indgået var Kirsten 39 år gammel og Lars Olsen 22 år. I ægteskabet kom der et barn, Peder Larsen døbt den 6. juni 1728. Ham har vi ikke fulgt videre

Kirsten overlevede ikke sin fjerde mand men døde i december 1754 og blev begravet 3. januar 1755, om det står der i kirkebogen i Ude Sundby:

Lars Olufsens Kone Kirsten Nielsdatter begraven d. 3. Jan. 67 Aar

Lars døde i oktober 1779, 74 år gammel


Kirsten Nielsdatter boede i Ude Sundby og var Helgas tip-tip-tip-tipoldemor

Ude Sundby var en landsby med kirke og færgested til Horns Herred, men færgestedet hørte under Slangerup

Færgestedet havde tilknytning til købstaden Slangerup, men det ophørte delvis i 1809 og helt i 1846, da det hele blev henført til Ude Sundby, der blev til det vi i dag kender som Frederikssund

Foruden landbyen Udesundby var der i sognet landsbyen Bonderup 

Hvilken gård Lars Hansen og Kirsten Nielsdatter har boet på kan vi ikke eftervise. Matrikelkortet er vi har kunnet finde er fra 1813

Den ene forlover ved hendes giftermål med Lars Olsen var fogeden og kirkeværgen i Veksø Peder Andresen

Peder Andresen var far til Marie Pedersdatter der var gift med Rasmus Michelsen en søn af Michel Pedersen og Bodil Larsdatter Helgas 4 x tipoldeforældre i 3 linier.
Rasmus Michelsen var dog ikke en af linierne

Men om Peder Andresen har nogen nærmere tilknytning til Kirsten Nielsdatter er vi ikke bekendt med, men de er jævnaldrende

Mon Kirstens børn blev døbt ved denne døbefond i Ude Sundby kirke


- Sidens top - Forsiden