Lars Hansen
1690 - 1722

Hans Larsen
ca 1643 - 1714
Karen Mikkelsdatter
ca 1646 - 1722
Lars - Mikkel -

Lars Hansen
1690 - 1722
Kirsten Nielsdatter
ca 1688 - 1755
Vielse: før 1713
2 børn døbt i Ude Sundby, Frederiksborg Amt
Niels Larsen  Født: omk. 1713
Død 28. april 1751 Slangerup
Lars Larsen Døbt 31. januar 1723
Død: er ikke eftervist

Helgas tip-tip-tip-tipoldefar Lars Hansen er vi kommet frem til ad 'omveje'. Vi havde fundet frem til Niels Larsen, Helgas 3 x tipoldefar, der i 1740 blev gift med Karen Larsdatter fra Hørup. Forloverne ved deres vielse var hendes far Lars Svendsen af Hørup og Lars Olsen af Ude Sundby. Lars Olsen var Niels's stedfar, gift med hans mor i hendes fjerde ægteskab

Ved at følge Niels's mors ægteskaber tilbage i tid nåede vi tilbage til hendes første ægtemand, nemlig Lars Hansen, der må have været far til Niels Larsen 

Lars Hansen var født i Påstrup, Jørlunde Sogn i januar 1690, om hans dåb den 2. februar står der i kirkebogen:

Festo Pur Mar Dmca IV ab Epiph haffde Hans Lauridtzen udi Paastrup en Søn ved Daaben som bleff kaldet Lauridtz. Hannem holdt offer Daaben af Giørild Axel Skouriders. Mandfaddere: Peder Christensen Sognefoged, Peder Hansen udi Haagerup. Qvindfaddere: Ane Margrete Thor? til Præstens, Clare Isachsd til Skouffriderens, Ane Niels Pedersens udi Hiørlund

Vi har ikke kunnet finde hans giftermål med Kirsten Nielsdatter, der formodes at stamme fra Ude Sundby, hvorfra der først foreligger kirkebog fra 1719. 

De har formodentlig også fået mere end de to børn vi har fundet, men disse er også blevet døbt før 1719

Lars Hansen døde i august 1722. Om hans begravelse står der i kirkebogen i Ude Sundby:
D 24. Aug blef boemand Lars Hansen af Udesundbye begravet i sit Alders 33 Aar, der blef død af  Sprinkel

Hans kone Kirsten blev igen gift og døde først i december 1754


Lars Hansen boede i Ude Sundby og var Helgas 4 x tipoldefar

Vi har kun kunnet finde 2 børn efter ham 

Niels der var Helgas 3 x tipoldefar og har sin egen side 

Lars fra 1723 og de formodede øvrige børn har vi ikke kunnet følge

Sønnen Niels blev gift med Karen Larsdatter, en datter af Lars Svendsen i Hørup, hvor Niels og Karen bosatte sig

Ifølge 'Ordbog over det danske sprog' er Sprinkel det samme som plettyfus. Her et par citater fra samme ordbog:
"(jeg) har ligget og gispet af Sprinkler og Djævelskab" og "Liget saa modbydeligt ud, bedækket med de saakaldte sorte Sprinkler"

- Sidens top - Forsiden