Inger  Nielsdatter
ca 1703 - 1780

Niels Mortensen
ca 1673 - 1748
-
Morten - - -

Lars Larsen
1701 - 1781
Inger  Nielsdatter
ca 1703 - 1780
gift 20. juni 1728 i Jørlunde, Frederiksborg Amt
8 børn døbt i Jørlunde, Frederiksborg Amt
Morten Larsen Døbt 20. februar 1729
Begravet 3. maj 1803 Slagslunde
Marie Larsdatter Døbt 25. februar 1731
Begravet 14. november 1811 Sigerslevvester
Anne Larsdatter Døbt 11. februar 1733
Begravet 27. juli 1805 Ude Sundby
Rasmus Larsen Døbt 19. juni 1735
Begravet 12. maj 1737
Rasmus Larsen Døbt 16. februar 1738
Begravet 18. februar 1761 Jørlunde
Karen Larsdatter Døbt 25. september 1740
Død 16. april 1817 Ølstykke
Inger Larsdatter Døbt 10. november 1743
Død 27. april 1823 Jørlunde
Boel Larsdatter Døbt 9. februar 1749
Død 25. februar 1828 Ølstykke

I juni måned 1728 blev unge Lars Larsen gift med Inger Nielsdatter, som tjente på han fars gård Damgården i Sperrestrup og var en datter af Niels Mortensen i Græse.

Da der ikke foreligger kirkebog i Græse før 1729, kan vi ikke finde hende døbt og hun var ikke født i Jørlunde selv om brylluppet blev holdt der.

Om vielsen der fandt sted den 20. juni 1728 står der i kirkebogen:

Dom 2 à Pasch blev holdt en Christlig trolovelse imellem Lars Larsen Jun: af Sperrestrup oc Inger Nielsdatter Niels Mortensens Datter af Græse der tiende til gamle Lars Larsen i Sperrestrup oc at intet findes der kand i dette begyndte ægteskab være hinderligt testerer
LLS NMS
Copulerede: Dom 14 Trinit d 20. Junii

Inger og Lars fik 8 børn sammen i årene 1729 til 1749. Af disse 8 mistede de den ene som lille. De andre har vi fortalt lidt om på unge Lars Larsens side

Inger og unge Lars Larsen fik 52 år sammen i ægteskab og har formodentlig siddet på aftægt hos datteren Inger og Svigersønnen Christen, inden hun som 77-årig blev begravet i december 1780. Herom står der i kirkebogen i Jørlunde:

Onsdagen d. 13. Dec: blev Gaardmand Lars Larsens hustru af Sperrestrup begravet 77 år gl

Hvis ellers præsten/degnen har skrevet hendes alder rigtigt ved begravelsen, så må Inger være født omkring år 1703, og det har vi som skrevet tidligere ikke kunnet finde, men C. Carstensen -  lærer i Skenkelsø, forfatter til bogen Hjørlunde Sogns Historie, "Udgivet med Understøttelse af det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab" i 1878 på det der senere blev til Forlaget Gad - skriver, at " Lars Larsen blev i Hjørlunde Kirke d. 20-6-1728, viet til sin Morbroders, Grmd. og Sognefoged Niels Mortensens Datter Inger fra Græse

Niels Mortensen må så have været broder til unge Lars Larsens stedmoder Maren Mortensdatter, der blev gift med gamle Lars Larsen formodentlig i 1703Inger Nielsdatter var Helgas tip-tip-tip-tipoldemor på hendes moders side

Af Ingers 7 børn der blev voksne forblev kun de 2 i Sperrestrup, nemlig Rasmus og Inger.

De 5 andre blev spredt til alle verdenshjørner fra Sperrestrup

Marie kom til Sigerslevvester ca. 9 km mod nordvest

Morten til Slagslunde ca. 3 km mod øst

Karen og Boel til Ølstykke ca. 4 km mod syd

Anne til Oppe Sundby ca. 5 km med vest

Selv om Inger fik 19 børnebørn inden hun døde, var det ikke hende, der bar nogen af dem til dåben 

Der var 3 børnebørn, der blev opkaldt efter hende

Mortens datter Inger fra 1775
Ingers datter Inger fra 1781
Boels datter Inger fra 1782

Inger levede medens Caroline Mathilde var dronning, hende der fik 2 børn med livlægen Struense

- Sidens top - Forsiden