Lars Larsen
1701 - 1781

Lars Larsen
1664 - 1739
Anna Rasmusdatter
1663 - 1703
Lars Larsen
ca 1621 - 1698
Karen Jensdatter 
ca 1630 - 1710
Rasmus Svendsen
ca 1618 - 1702
Bodil
 ca 1628 - 1682

Lars Larsen
1701 - 1781
Inger  Nielsdatter
ca 1703 - 1780
gift 20. juni 1728 i Jørlunde, Frederiksborg Amt
8 børn døbt i Jørlunde, Frederiksborg Amt
Morten Larsen Døbt 20. februar 1729
Begravet 3. maj 1803 Slagslunde
Marie Larsdatter Døbt 25. februar 1731
Begravet 14. november 1811 Sigerslevvester
Anne Larsdatter Døbt 11. februar 1733
Begravet 27. juli 1805 Ude Sundby
Rasmus Larsen Døbt 19. juni 1735
Begravet 12. maj 1737
Rasmus Larsen Døbt 16. februar 1738
Begravet 18. februar 1761 Jørlunde
Karen Larsdatter Døbt 25. september 1740
Død 16. april 1817 Ølstykke
Inger Larsdatter Døbt 10. november 1743
Død 27. april 1823 Jørlunde
Boel Larsdatter Døbt 9. februar 1749
Død 25. februar 1828 Ølstykke

Da Helgas tip-tip-tipoldemor Karen Larsdatter fra 1740 blev døbt fremgik det af kirkebogen i Jørlunde, at hun var datter af unge Lars Larsen i Sperrestrup.

Unge Lars Larsen var gårdmand på Vængegården i Sperrestrup og søn af gamle Lars Larsen på Damgården i samme landsby. Ved hans dåb i maj 1701 stod der i kirkebogen i Jørlunde:

Dom 1.p.Trin. d 29 Maji blef Lars Larsens Søn af Sperrestrup døbt og kaldet Lauritz, frembaaren af barnets far:Moder i Sundbylille. Vidner: Lauritz Hansen, Rasmus Lauridzen af Sundbylille, Svend Rasmussen af Sperrestrup, Jens Ipsens hustru og Margrethe Rasmus d ibidem

Lidt om fadderne: 
hans farmor der bar ham var jordemoderen Karen Jensdatter på Nittebjerg i Sundbylille
Lauritz Hansen hans fars halvbroder på Bybjerggård i Sundbylille
Rasmus Lauridzen hans fars halvsøsters mand på Hjorthøjgård i Sundbylille
Svend Rasmussen i Sperrestrup, hans moders bror på Bygården
Jens Ipsens hustru fra Vængegården i Sperrestrup (den gård som Lars fæstede som 23 årig i 1724) 
Margrethe Rasmusd, hans ugifte moster

Unge Lars blev gift med Inger Nielsdatter som tjente hos hans far gamle Lars på Damgården. Inger var en niece til gamle Lars's anden kone Maren Mortensdatters, og datter af Niels Mortensen gårdmand og sognefoged i Græse.

Lars og Inger blev gift i juni 1728. Om deres vielse står der i kirkebogen i Jørlunde:

Dom 2 à Pasch (11/4) blev holdt en Christlig trolovelse imellem Lars Larsen Jun: af Sperrestrup oc Inger Nielsdatter Niels Mortensens Datter af Græse der tiende til gamle Lars Larsen i Sperrestrup oc at intet findes der kand i dette begyndte ægteskab være hinderligt testerer
LLS NMS
Copulerede: Dom 14 Trinit d 20. Junii

I løbet af 20 år fik de 8 børn, hvoraf den ene døde som lille

Bogen Hjørlunde Sogns Historie har et par små historier om unge Lars:

"Der var en Tid, da tre Brødre og en Søstersøn*) havde hele Byen (Sperrestrup), denne Bakkegaard, Lars Larsen Vængegaard, Rasmus Larsen Bygaarden og Hans Larsen Damgaarden, men Fred og Enighed var dog ikke fremherskende Egenskaber iblandt disse Bymænd. En Sommeraften da de stode og trættedes paa Gaden under en stor Pil, slog Lynet ned og splintrede denne uden at nogen af dem tog Skade, hvilket de ansaa for en Advarsel fra Gud, og de skal efter denne Tid have levet mere fredeligt sammen"

*) søstersønnen var Ellens søn Villum Jørgensen 

"1744 blev Lars Larsen tilsagt til at hente Tømmer fra Helsingør til Hillerød; da han ikke efterkom denne Tilsigelse, blev han dømt til at bøde 1 Mk til Sognets Fattige; d. 28. Oktbr samme Aar blev 'formedelst hans slette Vilkaar' Bøden ham eftergivet"

Hans kone Inger døde i december 1780, 77 år gammel og Lars døde i september 1782, om begravelsen står der i kirkebogen i Jørlunde:

Tiirsdagen d.10. Sept: blev Gaardmand Lars Larsen af Sperrestrup begravet 81 år gl

Lidt om unge Lars Larsens børn, de 7 der blev voksne:

Morten fra 1729 blev i april 1759 gift med den 7 år yngre Dorthe Sørensdatter, et barnebarn efter Jens Kromand i Slagslunde. Over en periode på 18 år fik Morten og Dorthe 10 børn, hvoraf halvdelen døde som små. i Folketællingen i 1787 står der, at Morten var 'Bonde og Gaardbruger, samt Maltgiører'. Dorthea døde i april 1791, 55 år gammel og Morten 12 år senere i 1803, 74 år gammel  

Marie fra 1731 blev i oktober 1753 gift med den 14 år ældre ungkarl Hans Jensen fra 'Kirke Siersløv'. De bosatte sig i Sigerslevvester, hvor han var gårdmand. Hans døde i juni 1790, 73 år gammel og Marie sad på aftægt hos sin søn Jens Hansen inden hun døde i november 1811 'af alderdom 80 år og 8 måneder gammel

Anne fra 1733 blev i november 1756, 23 år gammel, gift med enkemanden Mogens Pedersen af Oppe Sundby, hvor de bosatte sig. Mogens 'som under ulykkelig tilfælde var omkommen' blev begravet i marts 1768 og Anne blev gift igen i juli 1768 med den 13 år yngre Jens Simonsen. Anne fik 3 børn med Mogens og 2 med Jens. Anne døde i juli 1805, 72 år gammel og Jens i februar 1827.

Rasmus fra 1738 døde som ungkarl i Sperrestrup 23 år gammel i februar 1761

Karen fra 1740 var Helgas tip-tip-tipoldemor og har sin egen side

Inger fra 1743 var 37 år gammel, da hun i juni 1780 blev gift med den jævnaldrende Christen Larsen. De efterfulgte hendes far på Vængegården i Sperrestrup og fik 3 børn sammen. Datteren Sidse blev gift med sin fætter Mogens Jensen fra Oppe Sundby, en søn af Ingers søster Anne. Inger og Christen nåede at få 14 år sammen inden Christen døde i september 1794, 52 år gammel, og Inger overlevede ham i 31 år. Hun døde 80 år gammel i april 1823.

Boel fra 1749 blev gift i oktober 1778 med ungkarl og gårdmand Peder Andresen fra Ølstykke. De bosatte sig på hans gård i Ølstykke og fik 3 børn sammen. Peder døde i januar 1802, 48 år gammel og Boel 26 år senere i februar 1828, 79 år gammelLars Larsen var gårdmand på Vængegård i Sperrestrup og Helgas tip-tip-tip-tipoldefar

I omkring 20 år, fra ca 1745 til ca 1765 var alle  4 gårde i Sperrestrup fæstet af 'familien Larsen'

Damgården, blå cirkel, af unge Lars Larsens halvbroder Hans

Bakkegården, grøn cirkel, af Lars's søster Ellens søn Villum Jørgensen

Vængegården, gul cirkel af unge Lars Larsen selv

Bygården, hvid cirkel, af hans halvbroder Rasmus

Gårdene ligger der endnu ca 250 år senere

Der er dog nok sket lidt forandringer bygningsmæssigt

Vængegården 2009 set af Google Maps

'Familien Larsens regeringstid' i Sperrestrup faldt sammen med Frederik V på den danske trone

På samme tid levede Ludvig Holberg og lod sig inspirere til 'Jeppe på Bjerget' af den danske bondestand. Ikke den i Sperrestrup, men nok nærmere den i Tersløse

Lidt statistik om Sperrestrup i 1787

Der var 4 gårde med 32 personer og 4 huse med 8 personer

I alt 40 personer, halvt af hvert køn og 13 under 18 år

På de 4 gårde var der 12 tjenestefolk

Folketælling

Lars Larsen døde 1781, så han nåede ikke, at komme med i tællingen juli 1787, men det gjorde hans datter Inger, der var blevet gift i juni 1780 med sin fars eftermand på gården

Vængegården i folketællingen 1787

I 1787 sad unge Lars Larsens datter på gården sammen med sin mand Christen Larsen og tre børn i alderen 1 til 5 år

Bytyren synes

Kort over Sperrestrup ca 1850

- Sidens top - Forsiden