Jens Andersen
ca 1693 - 1776

Anders -

Jens Andersen
ca 1693 - 1776
Karen Pedersdatter
1713 - 1751
gift 22 feb 1733 i Slangerup, Frederiksborg Amt
8 børn døbt i Stenløse, Frederiksborg Amt
Niels Jensen Døbt 16. september 1736
Begravet 30. september 1736
Peder Jensen Døbt 2. marts 1738
Begravet 24. marts 1738
Bodil Jensdatter Døbt 20. september 1739
Begravet 12. november 1779 Ølstykke
Karen Jensdatter Døbt 8. marts 1742
Død 18. maj 1816 Stenløse
Magrete Jensdatter Døbt 30. august 1744
Begravet 2. maj 1809 Stenløse
Pernille Jensdatter Døbt 30. juli 1747
Begravet 13. august 1747
Sidse Jensdatter Døbt 23. februar 1749
Begravet 23. marts 1749
Bendte Jensdatter Døbt 3. januar 1751
Begravet 13. december 1811 Jørlunde

Ved Helgas tip-tip-tipoldemor Bodil Jensdatters dåb i september 1739 stod der i kirkebogen i Stenløse, at hendes far var Jens Andersen bomand i Stenlille

Ved at se i Stenløse Kommunes Jorde- og matrikelbøger på internettet, har vi fundet frem til, at Jens Andersen var på gård nr 1, gammel nr 5 - matrikel 3a Hesselholm. 

Gården har ikke heddet Hesselholm på det tidspunkt Jens Andersen havde den, men formodentlig har den bare haft et nummer i matriklen. Navnet Hesselholm har den først fået ved jordreformerne fra 1787

Som vi ser det, så er Hesselholm en af de gårde, der er blevet i landsbyen. Efter matrikelkortet ligger den i byens sydvestlige del  

Jens Andersen var gift 3 gange. 

Første gang var han helt i Gangløse (det der nu til dags hedder Ganløse) der ligger ca. 4 km fra Stenlille, for at hente sin brud Bodil Jensdatter. 

I kirkebogen i Ganløse står der følgende:
om trolovelsen 2. søndag efter påske 1720:
Dom Miseric: Jens Andersen af Steenlille forlof af: Anders Mortensen: Niels Davids: i Gangløse.
Bodill Jensdatter forlof af: Anders Christen: Mich: Clausen af Knardrup

og om giftermålet den 13. oktober 1720:


Dom 20 Tr: Jens Andersen og Bodill Jensdatter

Vi har fundet 3 børn efter Jens og Bodil, men der kan være flere.

Der er ikke kirkebog i Stenløse som Stenlille hører til før fra 1736, og alt hvad der angår Bodil af kirkelige handlinger efter hun er kommet til Stenlille, skete før der kom kirkebog, derfor har vi heller ikke kunnet finde hende begravet, men hun er formodentlig død et halvt årstid før Jens Andersen, i kirkebogen i Slangerup, først blev trolovet og den 22. februar 1733 gift med Karen Pedersdatter:

Søndagen d 5. December: blefen trolofede Jens Andersen af Steenlille udi Steenløse Sogn og Karen Pedersdatter udi hendes fader Peder Jensens huus i Høerup.
Den første Søndag i faste (22/2) blefen før bemeldte Jens Andersen og Karen Pedersdatter i Egteskab sammenviede.

Ved vielsen var Jens 40 år gammel og Karen Pedersdatter var kun 18 år

De fik 8 børn sammen fra de blev gift i 1733 indtil Karen døde i maj 1751, kun 38 år gammel

Jens Andersen var en mand der kom vidt omkring. 
Den 1. brud hentede han i Ganløse ca. 4 km fra Stenlille, den 2. brud hentede han i Hørup ca. 8 km væk og den 3. hentede han i Lille Rørbæk ca. 7 km væk

Han blev 3. gang gift med Margrethe Pedersdatter fra Lille Rørbæk. Han var 59 år ved giftermålet og hun var 32 år. Vi har ikke kunnet finde selve giftermålet i kirkebogen i Snostrup, men ved trolovelsen står der:

 

Siden Jens Andersen Gaardmand i Steenlille agter at trolove sig med Margrete Pedersdatter i Lille Rørbeck og haver med sig bragt brev fra vedkommende, at intet er som derudi kand giøre hindring enten i henseende til Skiftet eller hans forhen ved Døden afgangne Hustru, eller i henseende til Ægteskabsløftet mod nogen anden qvindes Person: Saa efter begiering bevidner og caveret vi underskrivere for det sammen med egne Hænder. Snodstrup d 11 Oct. An: utsupra.
? ? og Jens Andersen 

Vi har ikke fundet børn efter dette ægteskab.

Jens Andersen døde i september 1776 og om hans begravelse står der i kirkebogen i Stenløse:

D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille. 83 Aar.

Året efter Jens's død giftede Margrethe Pedersdatter sig med ungkarl Hans Rasmussen som var 'en Søn af hendes Sødskendbarn'.

Margrethe døde i februar 1808, 87 år gammel

Lidt om børnene:

fra 1. ægteskab

Anders fra 1723 giftede sig formodentlig til gården Kildeholm i Stenlille. Han var gift 2 gange. Første gang blev han gift i marts 1752 med Ellen Hansdatter 'Hans Persens forige Boemands Datter i Steenlille'. Anders var da 29 år gammel og Ellen 19 år. Ellen døde i oktober 1775, 42 år gammel og Anders giftede sig i december samme år med den 25-årige Kirsten Larsdatter fra Store Rørbæk. Anders døde i august 1799, 78 år gammel og Kirsten i maj 1821, 71 år gammel

Anne fra 1726 var gift 2 gange. Første gang blev hun gift i januar 1753 med den 24-årige bomand Anders Pedersen fra Lille Rørbæk. Anne var ved giftermålet 27 år gammel. Anders Pedersen døde 8 år senere i juli 1761, 32 år gammel og Anne blev i november samme år, 35 år gammel, gift med den 31-årige Willum Pedersen. Anne døde i Lille Rørbæk i juni 1795, 72 år gammel og Willum døde  i december 1800, 70 år gammel 

Lisbeth fra 1727 var også gift 2 gange. Da hun var 27 år gammel blev hun gift med den 61-årige bomand Jens Jensen fra Søsum kort før jul 1754. Jens døde 4 år efter i oktober 1758, 65 år gammel. 2 måneder senere giftede Lisbeth sig, 31 år gammel,  med Michel Nielsens stedsøn i Søsum, den fri karl Jens Larsen, 30 år gammel, men Lisbeth holdt kun 3 år inden hun døde i september 1761, kun 34 år gammel

I Jens Andersens andet ægteskab døde 4 af de 8 børn som helt spæde og om
de 4 der voksede op:

Bodil fra 1739 var Helgas tip-tip-tipoldemor og har sin egen side

Karen fra 1742 blev gift 2 gange. I 1761, da hun var 19 år gammel, blev hun gift med Niels Olsen, 38-årige enke- og bomand på den gård i Stenlille der efter udflytningen i 1787 fik navnet Tofthøj. Niels Olsen var søn af Sidse Larsdatter fra 1698, der var søster til Bodil Larsdatter fra 1691, Helgas tip-tip-tip-tipoldemor, og Lars Larsen fra 1701, Helgas tip-tip-tip-tipoldefar. Niels Olsen døde, 60 år gammel i marts 1783 og Karen blev gift igen allerede i april, 41 år gammel, med Peder Rasmussen , 27 år. Han videreførte Tofthøj også efter at Karen døde, 74 år gammel, i maj 1816. Peder døde i januar 1837, 80½ år gammel 

Magrete fra 1744 blev i oktober 1768, 24 år gammel, gift med Peder Rasmussen, der havde fæstet sin far Rasmus Erichsens gård Gåsebo i Søsum.
Peder døde, 72 år gammel, i maj 1808 og Magrete døde et år senere i maj 1809, 65 år gammel. I 1772 fik de en søn, Anders, hvis Datter Johanne fra 1803 blev gift med Helgas farmors halvbroder Hans Nielsen fra 1818

Bendte fra 1751 blev gift 2 gange. Da hun var 23 år gammel blev hun i april 1774 gift med ungkarl Jørgen Nielsen, der var 29 år ved brylluppet. Efter vielsen flyttede de til Sundbylille i Jørlunde sogn, hvor Jørgen døde, 45 år gammel, i maj 1790. Bendte blev, 39 år gammel, gift med ungkarl Hans Larsen fra Jørlunde i december 1790. Hans var 27 år ved giftermålet, han døde 13 år senere i september 1803. Ved folketællingen i 1801 var han 38 år gammel, så han burde være født omkring 1763. Ved begravelsen i 1803 står der, at han var 54 år gammel, da han døde, men med almindelig hovedregning burde han have været 40 år.  Bendte døde i december 1811. Også her er der uoverensstemmelse med alderen. I kirkebogen står der, at hun var 71 år, da hun døde, men der burde stå at hun var 60 år gammel.  


Jens Andersen var bomand i Stenlille og Helgas tip-tip-tip-tipoldefar

En bomand var det samme som en gårdmand

Hesselholm med tilliggende jorde

Landsbyen Stenlille med 6 gårde. Det er Hesselholm, der ligger i nederste venstre hjørne ved B

Jens lavede andet end at pløje og så, han fik også
11 børn
3 i første ægteskab og
8 i andet ægteskab

Jens opleved at se 3 af sine børn blive gift 2 gange hver

Jens Andersen boede i Stenlille. Her følger vi hans lige linie til Helga, og hvor de boede

Hans datter Bodil fra 1739 kom til gården Varmedal i Svestrup,

hendes søn Anders fra1769 kom til Græstedgård i Udlejre,

hans datter Bodil fra 1796 kom til Ørnebjerg i Udlejre,

hendes søn Peder fra 1819 forblev på Ørnebjerg, 

hans søn Anders fra 1848 kom til Skelbækgården i Skenkelsø, 

hans datter Bodil Kirstine fra 1873 kom til Ørnebjerg i Udlejre hvor hun fødte datteren Helga i 1915

Helga 'på vej' til Skibby?

hvor hun slog sig ned
 

- Sidens top - Forsiden