Peder Povelsen
???? - før 1773

Povel Frandsen
???? - ????
Sophie Andersdatter
ca 1674 - 1737
Frands - Anders -

Peder Povelsen
???? - før 1773
Karen Nielsdatter
ca 1715 - 1784
gift 31. marts 1737 i Stenløse, Frederiksborg Amt
12 børn døbt i Stenløse, Frederiksborg Amt
Sophie Pedersdatter Døbt 17. november 1737
Begravet 29. december 1802 Stenløse
Dødfødt Begravet 22. maj 1739
Povel Pedersen Døbt 22. september 1740
Begravet 29. september 1740
Povel Pedersen Døbt 17. september 1741
Begravet 2. maj 1809 Ølstykke
Karen Pedersdatter Døbt 17. november 1743
Begravet 28. marts 1756
Niels Pedersen Døbt 12. december 1745
Begravet 1. januar 1746
Bodil Pedersdatter Døbt 19. februar 1747
Begravet 12. marts 1778 Ganløse
Niels Pedersen Døbt 6. juli 1749
Begravet 7. juni 1786 Stenløse
Jens Pedersen Døbt 28. marts 1751
Begravet 11. april 1756
Frands Pedersen Døbt 18. august 1754
Begravet 18. august 1754
Bendte Pedersdatter Døbt 4. marts 1757
Begravet 23. august 1809 Stenløse
Kirsten Pedersdatter Døbt 18. marts 1759
Begravet 1. april 1759

I vores forsøg på at finde oplysninger om Peder Povelsen, er vi stødt på 2 kilder uden for kirkebøger og folketællinger. Disse to kilder oplyser, at  Peder blev født omkring 1710, men vi har ikke kunnet bekræfte dette, da vi heller ikke har kunnet finde noget om Peders begravelse i kirkebogen i Stenløse

Det vi har kunnet finde om ham i kirkebogen er hans bryllup i marts 1737:

Trolovede Mandagen d. 4. Febr. Viet d 31. Marts Dom. Lætare. Peder Pofvelsen, afg. Pofvel Frandsens Søn i Søsum og Karen Nielsdatter Lars Pofvelsen Boemands Steddatter samme steds

I Stenløse kommunes matrikel- og Jordebøger har vi set, at han var på gården Vendekilde i Søsum fra 1734 til 19. juni 1776, hvor sønnen Niels overtog gården.

Slutdatoen er vi ikke enige i, for vi har ikke kunnet finde Povel begravet, men vi har fundet følgende i  kirkebogen Stenløse: 

i 1767 blev sønnen Niels konfirmeret som ”Boemand Peder Povelsens Søn”  

i 1772 blev datteren Bendte konfirmeret 15 år gammel som ”Peder Povels Enkes ibid”, ibid  betyder her Søsum. 

Konklusionen må være, at Peder Povelsen er død efter påsken 1767 og inden 1. søndag efter påske 1772, og at hans enke har ført gården videre, måske med hjælp fra Niels

Peder og hans kone Karen fik 12 børn i årene 1737 til 1759, her er lidt om hvordan det gik de 5, der ikke døde inden konfirmationsalderen

Sophie fra 1737 blev, 20 år gammel, i maj 1757 gift med Hans Andreasen enke- og bomand på Møllehøj i Søsum. Ved giftermålet var Hans 35 år gammel. De fik 9 børn, hvoraf de 2 var dødfødte. Hans døde mellem 1778 og 1783 og Sophie døde ved juletid 1802, 65 år gammel

Povel fra 1741 var Helgas tip-tip-tipoldefar og har sin egen side

Bodil fra 1747 var 22 år gammel, da hun i april 1769 blev gift med Jens Willumsen, 29 år gammel. Jens var bonde i Ganløse og tog Bodil med sig dertil. I marts 1778 døde Bodil, 31 år gammel og blev begravet sammen med en lille datter, Kirsten, på 2 år. 1. november samme år blev Jens Willumsen gift igen med Elisabeth Knudsdatter fra Ganløse. Elisabet døde i april 1804 og Jens i januar 1823, 83 år gammel

Niels fra 1749 overtog gården Vendekilde i 1776 og blev i juni 1783, 34 år gammel, gift med Lisbeth Hansdatter, der var 22 år ved brylluppet. Han nåede dog kun, at være gift i 3 år, før han døde, 37 år gammel, i sommeren 1786. Lisbeth blev november samme år gift med Peder Svendsen, der førte gården videre sammen med hende. Lisbeth døde marts 1836   

Bendte fra 1757 var 18 år gammel, da hun blev gift med ungkarl Hans Christiansen i Søsum, i november 1775. Hans var da 33 år gammel. Bendte døde i august  1809, 53 år gammel og Hans døde i maj 1819, 77 år gammelPeder Povelsen, der var bomand i Søsum, var Helgas tip-tip-tip-tipoldefar

En bomand var en gårdmand

Han har levet under stavnsbåndet

I skrivende stund har vi ikke fundet ud af hvilket gods Søsum hørte til 

Peder døde inden datteren Bendte blev konfirmeret i 1772

Peder Povelsen havde gården Vendekilde før den blev flyttet ud fra landsbyen Søsum i 1787

Kort over Søsum før udflytning af gårdene
Hvilken gård der var Vendekilde, ved vi ikke

3 af Peders børn forblev i Søsum , 1 flyttede til Ganløse 3 kilometer væk og Povel, Helgas ane, flyttede helt til Svestrup, 6 kilometer fra Søsum

 

- Sidens top - Forsiden