Jørgen Andersen
1756 - 1826

Anders Jørgensen
ca.1716 - 1793
Inger Nielsdatter
ca.1720 - 1799
Jørgen Andersen
ca 1667 - 1738
Johanne Mortensdatter ca 1685 - 1741 Niels Larsen
ca 1680 - 1774
Kirsten Michelsdatter ca 1684 - 1774

Jørgen Andersen
1756 - 1826
Inger Hansdatter
1765 - 1836
gift 28. marts 1786 i Stenløse, Frederiksborg Amt
11 børn døbt i Stenløse, Frederiksborg Amt
Kirsten Jørgensdatter Døbt 11. marts 1787
Begravet 18. december 1796
Peder Jørgensen Født 1. november 1788
Død 20. februar 1858 Stenløse
Niels Jørgensen Født 3. november 1790
Død 3. oktober 1857 Stenløse
Ane Jørgensdatter Født 8. oktober 1792
Død: 21. februar 1870 Stenløse
Anders Jørgensen Født 27. september 1794
Død 9. november 1874 Stenløse
Kirsten Jørgensdatter Født 29. december 1796
Død 16. december 1868 Stenløse
Inger Jørgensdatter Født 2. marts 1799
Død 1. september 1831 Stenløse
Hans Jørgensen Født 27. marts 1801
Død 5. april 1801
Hans Jørgensen Født 15. marts 1802
Død 14. november 1874 Stenløse
Karen Jørgensdatter Født 14. december 1804
Død 19. marts 1875 Stenløse
Margrete Jørgensdatter Født 28. marts 1808
Død 6. december 1885 Uggeløse

Da Helgas oldefar Niels Jørgensen blev døbt i november 1790, så vi, at hans far var gårdmand Jørgen Andersen i Søsum

Jørgen Andersen var født i februar 1756. Ved hans dåb i Stenløse står der i kirkebogen:

D. 20. Febr: Jørgen, Anders Jørgens: Boemands i Søesum. Susc: Karen Andreas Persens. Faddere: Andreas Pers:, Lars Povels:, Anders Niels:, Øedsle Per Johansens, Kirsten Andreasdatter

Lidt om fadderne:
Karen Andreas Persens: var Karen Povelsdatter, søster til Helgas 4 x tipoldefar Peder Povelsen og gift med Andreas Pedersen, underfoged og gårdmand på Sigersdal i Søsum
Andreas Pers: var Andreas Pedersen, underfoged og gårdmand på Sigersdal i Søsum
Lars Povels: var bror til Helgas 4 x tipoldefar Peder Povelsen og gårdmand på Stiesdal i Søsum
Anders Niels: var Anders Nielsen gårdmand på Hestehave i Søsum og gift med Elsebeth Jørgensdatter en søster til gårdmand Anders Jørgensen, Helgas 2 x tipoldefar og gårdmand på Stiesholm i Søsum
Øedsle Per Johansens: var Ødsle Jørgensdatter gift med husmand Peder Johansen i Søsum. Hun var søster til Elsebeth Jørgensdatter på Hestehavegård i Søsum og til Helgas 2 x tipoldefar Anders Jørgensen på Stiesholmgård i Søsum
Kirsten Andreasdatter: var datter af bomand og kirkeværge Andreas Olsen på Møllehøj i Søsum. Kirsten blev i 1758 gift med 'unge' Povel Andersen på Bjellekjær i Søsum og ægteparret blev Helgas 2 x tipoldeforældre

Den 28. marts 1786 blev Jørgen gift med Inger Hansdatter, der var datter af gårdmand Hans Larsen på Pudebjerg i Søsum. Ved deres vielse i Stenløse står der i kirkebogen:

D. 28 Marty: Ungkarl og Gaardmd Jørgen Andersen og Pigen Inger Hansdatter af Søesum.
Forlover for ham: ? Andersen, Underfoged og for hende: Hans Larsen, hendes Fader

Jørgen og Inger fik 11 børn i årene 1787 til 1808. Heraf døde de 2 som små

Den 1 november 1826 døde Jørgen Andersen. Ved hans begravelse i Stenløse står der i kirkebogen:

Død: D.1 Nov, begravet: d. 8 Nov, Gaardmand Jørgen Andersen i Søesum, Gaardmand i Søesum, 70 Aar

Jørgens enke Inger Hansdatter døde i april 1836, 71 år gammel

Lidt om de 9 børn der voksede op:

Peder fra 1788 blev i november 1809 gift med den 19 år ældre enke efter gårdmand Anders Pedersen på Hestehavegård i Søsum, Margrete Madsdatter. De bosatte sig på Hestehave, hvor Margrete døde i januar 1849, 79½ år gammel og Peder døde i februar 1858, 68 år gammel

Niels fra 1790 var Helgas oldefar og har sin egen side

Ane fra 1792 blev i december 1819 gift med ungkarl og gårdmand i Slagslunde, Jørgen Jensen. De bosatte sig i Slagslunde hvor Jørgen døde i april 1835, 52 år gammel. I september samme år blev Ane gift med Hans Jørgensen. Hans Jørgensen blev begravet den 4. januar 1853, 47 år gammel. Ane flyttede tilbage til Søsum, hvor hun døde i februar 1870

Anders fra 1794 blev i december 1825 gift med pigen Birthe Kirstine Pedersdatter, der var datter af afbygger Peder Larsen i Søsum. De bosatte sig på gården Møllehøj i Søsum, og Anders blev kaldt 'unge' Anders Jørgensen. Birthe Kirstine døde i februar 1837 kun 31 år gammel. I juli samme år blev Anders gift med den 22 år yngre Birthe Hansdatter, der var datter af Helgas tipoldefar Hans Hansen, der var sognefoged og gårdmand på Pudebjerg i Søsum. Birthe døde 7 måneder efter brylluppet kun 19 år gammel. I juli 1838 blev Anders gift med Ellen Pedersdatter, datter af gårdmand Peder Pedersen i Ølstykke, Ellen døde i februar 1874, 67 år gammel, og Anders døde knapt 9 måneder senere i november, 80 år gammel  

Kirsten fra 1796 blev i juni 1819 gift med ungkarl Anders Andersen, søn af gårdmand Anders Mortensen på Sigersdal i Søsum. Kirsten og Anders bosatte sig på et afbyggersted i Søsum. Kirsten døde i december 1868, 72 år gammel. Anders døde i august 1870, 74 år gammel.

Inger fra 1799 blev i november 1823 gift med ungkarl Andreas Sørensen, der var søn af gårdmand Søren Povelsen på gården Fluebjerg i Søsum, Søren Povelsen var farfar til Jørgen Mogensen, der omkring år 1900 overlod Ørnebjerggård i Udlejre til Helgas forældre. Inger døde i september 1831, 33 år gammel. I februar 1832 blev Andreas gift med den 18 år yngre Bodil Kirstine Pedersdatter, datter af gårdmand 'gamle' Peder Nielsen på Bauneholmgård i Stenløse. Andreas døde i april 1884, 87 år gammel, og Bodil Kirstine døde i maj 1896, 81 år gammel

Hans fra 1802 blev i oktober 1826 gift med sin svoger Andreas Sørensens søster, Ane Sørensdatter. Hans og Ane bosatte sig på et afbyggerhusmandssted i Søsum, hvor de levede af deres jordlod og Hans' arbejde som daglejer. Ane døde i august 1872, 64 år gammel, og Hans døde i november 1874, 73 år gammel

Karen fra 1804 blev i november 1874 gift med sin svoger Andreas Sørensens og sin svigerinde Ane Sørensdatters bror, Mogens Sørensen. Karen og Mogens bosatte sig på gården Stiesholm i Søsum, hvor de fik 4 børn. 1 af disse 4 børn var Jørgen Mogensen, der i forbindelse med et giftermål med Helgas farmors søster, Kirsten Nielsdatter, havde overtaget Ørnebjerggård i Udlejre, og som omkring år 1900 overlod Ørnebjerggård til Helgas forældre. Mogens døde i december 1871, 69 år gammel, og Karen døde i marts 1875, 70 år gammel

Margrete fra 1808 blev i juni 1831 gift med ungkarl Lars Bendtsen fra Uggeløse en søn af gårdmand Bendt Pedersen i Mørdrup, Uggeløse sogn. Margrete og Lars bosatte sig på en gård i Uggeløse, hvor Lars blev fundet druknet i Uggeløse Sø i november 1853, 59 år gammel. Margrete døde i december 1885, 78 år gammel 

Børneflokken må på et tidspunkt være blevet ramt af børnekopper, for ved nogle af børnenes vielser står der, at de har haft naturlige kopper

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund

Jørgen Andersen var Helgas tipoldefar og gårdmand på gården Stiesholm i Søsum

Jørgen Andersen på Stiesholm blev kaldt 'gamle' Jørgen Andersen til forskel fra 'unge' Jørgen Andersen på gården Gaasebo

Stiesholm markeret med grønt kryds

3 af gårdmand 'gamle' Jørgen Andersens børn fra gården Stiesholm blev gift med 3 af gårdmand  Søren Povelsens børn på gården Fluebjerg

Fluebjerg markeret med rød cirkel

Inger Jørgensdatter blev gift med Andreas Sørensen og bosat på Lindebjerggård i Søsum

Hans Jørgensen blev gift med Ane Sørensdatter og bosat på et husmandssted i Søsum

Karen Jørgensdatter blev gift med Mogens Sørensen og bosat på Stiesholmgård i Søsum, Karens fødegård

Alle 3 gårde findes endnu på kort  i 2010

Set på Egedal Kommunes hjemmeside:

Gården Stiesholm ligger på en lille knold længst mod vest i Søsum. Her lå tidligere den middelalderlige ladegård, med udsigt over lavningen. Hvis man følger Lillevangsvej rundt om Stiesholm, fornemmer man tydeligt gårdens velvalgte beliggenhed.
Ligesom de andre gårde på egnen fik Stiesholm sit navn i forbindelse med landsbyens udskiftning i begyndelsen af 1780'erne. Stie betød fra gammel tid en foderplads for mindre dyr.

Da det i 1800-tallet blev mere udbredt at bygge af brændte sten, var der mange driftige landmænd, der havde adgang til ler, som oprettede mindre ovne på gårdens areal. I Søsum var der sådanne ovne bl.a. ved gårdene Birkedal, Bjellekær og Fluebjerg. Disse teglværker er for længst jævnet med jorden

- Sidens top - Forsiden