Hans Poulsen
1873-1947
Ole Poulsen
1834-1875
Mette Nielsdatter
1833-1909
Povel Olsen
1804-1882
Ane Pedersdatter
1801-1885
Niels Jørgensen
1790-1857
Ane Hansdatter
1806-1867

Hans Poulsen
1873-1947
Bodil Kirstine Pedersen
1873-1949
gift 12. december 1900 i Jørlunde, Frederiksborg Amt
5 børn døbt i Ølstykke, Frederiksborg Amt
Oluf Poulsen Født 6. oktober 1902
Død 27. september 1965
Mary Metha Poulsen Født 23. december 1903
Død 1. juni 1992
Viggo Poulsen Født 19. april 1906
Død 16. februar 1972
Gerda Astrid Poulsen Født 3. marts 1910
Død 3. oktober 1995
Helga Elisabeth Poulsen  Født 30. juni 1915
Død 21. maj 2002 Skibby

Helgas far Hans Poulsen blev født den 1. april 1873. Ved hans dåb i Stensløse står der i kirkebogen:

Født: 1. April, Hans Poulsen, døbt: I Kirken d. 27. Mai, 
Forældre: Ole Poulsen og Mette Nielsen, Indsidderfolk i Søesum.
Faddere: Gaardbestyrer Hans Pedersen og kone, Gmd Ole Svendsen og kone af Søesum, Gmd Jørgen Mogensen af Udleire

Lidt om fadderne:
Hans Pedersen og kone: Hans Pedersen var gårdbestyrer på gården Stokholm i Søsum og gift med barnets faster Maren Povelsdatter
Ole Svendsen og kone: Ole Svendsen var gårdmand på gården Kabbelholm i Søsum og gift med barnets moster Birthe Kirstine Nielsdatter
Jørgen Mogensen: var gårdmand på Ørnebjerggård i Udlejre og fætter til barnets mor og gift med barnets moster Kirsten Nielsdatter. Ørnebjerg var den gård Hans Poulsen senere blev ejer af

Ved sin konfirmation i 1887 opnåede Hans mg i kundskab og mgx i opførsel

I december 1900 blev Helgas forældre gift. Ved deres bryllup i Jørlunde står der i kirkebogen:

Brudgom: Ungkarl Hans Poulsen, Søn af afdøde Partikulier Ole Poulsen og Hustru Mette Nielsen født i Søsum, Stenløse Sogn. F. 1ste April 1873, døbt i Stenløse Kirke d 27de Maj 1873, konfirmeret Søndag efter Paaske 1887 i Stenløse Kirke. Gaardejer i Udlejre, Ølstykke Sogn.
Attest af 9/12 1900 fra Ølstykke Sogneraads Formand R. Nielsen, at han, som er forsørgelsesberettiget der i Kommunen ikke har modtaget ? Fattighjælp.
Brud: Pige Bodil Kirstine Pedersen, Datter af Gaardejer Anders Pedersen og Hustru Maren Olsdatter, født i Skjenkelsø d. 13de November 1873, konfirmeret i Hjørlunde Kirke d 22de April 1888. Hjemme hos Forældrene i Skjenkelsø.
Forlovere: Gaardejer Anders Pedersen Skjenkelsø og Gaardejer Niels Peder Poulsen Søsum

Lidt om forloverne: Anders Pedersen var brudens far og Niels Peder Poulsen var brudgommens bror

Hans og Stine fik 5 børn i årene 1902 til 1915

Folketællingen 1916 vedrørende Ørnebjerggård udfyldt af Hans Poulsen:

Hans Poulsen, 1-4-1873, Husfader Gaardejer
Bodil Kirstine Poulsen, 13-11-1873, Husmoder
Oluf Poulsen, 6-10-1902, Barn
Mary Metha Poulsen, 23-12-1903, Barn
Viggo Poulsen, 19-4-1906, Barn
Gerda Astrid Poulsen, 3-3-1910, Barn
Helga Elisabeth Poulsen, 30-6-1915, Barn
Jørgen Mogensen, 3-12-1834, Slægtning
samt 4 tjenestefolk

Ved Helgas fars død i 1947 står der i kirkebogen i Frederikssund:
Død: 1947 13 April Amtssygehuset Frederikssund
Begravet: 1947, 15 April Ølstykke Kirkegaard 
Hans Poulsen
Gaardejer af Ørnebjerg, Ølstykke Sogn, Frederiksborg Amt. Født i Stenløse Sogn, Frederiksborg Amt 1. April 1873. Gift med Bodil Kirstine Pedersen. Søn af Partikulier Ole Poulsen og Hustru Mette Nielsen. Sidste fælles Bopæl: Ørnebjerg, Ølstykke Sogn
Alder: 74 Aar

Lidt om børnene:

Oluf fra 1902 var ungkarl og mølleejer i Ølstykke, da han i juni 1930 blev gift med pigen Karen Kirstine Andersen, datter af Anders Peter Andersen på Lynggården i Ølstykke. Oluf og Karen fik børnene Bente og Ole. Oluf flyttede på et tidspunkt før 1945 fra møllen i Ølstykke til en stilling som forretningsbestyrer for Roskilde Foderstofforening, hvor han var indtil sin død i september 1965. Karen døde i juli 1993

Mary fra 1903 blev 1. juli 1928 gift med ungkarl og brugsforeningsuddeler Marinus Jensen fra Alkestrup, hvor de bosatte sig og hvor deres 2 døtre Herdis og Sonja blev født. På et tidspunkt flyttede de til Sigerslevøster, hvor deres søn Hans Peter blev født. Marinus var kun 36 år gammel, da han døde i maj 1937. Mary giftede sig ikke igen. Hun flyttede til Skibby hvor hun byggede hus på Hovedgaden nr 64. På denne adressen havde hun en Tatol-forretning. Foruden Tatol var der i bygningen søsteren Helgas frisørsalon og svogerens bogtrykkeri, samt privat beboelse for Mary og hendes børn og Helgas familie. Mary døde 1. juni 1992, 89 år gammel 

Viggo fra 1906 var ungkarl og forpagter, da han i marts 1933 blev gift med pigen  Else Kirstine Munk Thygesen , datter af gårdejer Thyge Thygesen Lille Rørbæk. Viggo og Else fik ikke børn selv men adopterede Leif. Viggo og Else bosatte sig på Ørnebjerg og videreførte gården efter Hans Poulsens død. Viggo døde i februar 1972 og Else døde engang i 1990'erne

Gerda fra 1910 blev i oktober 1932 gift med ungkarl forpagter Peter Emil Jensen, søn af gårdejer Hans Christian Peder Jensen på gården Gjellesten i Udlejre. Gerda og Emil bosatte sig i Værebro men flyttede på et tidspunkt til Orø, hvor de havde købt en gård i Gamløse. Gerda og Emil fik 3 børn, nemlig Svend Aage, Agnethe og Hanne. Da de blev ældre solgte de gården på Orø og flyttede til Frederikssund, hvor Emil døde i december 1979 og Gerda i oktober 1995

Helga fra 1915 er hende, hvis rødder vi har søgt, og hun har sin egen sideHans Poulsen

Hans Poulsen

Hans og Stine

Hans og hunden Rex

Hans og Stine

Ørnebjerg før branden i august 1934

Nedbrændt 12. august 1934

Hans og Stine med datteren Helga til venstre, sønnen Viggo og svigerdatteren Else 

Hans og Stine

Stuehuset set fra haven

På skovtur med datteren Helga og Marys søn Hans

Hans og Stine

Ørnebjerg

- Sidens top - Forsiden