Ole Larsen
ca 1670 - 1745

Lars -

Ole Larsen
ca 1670 - 1745
Margrethe Nielsdatter
ca 1674 - 1758
gift 14. november 1700 i Ølstykke, Frederiksborg Amt
10 børn døbt i Ølstykke, Frederiksborg Amt
Barn Begravet 21. august 1701
Niels Olsen Døbt 21. august 1701
Begravet 4. september 1701
Niels Olsen Døbt 3. september 1702
Begravet 27. maj 1768 Ølstykke
Margrethe Olsdatter Døbt 27. juli 1704
Død: er ikke eftervist 
Hans Olsen Døbt 9. maj 1706
Død: er ikke eftervist
Oluf Olsen Døbt 5. maj 1709
Død: er ikke eftervist
Lauridtz Olsen Døbt 26. maj 1711
Begravet 26. maj 1749 Ølstykke
Inger Olsdatter Døbt 23. juli 1713
Død: er ikke eftervist
Anders Olsen Døbt 9. februar 1716
Begravet 22. maj 1718
Anne Olsdatter Døbt 20. august 1719
Begravet 22. december 1797 Ølstykke

Ole Larsen lærte vi at kende ved datteren Annes dåb i august 1719. 

Hvor Ole Larsen er født ved vi ikke, for han er født omkring 1670, hvor der ikke er kirkebog i hverken Ølstykke eller flere af de omkringliggende sogne. Hans fødselsår fandt vi frem til ved at regne tilbage fra året 1745 hvor han døde, 75 år gammel.  

I kirkebogen i Ølstykke har vi fundet de to nedenstående indførsler, foruden indførslerne vedrørende hans børn.

Ole blev, 30 år gammel, gift med Margrethe Nielsdatter, 26 år gammel, den 14. november 1700. 
Vi må konstatere, at præsten var en mand af få ord, for ved giftermålet stod der kun: 


Dmca 23 à Trinit: Oluf Lauridtsen og Margrete Nielsdatter 

Vi kan gætte på at Oluf og Margrete begge stammede fra Ølstykke sogn, for vi har set at præsten har skrevet bopæl ind ved andre vielser, når brudgommen kom fra et andet sogn 

Ole Larsen døde i marts 1745:

Den 10 Marty blef Ole Larsen af Udleire begrafven. 75 Aar.

Hans kone Margrethe blev begravet i april 1758, 84 år gammel.

Lidt om de 7 af Ole og Margrethes børn, der ikke døde som små:

Niels fra 1702 blev i februar1728 gift, 26 år gammel, med enken Sidtze Pedersdatter, 35 år gammel. Hans kone Cidse Pedersdatter døde i marts 1766, 73 år gammel og Niels døde i maj 1768, 67 år gammel. Niels og Sidse boede i Svestrup

Margrethe fra 1704 har vi ikke kunnet følge længere end til hendes giftermål med Jens Jespersen i august 1724. 

Hans fra 1706 har vi også kun kunnet finde gift. Han blev viet til Benthe Nielsdatter af Udlejre i maj 1735. Herefter er der ingen spor efter Hans og Benthe

Oluf fra 1709 har vi ikke kunnet finde yderligere om

Lauridtz fra 1711 har vi fundet begravet i Ølstykke i maj 1749, 38 år gammel

Inger fra 1713. I lighed med Oluf har vi heller ikke kunnet finde yderligere om hende 

Anne fra 1719 var Helgas tip-tip-tipoldemor og har sin egen sideOle Larsen var Helgas tip-tip-tip-tipoldefar

Som du kan se, så varierer stavemåden af blandt andre navnene Ole (Ole, Oluf, Olluf eller Olle) og Larsen (Larsen, Lauridtsen, Lauritsen eller Lauritzen)

Da vi var nybegyndere, voldte de forskellige stavemåder af navne nogen besvær, men man vænner sig til det 

Fra optegnelserne ved børnenes dåb og fra Oles begravelse ved vi, at han boede i Udlejre 

Da Ole var 39 år gammel deltog Danmark i Den store nordiske krig i 1709

Vi tror ikke, at Ole deltog. Mon ikke han havde nok at gøre hjemme i Udlejre 

Det var også på denne tid, at Peder Wessel (Tordenskjold) og Niels Juel levede

I perioden 1671-1730 regerede Frederik IV.
Befolkningen levede i  fattigdom. I en årrække var der misvækst, lyngen bredte sig, og ulvenes tal voksede. Selv i de bedre år var udbyttet af høsten ringe, i reglen kun 3-4 fold.

Hele overskuddet af landbruget var ofte ikke større end summen af de skatter de måtte udrede. Derfor var jorden næsten uden værdi. Kvæget var småt og dårligt, og mange steder måtte bonden, for at kunne overkomme hovarbejdet på herregården, holde flere heste end køer.

Det er i denne tid at træhesten kommer i brug. De værste bondeplagere var dog i reglen de bønder, der selv blev proprietærer eller ridefoged for godsejerne. Et ordsprog fra den tid siger "ej skarpere sværd du finde kan, end bonden, der blev herremand".

Men trods alt dette kuedes frihedslysten og uafhængighedstrangen aldrig helt hos bønderne. Selv fra Sjælland rømmede karlene jævnlig, for at undgå trældommen hjemme.

- Sidens top - Forsiden