Oluf Pedersen
1686 - 1758

Peder Joensen
ca 1658 - 1719
Bodil
ca 1654 - 1726
Joen - -
-

Oluf Pedersen
1686 - 1758
Karen Christensdatter
ca 1675 - 1756
gift 23. september 1714 i Ølstykke, Frederiksborg Amt
3 børn døbt i Ølstykke, Frederiksborg Amt
Søren Olsen Døbt 21. juni 1716
Begravet 2. maj 1777 Ølstykke
Anne Olsdatter Døbt 25. marts 1720
Begravet 26. august 1725
Bodild Olsdatter Døbt 16. februar 1727
Begravet 12. februar 1730

Oluf Pedersen kender vi fra sønnen Sørens dåb i juni 1716

Oluf Pedersen har vi fundet døbt i kirkebogen i Ølstykke den 19. september 1686:

Dmca XVI Oluff, Peder Joensens Søn udi Ølstøche. Karen Peder Jensens bar barnet. Faddere: Oluff Poulsen, Hans Poulsen, Karen Oluff Joensens i Udleyre, Margrete Anders Joensens i Suedstrup.

Den 23. september 1714 blev Oluf, 28 år gammel, gift med Karen Christensdatter, 39 år gammel, her er hvad der står i kirkebogen i Ølstykke:


Copulerede: Dmca 17 post Trinit : Oluf Pedersen og Karen Christensdatter.  

Med den aldersforskel der er på Oluf og Karen ved giftermålet, er der stor sandsynlighed for at Karen har siddet enke på en gård i Udlejre, måske gården Svanholm, som vi ved at sønnen Søren kommer til at bo på, men det kan ikke eftervises i kirkebogen. Så om Oluf har giftet sig til en gård, som så mange andre i slægten, står hen i det uvisse

Efter giftermålet og indtil 1727 får de 3 børn, hvoraf kun Søren vokser op og stifter familie, og det kan du læse om på Sørens side

Karen døde i juli 1756, og Oluf i juni 1758. I kirkebogen i Ølstykke står der om Olufs begravelse:


D. 21 Juny blev Ole Persen af Udlejre begraven.


Oluf Pedersen var Helgas tip-tip-tip-tipoldefar

Oluf og hans kone Karen levede i Udlejre, vi tror, at de boede på gården Svanholm


Så er der gang i plejlen

Oluf og Karen opnåede at se deres eneste søn blive gift og oplevede også at se de første 11 af Sørens 16 børn blive født

I Ølstykke sogn var der ved folketællingen i 1769 443 personer fordelt på landsbyerne Ølstykke, Svestrup og Udlejre

Selv om Oluf nok ikke har set nogen af regenterne, har der i hans levetid været 4 af dem, nemlig:

Christian V
Frederik IV
Christian VI
Frederik V

Kort før 1720 foretog kong Frederik IV en omlægning af  rytteriet, og året efter blev det besluttet at opføre rytterskoler


Flittige elever foran 'den kongelige skole'

Også i Ølstykke kom der til at ligge en rytterskole. Mon sønnen Søren har stiftet bekendtskab med denne skole?

- Sidens top - Forsiden