Hans Nielsen
???? - ????

Niels -

Hans Nielsen
???? - ????
-
Vielse: er ikke eftervist
1 barn døbt i Slangerup, Frederiksborg Amt
Kirsten Hansdatter Født: omk. 1705
Begravet 22. juni 1743 Slangerup

Hans Nielsen har levet i slutningen af 1600-tallet og i begyndelsen af 1700-tallet.
Vi ved ikke hvornår, men i Gunnar Olsens bog 'Træhesten, hundehullet og den spanske kappe' fra 1960 har vi hentet lidt om bøndernes forhold på den tid:

"Bønderne var bundet af en række personlige bånd, som indskrænkede deres frihed og øgede godsejernes magt over dem.

Det  ældste og længst varende var vornedskabet, som omfattede sjællandske lovs område, nemlig Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

Vornedskabets væsentligste bestemmelse var, at en bonde havde pligt til hele sit liv at blive boende på det gods, hvor han var født, og at godsejeren, hvis bonden uden tilladelse rejste til et andet gods eller en købstad, havde ret til at hjemkalde ham, dele ham til stavns, som det hed, og i fornødent  fald gøre det med vold. Dernæst var bonden pligtig til at antage hus eller gård, som hans husbond pålagde ham

Vornedskabet blev afskaffet 1702, dog kun for dem, der var født efter Frederik IV's regeringstiltrædelse 1699. Der fandtes altså stadig op gennem det 18. århundrede vornede på øerne. Før det blev afskaffet var der imidlertid lagt et nyt bånd på bønderne, nemlig med landmilitsen"Hans Nielsen kender vi fra bogen "Hjørlunde Sogns Historie" skrevet af lærer C. Carstensen i Skjenkelsø og udgivet i 1878

I denne bog står der, at Hans Nielsens datter Kirsten blev gift med Hans Hansen på Hofgården i Hagerup, Jørlunde sogn

Ifølge Carstensen skulle Hans Nielsen være fra Hørup, der ligger i Slangerup sogn

Vi har ikke kunnet eftervise Hans Nielsen i Slangerups kirkebog, det kan være fordi der ikke foreligger kirkebog i dette sogn før fra 1725, så enten stammede han ikke fra Hørup, eller også døde han før 1725


- Sidens top - Forsiden