Andreas Pedersen
ca 1697 - 1782

Peder -

Andreas Pedersen
ca 1697 - 1782
Karen Povelsdatter
???? - 1761
Vielse: er ikke eftervist
6 børn døbt i Stenløse, Frederiksborg Amt
Johanne Andreasdatter Født: omk. 1731
Begravet 9. juni 1767 Ganløse
Povel Andreasen Døbt 29. marts 1736
Begravet 17. juli 1808 Stenløse
Kirsten Andreasdatter Døbt 18. maj 1738
Begravet 6. november 1741
Sophie Andreasdatter Døbt 15. oktober 1741
Død: 10. marts 1797 Måløv
Kirsten Andreasdatter  Døbt 22. august 1745
Begravet 29. december 1786 Stenløse
Peder Andreasen Døbt 25. august 1748
Begravet 2. april 1754

Da Helgas tip-tip-tipoldemor Kirsten Andreasdatter blev døbt i august 1745, så vi, at hendes far hed Andreas Pedersen og var bomand i Søsum

Hvornår Andreas Pedersen blev gift med Helgas tip-tip-tip-tipoldemor Karen Povelsdatter ved vi ikke, for vielsen er foretaget, før der foreligger kirkebog i Stenløse fra 1736 og fremefter, men det første barn vi har fundet efter dem er Johanne, der var født omkring 1731

Vi har fundet 6 børn efter Andreas og Karen. Af disse 6 døde de 2 som små. Der kan godt  være født flere børn end Johanne før 1736, men så er disse også døde som små

Karen døde i oktober 1761

Andreas levede godt 20 år længere og døde i maj 1782. Ved hans begravelse i Stenløse står der i kirkebogen:

Den 14. Maj: Andreas Pedersen forrige Underfoged i Søesum. 85 an

Lidt om de 4 børn der voksede op:

Johanne fra 1731 var 15 år gammel, da hun blev konfirmeret i 1746. I januar 1751 blev hun gift med den 31 år ældre enke- og bomand Michel Jensen fra "Gangløse" = Ganløse, hvor de bosatte sig. Michel døde i marts 1758, 58 år gammel. I oktober 1758 blev Johanne gift med den jævnaldrende Ole Larsen. De fik knapt 9 år sammen, før hun døde i juni 1767, 36 år gammel. I oktober samme år giftede Ole sig med den 17 år yngre Karen Hansdatter. Ole Larsen døde i marts 1804, 76 år gammel. Vi har ikke fulgt Karen Hansdatter

Povel fra 1736 blev i februar 1762 gift med enken på gården Fluebjerg i Søsum, Anna Sørensdatter. Anna var søster til Helgas 3 x tipoldefar Mogens Sørensen. Ved giftermålet overtog Povel Fluebjerggård.  Povel og Anna fik 10 børn i årene 1762 til 1779. Af disse 10 var der kun 4, der voksede op. Anna døde i november 1801, 69 år gammel, og Povel døde i juli 1808, 72 år gammel. Povel og Anna var oldeforældre til Jørgen Mogensen, der omkring år 1900 overlod Ørnebjerggård i Udlejre til Helgas forældre

Sophie fra 1741 blev i november 1759 gift med "Lars Andreasen Langebech afg. Sognefoged Andreas Langebechs Søn i Gangløse". Sophie og Lars bosatte sig i Ganløse, hvor Lars var knapt 32 år gammel, da han døde i maj 1768. I september 1768 blev Sophie gift med Niels Nielsen af Måløv. Sophie og Niels boede i Ganløse til et tidspunkt imellem 1778 og 1787, hvor de flyttede til Måløv. Ved folketællingen i 1787 har vi fundet dem i Måløv, hvor "De bebor et Markhuus og have tilsyn med Led og Lukke for Marken". Sophie døde i marts 1797, 57 år gammel. Vi har ikke fulgt Niels Nielsen videre 

Kirsten fra 1745 var Helgas tip-tip-tipoldemor og har sin egen side


Andreas Pedersen var Helgas tip-tip-tip-tipoldefar, 
underfoged og gårdmand på Sigersdal i Søsum

Sigersdal blev omkring 1780 flyttet ud til den yderste, sydøstligste jordlod på Søsums jorde 

Kranierne fra Sigersdal Mose

Ofring af mennesker.
Mennesker blev ofret i den tidlige bondestenalder. Eksempelvis endte to unge pigers liv i en sø, nu Sigersdal Mose i Nordsjælland, for næsten 5500 år siden. Den ene af pigerne blev 18-20 år. Hun havde en snor strammet om halsen – hun  er formentlig blevet kvalt. På den ene side af hendes hoved er en læsion. Om hun har været udsat for vold, inden hun døde, eller om hendes kranium er blevet beskadiget af opholdet i mosen, kan dog ikke afgøres. Den anden pige fra Sigersdal Mose blev omkring 16 år. Hendes dødsårsag kan ikke fastslås. Måske er hun også blevet kvalt. De to pigers kranier har fællestræk, og de kan have været søstre

Ikke blot menneskeofre endte i denne mose – også flintøkser og et stort lerkar blev lagt ned her.

- Sidens top - Forsiden