Søren Isaacsen
1696 - 1768

Isaak Bredesen
ca 1660 - 1726
Birthe
ca 1665 - 1752
Brede - - -

Søren Isaacsen
1696 - 1768
Kirsten
ca 1706 - 1777
Vielse: er ikke eftervist
10 børn døbt i Ølstykke, Frederiksborg Amt
Anne Sørensdatter Døbt 16. november 1727
Begravet 18. januar 1728
Mogens Sørensen Døbt 30. januar 1729
Begravet 11. august 1777 Stenløse
Kirsten Sørensdatter Døbt 10. december 1730
Død: er ikke eftervist
Anna Sørensdatter Døbt 22. marts 1733
Begravet 6. november 1801 Stenløse
Karen Sørensdatter Døbt 20. november 1735
Begravet 11. november 1788 Stenløse
Isaack Sørensen Døbt 6. september 1739
Begravet 12. februar 1808 Stenløse
Sidse Sørensdatter Døbt 22. april 1742
Begravet 14. oktober 1792 Stenløse
Margrethe Sørensdatter Døbt 24. januar 1745
Død 23. april 1823 Stenløse
Ellen Sørensdatter Døbt 2. juli 1747
Begravet 11. oktober 1761
Birthe Sørensdatter Døbt 15. februar 1750
Begravet 15. marts 1750

Da Helgas tip-tip-tipoldefar Mogens Sørensen blev døbt, så vi at hans far hed Søren Isaacsen.

Søren Isaacsen har vi fundet døbt i Ølstykke den 6. september 1696. I kirkebogen står der:

Dmca 13 à Trinitatis som var d. 6. sept: bleff Søfren, Isaac Breddesens Søn i Ølstøcke, christnet. Præsteqvinden bar Barnet. Faddere: Anders Bornholm, Jesper Olufsen, Lauritz Pedersen, Anne Jeppes og Bente Jørgen Lauritz: alle af Ølstøcke 

Vi har ikke kunnet finde Søren gift, men vi har fundet 10 børn efter ham i årene 1727 til 1750

I 1731 fandt vi ud af, at hans kone hed Kirsten, for da skoleholderen Jacob Esbensens søn Esben blev døbt var der blandt fadderne Kirsten Søfren Isaachsens hustru   

Søren døde i marts 1768. Ved hans begravelse den 25. marts i Ølstykke står der i kirkebogen:

Fest: Annunciat: Mar: blev Søren Isaacs: begraven

Kirsten døde i august 1777, 71 år gammel

Af Søren og Kirstens 10 børn voksede de 7 op, og
de 7 skriver vi lidt om her:

Mogens fra 1729 var Helgas tip-tip-tipoldefar og har sin egen side

Kirsten fra 1730 blev i maj 1778 gift med den 17 år ældre enkemand Anders Andersen fra Stenløse. Anders var husmand og rebslager i Stenløse, hvor de bosatte sig. Anders døde i juni 1792, 79 år gammel. Hvor Kirsten herefter boede står hen i det uvisse, men ved folketællingen i 1801 fik hun "almisse af sognet" og boede hos sin søster Anna på Fluebjerggård i Søsum. Vi har ikke kunnet finde Kirsten begravet, men vi har kun ledt i kirkebogen i Stenløse

Anna fra 1733 blev i november 1769 gift med den 23 år ældre enke- og bomand Hans Hansen på Fluebjerggård  i Søsum, hvor de boede efter giftermålet. Anna og Hans fik 2 sønner der begge blev døbt Hans Hansen og begge sønner døde ca. 1 måned gammel. Bomand Hans Hansen døde knapt 2 år efter giftermålet med Anna. Han døde i oktober 1761, 51 år gammel. I februar 1762 blev Anna gift med Povel Andreasen, der fik Fluebjerg ved giftermålet. Povel var bror til Annas svigerinde Kirsten Andreasdatter, Helgas 3 x tipoldemor. Anna og Povel var tiloldeforældre til Hans Peter Hansen, der blev gift med Helgas faster Anna, og Anna og Povel var oldeforældre til Jørgen Mogensen der overlod Ørnebjerggård i Udlejre til Helgas forældre. Anna Sørensdatter døde i november 1801, 69 år gammel, og Povel Andreasen døde i juli 1808, 72 år gammel

Karen fra 1735 blev i oktober 1760 gift med den 16 år ældre bomand Hans Hansen fra gården Veksølund i Veksø, hvor de bosatte sig efter giftermålet. De fik en søn Knud i 1761, der i november 1789 blev gift med sin kusine Johanne, en datter af Karens søster Anna og Povel Andreasen på gården Fluebjerg i Søsum. Knud døde i 1802 og Johanne blev gift med Hans Svendsen, den Hans Svendsen der efter Johannes død i september 1824, blev krokonen, Helgas tipoldemor, Maren Madsdatters fjerde mand. Nå tilbage på sporet igen. Karen Sørensdatter døde i november 1788, 53 år gammel, og Hans Hansen døde i december 1799, 80 år gammel  

Isaack fra 1739 blev i oktober 1771 gift med den 13 år yngre pige Kirsten Christophersdatter fra Ølstykke. Ved folketællingen i 1787 var de gårdfolk på en udflyttergård i Ganløse Mørke, men det kan jo blive småt for enhver, så ved folketællingen i 1801 sad de på et husmandssted uden jord i Søsum. Kirsten døde i juni 1803, 52 år gammel, og Isaack døde som almisselem i februar 1808, 76 år gammel

Sidse fra 1742 blev i marts 1775 gift med den jævnaldrende Christen Jensen. Ved giftermålet tjente de begge hos Sidses svoger Hans Hansen på Veksølund i Veksø. Det var også Hans Hansen, der var deres forlover ved vielsen. Sidse og Christen bosatte sig på et husmandssted i Stenløse, hvor Sidse døde i oktober 1792, 51 år gammel. Ca. ½ år senere giftede Christen sig med Kirsten Andersdatter fra Stenlille. Kirsten var datterdatter efter Hans Jensen, Helgas 4 x tipoldefar. Christen døde i januar 1804, 63 år gammel, og Kirsten blev gift 2 gange mere. Vi har kunnet følge Kirsten indtil folketællingen i 1845, men har ikke kunnet finde hende begravet 

Margrethe fra 1745 blev i august 1778 gift med den 10 år yngre "Ungkarl og Landsoldat Peder Jonsen i Søsum". Ved folketællingen i 1787 var Margrethe og Peder på et husmandssted i Søsum og ved folketællingen i 1801 på et husmandssted i Stenlille. Margrethe og Peder fik en datter Anne, der blev gift med sin fætter Søren Povelsen, en søn af Margrethes søster Anna og hendes mand Povel Andreasen på Frøeshøjgård i Søsum. Søren Povelsen var med sin første kone bedsteforældre til Jørgen Mogensen, der overlod Ørnebjerggård i Udlejre til Helgas forældre. Søren Povelsens første kone hed Johanne Mogensdatter og var søster til Helgas tip-tipoldefar Peder Mogensen. Tilbage til Margrethe og Peder Joensen. Peder døde den 14. april 1823, 67 år gammel, og Margrethe døde 9 dage senere, den 23. april, 78 år gammel. De blev begge begravet på Stenløse kirkegård den 28. april 1823


Søren Isaacsen var Helgas tip-tip-tip-tipoldefar og boede i Ølstykke

Vi kan kun gætte på, at Kirsten stammede fra Stenløse sogn, men vi kan ikke eftervise det, for der foreligger først kirkebog i sognet fra 1736 og fremefter

Vi gætter på Stenløse sogn, fordi alle Sørens 7 børn der voksede op, 'havnede' i Stenløse Sogn, så der må have været stærke bånd dertil

Vi gætter også på, at Kirstens far har heddet Mogens, for Sørens og Kirstens første søn blev døbt Mogens

3 af børnene blev bosat på gårde

3 af børnene blev bosat på husmandssteder

1 af børnene var først gårdmand men endte som husmand

2 af børnene endte som almisselemmer

Almisselem er en person der lever af almisse

Almisse er en handling, som øves af (oprindelig: kristelig) barmhjertighed eller medlidenhed

Frederik 4. (11.10.1671-12.10.1730), konge af Danmark og Norge 1699-1730. I Frederik 4.s regeringstid udspillede sig det sidste store krigeriske opgør med Sverige, Den store nordiske Krig 1709-20. Det uafgjorte udfald førte til endelig opgivelse af håbet om generobring af Skånelandene; men til gengæld betød krigen en styrkelse af Danmarks sikkerhedspolitiske stilling. I kraft af sin samvittighedsfulde varetagelse af regeringsforretningerne kom Frederik 4. tæt på at realisere Kongelovens ideal om kongelig personlig enevælde

Alle Sørens børn var døbt i Ølstykke kirke
Ølstykke kirke

og begravet i Stenløse
Stenløse kirke

- Sidens top - Forsiden