Bodil Larsdatter
ca 1691 - 1745

Lars Larsen
1664 - 1739
Anna Rasmusdatter
1663 - 1703
Lars Larsen
ca 1621 - 1698
Karen Jensdatter 
ca 1630 - 1710
Rasmus Svendsen
ca 1618 - 1702
Bodil
 ca 1628 - 1682

Michel Pedersen
ca 1691 - 1768
Bodil Larsdatter
ca 1691 - 1745
gift omk. 1716 i Stenløse, Frederiksborg Amt
6 børn døbt i Stenløse, Frederiksborg Amt
Anne Michelsdatter  Født: omk. 1718
Begravet 20. april 1787 Stenløse
Ole Michelsen Født: omk. 1718
Begravet 14. januar 1777 Stenløse
Karen Michelsdatter Født: omk. 1720
Begravet 8. november 1790 Jørlunde
Rasmus Michelsen Født: omk. 1723
Begravet 22. august 1794 Stenløse
Elsebeth Michelsdatter Født: omk. 1725
Begravet 5. februar 1756 Jørlunde
Lars Michelsen Født: omk. 1730
Begravet 12. september 1746 Stenløse

At Bodil Larsdatter var mor til Helgas tip-tip-tipoldemor Anne Michelsdatter, så vi i bogen 'Vigsø Sogns Historie' og ligeledes så vi at Bodils mand hed Michel Pedersen

Det er heldigt, at vi har adgang til 'Vigsø Sogns Historie', for på dette tidspunkt kan vi ikke hente hjælp i kirkebogen i Stenløse, der først foreligger fra 1736

I 'Vigsø sogns Historie' står der også, at Bodil Larsdatter har været enke, da hun blev gift med Michel Pedersen, og at Bodil var datter af Lars Larsen på Damgården i Sperrestrup. Denne sidste oplysning kunne vi bruge, for i Jørlunde findes der kirkebog fra 1645 og frem

Vi fandt Bodil døbt i september 1691. Ved dåben står der:

Dmca 3 à Trinit Die 6. Sept haffde Lauritz Lauritzen Boemand udi Skienkelsøe en Datter ved Daaben blev kaldt Bodild. Hende frembar Karen L. Lauridsens i Sundbylille. Mandfaddere: Svend Rasmussen Ungkarl ibid, Rasmus Lauridsen Sundbylille, Jep Ibsen Ungkarl ibid. Qvindfaddere: Sidse Niels Knudsens ibid, Margrethe L. Lauridsens Datter af Sundbylille 

Vi fandt også Bodil gift med hendes første mand. Ved vielsen i Jørlunde i 1714, står der, så godt som vi nu har kunnet tyde det:
Copulerede Fest: Joh: Bapt d: 24 Junii, Fredagen d: 20 April blef Rasmus Ols Ungkarl og Boemand i Wexø oc Bodil Larsdatter, Lars Lars Datter fra Sperrestrup troloved

Bodil og Rasmus Olsen bosatte sig i Veksø, og så er det, at vi mangler kirkebogen i Stenløse, for vi har ikke mulighed for at se, hvornår Rasmus døde, og vi har heller ikke mulighed for at finde Bodils giftermål med Michel Pedersen

Det vi har fundet efter Bodil og Michel er 6 børn, og disse børn har vi skrevet lidt om på Michel Pedersens side 

Bodil døde sidst i juli 1745 og ved hendes begravelse står der i kirkebogen i Stenløse:

D. 4. Aug: Bodil Lauridsdatter Michel Pedersens hustru i Wexøe æt: 53 an:

Michel giftede sig 4 måneder senere i november 1745 med Anne Hansdatter fra Gundsømagle. De fik 23 år sammen før Michel døde i juni 1768, 77 år 2 måneder gammel 


Bodil Larsdatter var gårdkone og boede i Veksø

Bodil boede på gård nr 14, den gård der ved udskiftningen kom til at hedde Brøndstedgård

Gård nr. 14 var en af de gårde der forblev liggende i landsbyen efter udflytningen

Bodil var Helgas tip-tip-tip-tipoldemor i 3 linier. 2 linier til hendes far og 1 linie til hendes mor

Ved Bodils dåb formoder vi at præsten/degnen har anført forkert lokalitet, for vi kan ikke eftervise nogen Lars Larsen i Skænkelsø. Vi kan dog ikke afvise, at Lars Larsen har været i Skænkelsø en kort overgang før han kom til Damgården i Sperrestrup

- Sidens top - Forsiden