Karen Nielsdatter
ca 1665 - 1750

Niels -

Ole Jensen
ca 1660 - 1740
Karen Nielsdatter
ca 1665 - 1750
Vielse: er ikke eftervist
2 børn døbt i Stenløse, Frederiksborg Amt
Anders Olsen Født: omk. 1695
Begravet 31. maj 1728 Jørlunde
Niels Olsen Født: omk. 1700
Begravet 16. april 1769 Stenløse

At Helgas 4 x tipoldemor hed Karen Nielsdatter, så vi ved hendes begravelse i december 1750, for ved den står der i kirkebogen i Stenløse:

D.1. Dec: Karen Nielsdatter, Niels Olsens Boemands Moder i Wexøe æt: an: 85. 4 Mdr. 

Da hun ved sin død i 1750 var 85 år 4 måneder gammel har vi regnet ud, at hun blev født omkring år 1665

Vi har ikke kunnet finde andet om Karen, da der ikke foreligger kirkebog i Stenløse før 1736

Oplysningerne ved hendes begravelse tyder på, at hun har siddet på aftægt hos sønnen, Helgas 3 x tipoldefar, Niels Olsen 

Karens mand Ole Jensen var død i juni 1740

Lidt om boligens midte beskrevet i bogen "Vigsø Sogns Historie" fra 1884:
"En Stang eller to bundet sammen, til at aabne og lukke Lyren med, hang ned midt i Stuen. Den har vel været her, som i Norge, Husets hellige Midtpunkt; om den skulde enhver, som kom i Bondens Stue for at røgte et vigtigt Ærende, gribe, idet han talte, f. ex. Bejlerens Fortaler, naar han bad om Husets Datter til en Fæstemand; omkring den og Arnen førtes Liget af en afdød Husfælle tre Gange inden det bares ud af Huset til Graven."

Karen Nielsdatter var Helgas tip-tip-tip-tipoldemor og boede på gård nr. 12 i Veksø

Set i bogen "Vigsø Sogns Historie":

"Det Lys fra Lyrehullet var ikke saa ringe, da det kom ovenfra, men gav dog langtfra saa rigelig Lys i hele Stuen, som vi nu har, og i Regnvejr stod ofte en Vandpyt paa Gulvet under Lyren, fordi den, selv lukket, ikke kunde holde Regnen ude, og Arnens Ild lige under den var vanskelig at holde brændende, ligesom Tagets firbenede Gjæster - Grise, Geder, Lam, Hunde og Katte - let kunde faa et Ben igjennem Lyrens Hinde, og det var da ikke altid  man havde en anden Hinde at bøde Skaden med"

- Sidens top - Forsiden