Anna Cathrine Svendsdatter
1765 - 1837

Svend Larsen
1734 - 1820
Johanne Jørgensdatter
1745 - 1809
Lars Larsen
1703 - 1771
Anne Nielsdatter
ca 1706 - 1783
Jørgen Christensen 1715 - 1760 Birte Andersdatter 1723 - 1797

Ole Povelsen
1775 - 1809
Anna Cathrine Svendsdatter
1765 - 1837
gift 28. juni 1795 i Stenløse, Frederiksborg Amt
5 børn døbt i Stenløse, Frederiksborg Amt
Jørgen Olsen Født 11. december 1796
Begravet 25. maj 1797
Jørgen Olsen Født 3. maj 1798
Død 3. juni 1856 Stenløse
Svend Olsen Født 12. november 1800
Død 13. april 1860 Stenløse
Povel Olsen  Født 16. februar 1804
Død 6. august 1882 Stenløse
Andreas Olsen Født 15. maj 1806
Død 17. maj 1865 Stenløse

Da Helgas tipoldefar Ole Povelsen blev gift med Helgas tipoldemor i juni 1795, så vi at hendes navn var Anna Cathrine Svendsdatter

Men lad os begynde med begyndelsen.

Anna Cathrine Svendsdatter blev født i december 1765. Ved hendes dåb den 22. december står der i kirkebogen i Snostrup:
Dominica 4. Adventus hafde Svend Larsen af Store Røerbech en Datter til Daaben kaldet Anna Cathrine hans Svigermoder Christen Jensens kone fra Svedstrup bar barnet. De andre Faddere vare Andreas Jensens kone, Jens Olufsens kone, Skoleholderen Mons. Holm og Lars Smid, alle af Store Rørbech 

Da Anna Cathrine var 23 år gammel blev hun gift med enkemanden Jørgen Povelsen fra Søsum. Her er i 'kort form' hvad der står ved deres bryllup i kirkebogen i Snostrup:

Trolovede: 4. May, viede: 15. Junÿ
Enkemand, Gårdmand Jørgen Povelsen Søsum og
Anne Cathrine Svendsdatter Store Rørbæk
Forloverne: Svend Larsen af Store Rørbek og Povel Andersen af Søesum

Anna Cathrine og Jørgen fik 3 børn i årene 1789 til 1794.

Mette fra 1789 døde 3 måneder gammel i september 1789

Anders fra 1790 blev i oktober 1818 gift med Ane Kirstine Pedersdatter, der var datter af gårdmand 'unge' Peder Pedersen i Ølstykke og oldebarn efter Helgas 3 x tipoldefar Jørgen Christensen. Det var således 2 oldebørn efter Jørgen Christensen, der blev gift. Anders og Ane Kirstine bosatte sig på gården Stiesdal i Søsum. Da Anders ikke var den eneste mand i Søsum med navnet Anders Jørgensen, blev han kaldt 'gamle' Anders Jørgensen. Anders og Ane Kirstine fik godt 7 år sammen, før hun døde 1. juledag 1825 kun 31½ år gammel. Anders giftede sig igen i april 1826 med den 11 år yngre Benthe Hansdatter, en datter af husmand Hans Jensen i Veksø. Benthe døde i maj 1850, 48 9/12 år gammel, og Anders døde 63 år gammel i juni 1853

Lars fra 1794 blev i oktober 1823 gift med Andreas Pedersens enke Karen Hansdatter på gården Konehøj i Søsum. Karen var datter af Sophie Pedersdatter, der var søster til Helgas 3 x tipoldefar Povel Pedersen. Ved brylluppet blev Lars gårdmand på Konehøj. Karen Hansdatter døde i februar 1847, 70 år gammel, og ved folketællingen i 1850 sad Lars på aftægt hos stedsønnen Hans Andreasen og dennes kone Bodil Sophie Christensdatter. Lars døde som aftægtsmand i januar 1860, 66 år gammel

Anna Cathrines første mand Jørgen Povelsen døde, 34 år gammel, i februar 1795, og Anna Cathrine blev gift med hans lillebror Ole i juni 1795.

Ved Anna Cathrines og Oles vielse står der i kirkebogen i Stenløse:

Tiirsdag den 5 Mai bleve trolovde i Søsum, Ungkarl Ole Povelsen og Enken Ane Kathrine Svendsdatter med kongl: allernaadigst tilladelse, da han var den Afdøde Mands Broder.
Ægteviede dca 4de á Trinitatis: 28 Junÿ 

Anna Cathrine og Ole fik 5 sønner i årene 1796 til 1806. Af disse 5 døde den første som spæd, og de sidste 4 har vi skrevet lidt om på Ole Povelsens side 

Anna Cathrines anden mand Ole Povelsen døde sidst i maj 1809, kun 34 år gammel

I november 1809 blev Anna Cathrine gift for tredie gang. Denne gang med sin fætter den 19 år yngre ungkarl Niels Jensen fra Lille Rørbæk. Niels var dattersøn efter Helgas 3 x tipoldefar Jørgen Christensen

Ægteskabet mellem Anna Cathrine og Niels Jensen var barnløst

Anna Cathrine døde i oktober 1837. Ved hendes begravelse står der i kirkebogen i Stenløse:

Død: d.12te Octbr, begravet: d. 18de Octbr, Ane Katrine Svendsdatter, Gmd Niels Jensens Hustru i Søesum, alder: 72 Aar 

Anna Cathrines tredie og sidste mand overlevede hende godt 7 år og døde i januar 1845, 59 år gammel

Rapporter: Person - Familie - Aner - Efterkommere - Grund

Anna Cathrine Svendsdatter boede på Søbjerggård i Søsum og var Helgas tipoldemor

Anna Cathrine var en af de få af Helgas aner i Søsum, der kom 'udefra'. Hun kom helt fra Store Rørbæk der ligger ca. 8 km nordvest for Søsum

Anna Cathrine var gift tre gange. Hendes 2 første mænd, der var brødre, døde begge kun 34 år gamle

Hendes 3. mand, der var hendes fætter, kom fra hendes fødesogn Snostrup. 
Han opnåede at blive 59 år gammel

Anna Cathrine fik i alt 8 børn. Af disse var der 6 sønner, der voksede op

Alle 6 sønner bosatte sig i Søsum

Af disse 6 sønner blev den ene smed, og de fem andre blev gårdmænd

Ved folketællingen i 1787 var Anna Cathrine hos sin far sognefogeden Svend Larsen og sin mor Johanne Jørgensdatter i Store Rørbæk sammen med 4 mindre søskende og 2 tjenestefolk

Ved folketællingen i 1801 var Anna Cathrine blevet gift med Ole Povelsen, og de boede på Søbjerggård i Søsum sammen med  hendes 2 børn fra første ægteskab samt 2 fælles børn og 2 tjenestefolk

Ved folketællingen i 1834 var Anna Cathrine gift med sin fætter Niels Jensen på Søbjerggård i Søsum, og de boede sammen med hendes ugifte søn Andres Olsen på 26 år og 4 tjenestefolk 

- Sidens top - Forsiden